Filip og mamma
Foto: Janne Seime Siler, NRK / Mycoteam

Se hva som var inni veggen i barnehagen til Filip (2)

Avdelingen til Filip (2) ble stengt etter at NRK var på besøk. Hele 25.000 barn går i ikke-godkjente barnehager.

Å være i barnehagen er hverdagen til nesten 300.000 barn i Norge. Og her tilbringer mange av ungene våre 40 timer i uka, i fem år av livet sitt.

Du er kanskje bekymret for sikkerheten og pedagogikken i barnehagen. Men har du tenkt på at lufta i barnehagen kan gjøre barna syke? Får barna den luftkvaliteten i barnehagen de har krav på – og som vi betaler for?

– Det er bekymringsfullt at bare seks av ti barnehager har hatt tilsyn fra kommunen sin i løpet av de tre siste årene. Spesielt i barnehager som også drives uten godkjenning, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til NRK.

Dette avslører en fersk kartlegging fra Helsedirektoratet og stikkprøver NRK har gjort. Og nå skal du få høre om konsekvensene dårlig inneklima kan få.

Smører og smører lille Filip

Filip med utslett

Lille Filip har slitt med eksem, astma og allergi hele livet.

Foto: Heidi Hougen

Heidi Hougen er mamma til Filip (2). Når NRK er på besøk hjemme hos familien i Bærum, er toåringen fortsatt rød i huden, etter en periode med mye eksem. Mamma Heidi smører og smører.

– Helt siden han var baby, har Filip slitt med astma og allergi. Men det ble ikke bedre etter at han startet i barnehagen. Han får ofte luftveisinfeksjoner og må holde seg hjemme, sier Heidi.

– Jeg forventer jo en viss kvalitet på inneklimaet i barnehagen, ettersom det er det miljøet de skal vokse og lære i. Slikt finnes det jo regler for, fortsetter hun.

Men sannheten er at den faktiske tilstanden i barnehagene, den vet myndighetene lite om.

– Vi vet altfor lite om barnehagene. Men vi vet at det nok ikke er så bra som det burde være, sier Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet.

Støvprøver i over 100 barnehager

For å få svar på hvordan inneklimaet faktisk er, har NRK Forbrukerinspektørene tatt stikkprøver i over 100 tilfeldige barnehager i hele landet (se faktaboks).

Etter at Mycoteam har analysert støvprøvene, er resultatet klart: Bare hver tredje barnehage som er undersøkt er helt symptomfri.

Stikkprøvene viser at to av tre barnehager har unormal vekst av muggsopp.

NRK har også sammenliknet resultatene fra de 100 barnehagene med det kommunene selv har innrapportert i Helsedirektoratets nye kartlegging.

Og mønsteret er tydelig: Barnehageansatte opplever mest helseplager hvor det ikke har vært tilsyn de siste tre årene. Barnehager med mangelfullt tilsyn har også mest sopputslag, og derfor høyere risiko for fuktskade med muggsoppvekst i barnehagen.

Så mens kommunene mener flertallet av barnehagene i landet har et inneklima som fremmer helse og trivsel slik loven krever, finner NRK unormal vekst av bakterier og muggsopp.

– Det er første gang så vidt jeg vet at det er gjort en slik undersøkelse, og det dokumenterer det vi har antatt, sier Kolbjørn Mohn Jenssen, biolog og daglig leder i Mycoteam.

– Når vi også vet at dette har helsebetydning for de minste, er det viktig å få gjort noe med. Muggsopp og fuktskader skal ikke eksistere i barnehager. Det har en klar sammenheng med negativ helseeffekt, fortsetter Jenssen.

– Luft er hele grunnlaget for alt liv

Hjemme på kjøkkenet står Heidi og lurer på om Filip er frisk nok til å bli sendt i barnehagen i dag.

– Filip blir veldig fort syk, og da med luftveisinfeksjon fordi han har astma, forteller mamma Heidi en tidlig vintermorgen.

– Off, i dag var det mange tårer og mye rødt på kinnet, Filip, konstaterer mor, mens hun smører toåringen.

Kai-Håkon Carlsen

Det du inhalerer kan være mer skadelig enn det du spiser, sier professor Kai Håkon Carlsen.

Foto: Privat

Filip er ikke den eneste lille gutten som sliter med astma, allergi og eksem. Det har vært en mangedobling av barn med disse problemene de siste årene. Mer enn 40 prosent av befolkningen utsettes for astma, allergi eller annen overfølsomhet, ifølge Astma- og allergiforbundet.

– Akutt astma er hyppigste årsak til sykehusinnleggelse hos barn. Og desto flere som har astma som barn, desto større risiko for varig lungesykdom i voksen alder og for kolsutvikling, sier professor Kai Håkon Carlsen ved barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Den enorme økningen av astma tror forskerne skyldes endring i livsstil – og særlig inneklima. Her i Norge oppholder vi oss innendørs i 90 prosent av tiden vår.

– Du kan si at det du inhalerer kan være mer skadelig enn det du spiser, fortsetter professor Carlsen.

– Luft er hele grunnlaget for alt liv. Og hvis du får en respirasjonssvikt, så går det rett inn på hele livsprosessen, fortsetter professoren.

Mamma med akebrett

Mamma Heidi Hougen må ofte hente Filip i barnehagen fordi han blir syk.

Foto: Janne Seime Siler / NRK

Barna sier ikke noe selv

Mamma Heidi har til slutt bestemt seg for at Filip er frisk nok til barnehage i dag. Toåringen får dra til barnehagen sammen med storesøster Isabella.

Vi nærmer oss Gommerud barnehage på Rykkinn i Bærum – som ser ut til å være en ganske så vanlig kommunal barnehage. Selve bygget er fra 1972, og ventilasjonsanlegget var der før styrer Birgit Åkermoen Prydz begynte å jobbe der i 1989.

Birgit Åkermoen Prydz

Birgit Åkermoen Prydz er styrer i Gommerud barnehage.

Foto: Janne Seime Siler / NRK

– Vi har vi hatt vannlekkasje to ganger nå i høst, hvor det kom vann rennende ut på gulvet. Det kan ikke gå så langt at det blir muggsopp, det blir jo barn syke av, sier styrer Åkermoen Prydz.

Filip og mamma er på plass i garderoben. Filip blir forsiktig kledd av, men han har absolutt ikke ull under – da får han mer utslett.

– Filip er jo bare to år, så han har jo ikke samme mulighet til å si ifra som oss voksne. Så da blir de syke da, uten at vi vet helt hvorfor. Det er ikke noe gøy å tenke på at han kanskje ikke får bedre helse av å være i barnehagen, når han bruker så mange timer der, sier Heidi.

Landets fremste inneklimaeksperter er bekymret for barnehagebarna.

– Dårlig inneklima og dårlig ventilasjon påvirker konsentrasjonen. Og i tillegg også uheldige skadelige faktorer som man inhalerer, som kan føre til kronisk sykdomsutvikling i luftveiene, forteller professor Kai Håkon Carlsen ved Oslo universitetssykehus.

– Barna ikke samme vern som voksne

Tendensen har vært den samme i flere år: Kommunale bygg forfaller.

– Bygg som kommunen eier har et vedlikeholdsetterslep på 140 milliarder kroner. Barnehager og skoler utgjør nesten halvparten. Nybygging av denne bygningsmassen ville kostet et halvt statsbudsjett, sier bygningsprofessor Svein Bjørberg ved NTNU, som har fulgt utviklingen i mange år.

– Det går mest utover barnehager og skoler fordi det er enklest å saldere. Politikerne bør innse at vedlikehold ikke er en kostnad, men en investering. Jeg er helt overbevist om at politikerne ikke ville hatt slike arbeidsplasser selv, sier bygningsprofessor Svein Bjørberg videre.

For kravet er egentlig tydelig – alle barn i skole og barnehage skal ha et sunt innemiljø som forebygger sykdom og skade. Loven er 20 år i år.

– Det er et paradoks at barn tydeligvis ikke har det samme vernet som voksne, sier Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet ivaretar de ansattes innemiljø gjennom Arbeidsmiljøloven. Mens barna skal ivaretas gjennom blant annet Barnehageloven og Forskrift om miljørettet helsevern, med hjemmel i Folkehelseloven.

Men kravene er de samme; inneklimaet skal være forsvarlig, helsefremmende og forebygge sykdom og skade.

Filip er like lenge i barnehagen som foreldrene er på jobb – og på jobben er inneklimaet godt regulert.

– Hvorfor legger man ikke penger der hvor det er viktigst? Barna skal bruke så mye energi og timer her i barnehagen, sier mammaen.

– Dersom astma eller allergiske sykdommer alt har startet så har kroppen begynt med en type betennelsesprosess som er veldig vanskelig å snu. Så hvis vi skal forebygge sykdommer, er det helt avhengig av å starte før sykdommen manifesterer seg. Og derfor må vi faktisk inn ved starten av livet, forteller professor og forskningsleder Karin Lødrup Carlsen ved Oslo universitetssykehus.

Mycoteam i barnehagen

Her tester Kolbjørn Mohn Jenssen fra Mycoteam inneklimaet i Gommerud barnehage sammen med NRK.

Foto: Janne Seime Siler / NRK

Avdelingen til Filip stenges etter NRK-sjekk

Men kan det være lufta i barnehagen som gjør barna syke?

NRK Forbrukerinspektørene bestilte en grundig inneklimaundersøkelse i Filip sin barnehage. Sammen med Mycoteam tar NRK også stikkprøver i over 100 barnehager i hele landet.

– Nå skal vi se hvordan inneklimaet deres egentlig er, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam, i det han tar mange tester i Filips barnehage.

Han tar blant annet støvprøver på overflater og i lufta, måler blant annet relativ luftfuktighet, CO₂ og radon. Barna kikker nysgjerrig på prøvene. Når fuktmåleren begynner å pipe og gulvlistene i tillegg må brekkes opp, reagerer også de voksne.

Etter at Mycoteam har analysert ferdig prøvene fra Gommerud barnehage, viser inneklimatestene både dårlig renhold og unormal vekst av muggsopp i underetasjen der hvor småbarna er. Barnehagestyreren får det endelige resultatet i rapporten overlevert av NRK:

– Jeg ser at det er rødt det svaret som lyser mot meg, det betyr at det er muggsopp i lufta her. Ja, det er ikke noe all right, sier styrer Birgit Åkermoen Prydz.

Gommerud barnehage Skytten 24 Alle etasjer

Slik så det ut bak listverket i Gommerud barnehage.

Foto: Mycoteam


– I hus med vannskader og muggproblematikk er det dårligere inneklima. Det er en klar sammenheng med fuktskader og helseproblematikk. Astma, allergi og hudutslett, det blir forverret i slike bygg, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

At en barnehage får rødt resultat er ikke positivt.

– Da kan den bli stengt, verneombud kan komme inn, og fylkeslegen kan stenge den hvis det er graverende tilfeller, fortsetter Kolbjørn Mohn Jenssen.

Det er kun på småbarnsavdelingen i Gommerud barnehage at resultatet er såkalt rødt.

– Det at de aller minste er der hvor det ikke er bra, håper jeg blir tatt tak i så fort som mulig, sier styrer Birgit Åkermoen Prydz.

Og Bærum kommune, som eier bygget, er raskt ute når NRK gir dem de dårlige resultatene:

– I denne kommunen er det nulltoleranse for fukt- og råteproblemer, så det må vi ta tak i med en gang, sier Erik Stensland, enhetssjef vedlikehold i Bærum kommune.

Småbarnsavdelingen til Filip blir midlertidig stengt – med umiddelbar virkning.

Gommerud barnehage

Avdelingen til Filip i Gommerud barnehage ble stengt på dagen etter inneklimasjekken.

Foto: Janne Seime Siler / NRK

Fire av ti barnehager ikke sjekket siste tre år

Kommunen har ansvar for barnehagebyggene, og skal etter loven ha jevnlig tilsyn med inneforholdene i barnehage.

Men det skjer ikke i alle kommuner, ifølge en fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet NRK har fått tilgang til.

– Kartleggingen viser at kommunene kan ha et mye mer offensivt fokus på barnehagene, og at det er et klart behov for å styrke kommunenes tilsyn med barnehagene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Det er påvist feil og mangler i forhold til regelverkets krav i flere enn halvparten av kommunene. Og nesten halvparten av barnehagene mangler en vedlikeholdsplan som skal sikre varig god kvalitet ved barnehagen. Det er fylker i landet hvor knapt halvparten av barnehagene har helsemessig godkjenning.

I NRKs store landsdekkende oversikt kan du sjekke din barnehage og din kommune.

Barnehagen til Filip er blant dem som har hatt tilsyn av kommunen, og ikke blitt godkjent. Men først nå ble den altså stengt.

– Det var veldig overraskende. Jeg tenkte ikke at det var så ille at man sperrer hele avdelingen. Så har han jo gått her hver dag i et helt år da. Også virker det så tilfeldig. Tenk om det ikke hadde vært målinger her, sier mamma Heidi Hougen.

Tromsø: Hele barnehagen ble lagt ned

Men Gommerud er bare en av mange barnehager i landet.

Trondjord barnehage i Tromsø er en av de 100 tilfeldig utvalgte barnehagene NRK og Mycoteam også tok med i sin egen inneklimasjekk.

Trondjord er en av de mange barnehagene i landet hvor kommunen har godkjent innemiljøet. Men de ansatte opplever noe annet, og mener lite er gjort for å tilpasse den 40 år gamle lærerboligen til lekne barn.

– Vi har ikke noe ventilasjonsanlegg, så dette er vårt ventilasjonsanlegg, sier pedagogisk leder Signe Antonsen, mens hun åpner døra for å sjokklufte.

På kalde dager må de legge yogamatter på gulvene og ha på seg yttertøy inne. Klærne tørker heller ikke inne på grunn av den fuktige lufta.

– Barna mine blir konstant syke her. Det bør være penger til et godt oppvekstmiljø. De er jo fremtida vår. Hvem skal ta tak i det? spør mor Trine Risvik.

Trine Risvik er en av foreldrene som sammen med barnehagepersonalet har engasjert seg sterkt for å bedre barnas inneklima.

Og Mycoteams målinger bekrefter at lufta i Trondjord barnehage ikke er tilfredsstillende. Få uker etter at NRK var på besøk, legges hele barnehagen ned.

«Da det viser seg at lokalene likevel ikke vil bli godkjent i henhold til kravene knyttet til miljørettet helsevern, er det tatt en beslutning om ikke å videreføre driften fra og med barnehageåret 2016-17», skriver kommunaldirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune til NRK.

NRK har bedt om kommentar fra både Kommunaldepartementet og Kunnskapsdepartementet. Til slutt er det statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet som uttaler seg.

– Hva vil du si til foreldre som sender barn i barnehage med muggsopp i?

– Jeg synes jo det er leit at de står i den situasjonen. Man må jo også ta den situasjonen opp med sin kommune og barnehageeier som har ansvar også for inneklima hos seg. Og så må vi gjøre vår jobb med å gjøre regelverket i kommunene enklere å forstå, sier Brein-Karlsen (Frp).

I dag er det flere regelverk som omhandler barnas innemiljø (se faktaboks).

Filips avdeling åpnet igjen

Akkurat for Filip (2) i Bærum er det antakeligvis gode nyheter helt på tampen. Etter at Filip sin avdeling ble stengt har det skjedd mye. Fuktskadene er utbedret, muggsoppen sanert og rengjort. Etter nye prøver er avdelingen friskmeldt.

– Det er fint at skaden ble ordnet fort, slik at barna kunne flytte inn igjen. Nå mangler bare noen småting her i Gommerud for å få inneklimaet godkjent, sier Lisbeth Sloth, tilsynsfører ved Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Og Filips mamma Heidi Hougen er så langt fornøyd:

– Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener Filip alt er i bedre form. Han hoster ikke like mye.

Se mer om barnehagenes inneklima i Forbrukerinspektørene:

FBI har sjekket inneklima i over 100 barnehager. Mangelfullt vedlikehold i barnehager gjør barna syke.
Å miste jobben er tøft. Hvordan gjør man tiden mellom jobber kortest mulig?
Og så har vi testet vinterdingser; skibriller som skifter styrke automatisk og hengekøyebading i ti minusgrader