Vil kartlegge nanoprodukter

SFT ber bedriftene selv rapportere om potensielt farlige nanopartikler i produkter. Teknologirådet mener det bør gjøres mer.

Turtle Wax extreme

Turtle Wax er et av produktene på det norske markedet som benytter nanoteknologi.

Foto: NRK

Næringslivet bes nå rapportere inn produkter hvor nanoteknologi benyttes til Produktregisteret hos Statens forurensningstilsyn (SFT).

- Myndighetene kan nå lettere vite hvor nanopartikler er i bruk og kan dermed sette i verk tiltak hvis de skulle ønske det, forteller Per Fjeldstad i SFT til NRK.

Ordningen med innrapportering er foreløpig frivillig, men Fjeldstad har tiltro til at næringslivet vil samarbeide.

- Dette er et aller første skritt til en bredere kartlegging av disse stoffene, sier han til NRK.

LES OGSÅ: Farlig genialt

Frivillig

Det statlige rådgivingsorganet Teknologirådet har lenge dyttet på for å få norske myndigheter til å bedre kunnskapen og kontrollen med nanomaterialer.

Rådet kunne gjerne sett at innrapporteringen ble gjort til plikt og ikke var basert på frivillighet.

– Vi mener en obligatorisk ordning vil være mest robust og ønsker dette på plass så snart det lar seg gjøre. Imidlertid ser vi gode grunner til at næringslivet kan slutte opp om ordningen allerede nå. Næringslivet vil være tjent med at myndighetene bedre kan hjelpe til med å veilede og luke vekk eventuelle problemer, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

LES OGSÅ: Disse nanoproduktene er på markedet i Norge

Første skritt

Innrapportering av nanoprodukter må sees som et første forsiktig skritt mot økt kunnskap rundt partiklenes effekter.

Den fører imidlertid med seg en rekke utfordringer.

  • En av dem er at det fortsatt er uklart hva som faller inn under begrepet nanomaterialer.
  • Et eksempel er når nanopartikler fremstilles ved å male opp naturlige mineraler. Produsentene kan da regne med at nanopartiklene er ens med modersubstansen og ikke trenger særskilt oppmerksomhet.
  • I realiteten kan partikkelformen innebære nye egenskaper, men vi risikerer at dette passerer ubemerket.

Folkehelseinstituttet frykter en rekke helseproblemer knyttet til nanoprodukter:

  • Skader på DNA
  • Hjerte- og karlidelser
  • Luftveislidelser
  • Svekket immunforsvar
  • Resistente bakterier
  • Nevrologiske skader

LES OGSÅ: Går ved hjelp av nanoteknolgi - etter å ha vært lam

Les Teknologirådets rapport Nanomaterialer, risiko og regulering her .

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem?  Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)