I Japan synes de det er ufattelig og rart at meddommere blir brukt i rettsaker, mens i norden er dette helt vanlig. For hvorfor spiller meddommeransvaret en så viktig rolle her, og hvorfor har vi det egentlig?

Hvorfor har vi meddommere?

I Japan synes de det er ufattelig og rart at meddommere blir brukt i rettsaker, mens i norden er dette helt vanlig. For hvorfor spiller meddommeransvaret en så viktig rolle her, og hvorfor har vi det egentlig?