Voksne mobbes på jobb

Ferske tall viser at 20 prosent av sykefraværet skyldes psykiske helseproblemer. Mobbing er hovedgrunnen til at fraværet vedvarer.

Mobbes på arbeidsplassen

Det er lov å trøste hvis du ser at en kollega ikke har det bra på jobb.

Foto: Jean-Paul Domb / Colourbox

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

NAVs sykefraværsstatistikk fra 2. kvartal 2010, viser at 20 prosent av det totale sykefraværet, 25.000 personer, daglig er sykemeldt grunnet psykiske helseproblemer.

Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve psykiske helseproblemer en eller flere ganger i livet.

Denne gruppen står bak hver fjerde uføretrygding. Angst og depresjoner er den diagnosen som totalt sett fører til flest tapte arbeidsår i befolkningen.

Det skal komme en ny hakkekylling, og den skal ikke jeg være, er det nok mange som tenker.

Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen

Ikke bare i barndommen

Grace Beathe Mathisen

Grace Beathe Mathisen, daglig leder av Arbeidslivstelefonen.

Foto: Mental Helse

Barn og ungdom kan erte og mobbe hverandre, og nå i det siste har også «bitching« kommet på banen.

Men også voksne mennesker opplever å bli mobbet, og da særlig på arbeidsplassen.

- Mental Helses Arbeidslivstelefon mottar om lag 1200 samtaler i året. 60 prosent av de som ringer, ønsker veiledning om en vanskelig jobbsituasjon, opplyser Grace Beate Mathisen, daglig leder av arbeidslivstelefonen, til NRK.no.

Hun forteller at samtalene går både på åpen og skjult mobbing.

- Det kan for eksempel være arbeidstakere som ikke får møteinnkallelser, ikke mottar de e-postene de skal ha, eller at de ikke kan sette seg ned sammen med kollegaene ved lunsjbordet, forklarer hun.

Turid Rremme

Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen.

Foto: Mental Helse

Vi ser ingen sammenheng i forhold til hvilke type arbeidsplasser man blir mobbet på. Størrelse og sted har ingenting å si, sier Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen, til NRK.no.

Blir du mobbet på arbeidsplassen? Send oss en e-post.

Fortell om problemene

Dersom du opplever en eller annen form for mobbing på arbeidsplassen, bør du si ifra.

- Hvis du selv klarer å ta opp problemene med mobberne, og det skjer en endring, er det kjempebra. Hvis ikke er det viktig å være klar over at det finnes et hjelpeapparat, understreker Mathisen.

Er det vanskelig å snakke direkte med mobberne, kan du snakke med en leder, tillitsvalgt eller verneombudet.

- Hvis det er lederen som mobber, kan du ringe til oss, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller IA-bedriftens kontaktperson, råder Mathisen.

- Psykisk mobbing handler blant annet om det å systematisk og over tid bli oversett, om å stadig bli kritisert i andres påhør, eller det å bli mistenkeliggjort i forhold til hvordan man har det hvis man er syk, informerer Remme.

Hun legger til at det finnes episoder hvor arbeidstakeren har slitt lenge, og til slutt blitt sykemeldt av legen. Da er det ikke særlig hyggelig om man ikke hører noen ting fra arbeidsplassen, ikke en gang en tekstmelding fra kollegaer.

- Dette kan ha sin grunn i at de er redde for å komme i samme negative fokus, forklarer Remme.

LES OGSÅ:

Midt i mellom

- Mange steder er det slik at lederen først tar medarbeiderne inn i varmen, for så å skyve dem rett ut i kulda, sier Remme.

Det er som regel når man er uenig med lederen, at man møter kuldeveggen.

- Kollegaer skal støtte opp om hverandre. Men det er så mange som føler redsel. Det må man og ta på alvor, og det betyr at arbeidsmiljøet er ille, understreker Rådgiveren.

Enkelte er av den oppfatning at hvis du ikke sier ifra når du ser at noen blir mobbet, er du like ille som mobberen. Men det er ikke nødvendigvis alltid så enkelt.

- På enkelte arbeidsplasser er det slik at det alltid er en som skal henges ut. Noen er da redde for å si ifra, fordi de vet at når den som blir mobbet har sluttet eller blitt sykemeldt, skal det velges et nytt offer. Det skal komme en ny hakkekylling, og den skal ikke jeg være, er det nok mange som tenker, eksemplifiserer Turid Remme.

Mental Helse presiserer at det ikke er sladring å si ifra dersom man ser at noen blir mobbet.

- Både verneombud og tillitsvalgt har taushetsplikt, så det er ikke sladring å gi beskjed, understreker Ramme.

LES OGSÅ:


Skambelagt

De som tar imot samtaler på Arbeidslivstelefonen, synes det er lite fokus på mobbing.

- Det er på en måte litt skambelagt, og det gjør at det er vanskelig, informerer Mathisen.

Ofte kan mobbingen skyldes at den ansatte har masse ideer og nye tanker om hvordan ting kan gjøres.

- Hvis lederen ikke er mottagelig for endringer, kan det bli vanskelig. Hvis ikke lederen er flink til å ta tak i konfliktene som oppstår med en gang, kan problemene skli ut, eksemplifiserer hun.

- Det er ikke nødvendigvis det at lederen er den som mobber. Men lederen skal få med seg hva som skjer på arbeidsplassen og stoppe konfliktene, avslutter hun.

Les også: Sliter du? Slik kan du hjelpe deg selv

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)