NRK Meny
Normal

Villsvina kjem

Dei er på full fart over grensa frå Sverige. Villsvininvasjonen er på veg.

Villsvin, Henrik Thurfjell og Monika Blikås
Foto: NRK

Vi sit lydlause i den mørke mai-natta og ventar. Ser stivt mot den tette granskogen på motsett side.

NETT-TV: Villsvinjakt i Sverige

Så endeleg skjer det. Først lyden av subbing og greiner som knekkjast. Så trer mørke, låge skuggar gryntande fram. Villsvina vender tilbake – via Sverige!

Verdifulle svin?

For eit par tusen år sidan forsvann villsvina frå våre norske skogar og sletter. Litt seinare forsvann dei frå Sverige også. For vel 30 år sidan gjeninnførte svenskane dei nordeuropeiske villsvina – som har breidd seg med rekordfart.

No er dei på full fart tilbake til oss igjen også, langs svenskegrensa i søraust. Er dei plagsame skadedyr, eller ein verdifull matressurs?

På villsvinjakt

Direktoratet for naturforvalting (DN) har stempla villsvina som uønska, derfor er det lov å skyte alle villsvin året rundt. I Aremark i Østfold har dei skote fleire villsvin, og jegerane skryt av det gode kjøtet.

Skader som villsvina påfører bønders avlingar er det mogleg å avgrense med faste fôringsplassar, meiner dei. Vi besøkjer både Aremark og ei naturperle i Sverige der villsvina får utfalde seg fritt – fordi dei blir sett på som ein ressurs.

Programleiar Monika Blikås blei med på jakt i seine kveldstimar når villsvina er på sitt mest aktive…

Uønska artar

Kari Toft og mårhund

En pøbel er på vei til Norge via Finland. Mårhunden er en uønsket art i norsk natur.

Foto: Jørn Norli / NRK

Fleire dyr er svartelista av DN, og såleis uønska i norsk natur. Eit av dei er mårhunden, som Kari Toft oppsøkjer. Dette austasiatiske hundedyret blei i si tid innført til Sovjetunionen, og kjem no til Noreg via Finland.

NETT-TV: Ut i naturen - uønska artar

Mårhunden er eit altetande rovdyr som kan gjere stor skade i sjøfuglkoloniar, og kan bere med seg rabies.

Ein annan uønska – og frykta – art er harlekinmarihøna, som Hanne Aass møter. Den er også austasiatisk, og kan i verste fall utrydde våre norske marihøner.

Med fleire årlege formeiringar, vond lukt og giftige larver kan den snart vekse til å bli eit stort problem både for fruktdyrkarar og huseigarar.

Ut i naturen, tirsdag 20. mai 2008.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.