Hopp til innhold

Vil stoppe kreftvaksine

Kreftvaksinen skal innføres til høsten – nå sier Bioteknologinemda stopp.

Vaksinering (Illustrasjonsfoto)
Foto: colourbox.no

Regjeringen har satt av penger slik at alle 12-årige jenter skal få tilbud om å vaksinere seg mot viruset HPV til høsten. Viruset kan føre til livmorhalskreft. Vaksinen er den første i verden som kan forebygge kreft.

Nå skriver Bioteknologonemda i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet at vaksinen må utsettes. Årsaken er at de savner god nok dokumentasjon på vaksinens effekt og sikkerhet, og vil ha en ordentlig debatt før vaksinetilbudet trer i kraft.

– Bioteknologinemnda føler at det har gått for fort i svingene. De som skal ta denne dramatiske avgjørelsen allerede til høsten, vet ikke nok. De har ikke nok kunnskap til å vurdere dette på en balansert måte, sier Torleiv Ole Rognum, medlem i Bioteknologinemda.

Politikerne lurt

Meryl Sønderby Lillenes

Meryl Sønderby Lillenes, Student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap

Foto: NRK

Meryl Sønderby Lillenes har skrevet masteroppgave i bioteknologi ved Universitetet for miljø og biovitenskap om HPV-vaksinen. Hun har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter om saken.

– Arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert, sier Sønderby Lillenes.

Hun peker på at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen på massevaksinasjonsprogrammet.

– Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning, og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus, sier Sønderby Lillenes.

Hun mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak.

Forskning fra legemiddelindustrien

Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen avviser kritikken.

– Jeg mener vi har gjort en forsvarlig jobb og vurdert ulike elementer. Totalt sett har vi kommet fram til at det er riktig å tilby denne vaksinen ut fra dagens kunnskap, sier Larsen til NRK Puls. Han påpeker at det er den samme vurderingen som er gjort i mange andre land.

– Har det foregått lobbyvirksomhet?

– Jeg har blitt kontaktet av industrien i denne sammenhengen, men det tjente ikke sin hensikt. Det påvirket ikke vår prosess i gunstig retning, vi så bort fra de kontaktene når vi bestemte oss for denne vaksinen, sier Larsen.

Se i Nett-TV: Bjørn-Inge Larsen svarer om HPV-vaksinen:

Bjørn-Inge Larsen
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Mange ubesvarte spørsmål

I dag oppdager vi forstadier til livmorhalskreft ved celleprøver hos legen og kan tidlig sette i gang tiltak, men mellom 50 og 100 kvinner dør av livmorhalskreft hvert år i Norge. Myndighetene mener at opptil halvparten kan reddes ved innføring av HPV-vaksinen.

Å vaksinere et årskull jenter koster 100 millioner kroner i året. Selv om tilbudet kommer allerede til høsten, er det flere spørsmål som er ubesvarte i forhold til effekt og sikkerhet.

  • Det finnes flere kreftfremkallende HPV-typer og vaksinen beskytter kun mot to. Vil andre og eventuelt mer aggressive HPV-typer ta over for de to vi bekjemper?
  • Vil kroppens naturlige forsvar mot HPV forstyrres? I dag går de fleste HPV-infeksjonene over av seg selv.
  • Hvor lenge varer vaksinen, og trenger barna påfyll? Én studie har vist en varighet på kun tre år.
  • Hvilken effekt har vaksinen på 12-åringer? Selv om det er jenter i den alderen som nå får tilbudet, er det ikke forsket på det.

– Det er mange usikkerheter rundt vaksinen. Det å utsette så mange unge jenter for risiko når det er så få som dør av livmorhalskreft, er ganske alvorlig, sier Meryl Sønderby Lillenes.

Les også
Bivirkninger av HPV-vaksinen
Informasjon om HPV-vaksinen fra Folkehelseinstituttet

– Riktig å ta den i bruk

Folkehelseinstituttet er en av instansene som har anbefalt vaksinering fra høsten.

– Det er alltid ubehagelig å ikke ha svar på alle spørsmål. Men slik er det alltid når vi tar i bruk nye vaksiner. Vi må vurdere gevinsten vi går glipp av sammenlignet med risikoen, og vår vurdering er at det er riktig å ta vaksinen i bruk nå. Alternativet er å vente i 10-20 år. Hvis vi venter vil flere hundre kvinner dø unødvendig, sier direktør ved Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen.

Se i Nett-TV: Geir Stene-Larsen svarer om HPV-vaksinen:

Geir Stene-Larsen
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)