Kort NaN av 14
Høstblad i hånda

Lys i
mørket

Høstmørket

Mange kjenner seg triste og nedstemte om hausten og vinteren.

Rødt høstløv

Inntil ein halv million nordmenn strevar med ulike grader av depresjon knytt til dei mørke årstidene.

Høstløv på grein

Nokon treng behandling og mykje lys. Men for mange kan medmenneska vere til god hjelp.

Eilev Erikstein

Inviter folk ut. På kafe eller på tur.

Eilev Erikstein, diakon i Vest-Telemark
Eilev Erikstein

Ut for å utforske livet

Gunhild Kåsa Dehli

Det er viktig å normalisere at livet til tider er vanskeleg. Ein kan ikkje vere glad heile tida.

Gunhild Kåsa Dehli, helsesjukepleiar
Løv i motlys

Sørg for at det grunnleggande er på plass. Særleg barn og unge må få nok søvn.

Rikke Husum Fredriksen

Sjå folk. Spør korleis dei har det. Og lytt til kva dei har å seie.

Rikke Husum Fredriksen, student i Bø
Høstblader sammen

Ver konkret i invitasjonar. Spør direkte, og sei at du gjerne vil ha dei med.

Eilev Erikstein

Aksepter at det finst mange grunnar til å vere trist her i verda.

Eilev Erikstein, diakon
Eilev Erikstein

Eg har ein kamerat som av og til seier til kona at han er SUG. Det betyr at han er sur utan grunn

Løvtrær i motlys

– og det er lov.

Randi Berdal Hagen
Journalist
Sindre Thoresen Lønnes
Fotojournalist
Publisert 7.11.2019
null
Del på Facebook Del på Twitter