Hopp til innhold

Vi forventer å bli skadet ved sykehusbehandling

Over 30 prosent mener det er sannsynlig at pasienter kan bli skadet under sykehusbehandling i Norge, viser en ny undersøkelse.

Operasjons brannskade Haukeland

20 prosent finner det sannsynlig å bli påført en skadelig hendelse under en operasjon.

Foto: NRK

Terje Kili i Forbrukerrådet

Det er ikke så imponerende at det bare er 14 prosent som er veldig fornøyd med kvaliteten på norske helsetjenester, når vi er i verdenstoppen på ressurser og egentlig skal levere et godt helsevesen, sier Terje Kil.

Tord Dale

Nå skal vi gjennomføre brukerundersøkelser, i blant annet kreftomsorg og fødeomsorg. Da vil vi får mer konkret informasjon som kan brukes til å forbedre helsetjenesten, hvilket vil fortelle noe mer om pasientenes faktiske opplevelser, sier Tord Dale.

Å sette karakter på fastlegen er en ny trend på nett i Norge.

Mange fastleger har fått hard medfart.

Ifølge en fersk befolkningsundersøkelse TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester, kommer det frem at vi heller ikke er veldig fornøyd med resten av det norske helsevesenet.

Liten tro på kvaliteten

Bare 14 prosent vurderer kvaliteten på helsetjenester i Norge som veldig god.

  • 13 prosent synes den er ganske dårlig
  • 2 prosent synes den er veldig dårlig

– Dette sier noe om hvilken tillit vi har til det norske helsevesenet, og om kvaliteten på det, sier Terje Kili, fagdirektør for offentlig tjenester i Forbrukerrådet til NRK.no.

Han har sittet i Pasientskadeerstatningen i ni år og kan bekrefte at det skjer skader.

– Det er en realitet, understreker han.

Helse- og omsorgsdepartementet peker på at når det gjelder tillit til helsetjenesten, er resultatene i undersøkelsen i tråd med det som er funnet i den store befolkningsundersøkelsen som Statistisk sentralbyrå (SSB) jevnlig gjør.

– Nær ni av ti sier de har ganske god eller høy tillit til helsetjenesten. Selv om bare 14 prosent sier de har høy tillit, har det store flertallet god tillit. Det betyr likevel ikke at vi skal jobbe for at folk i Norge kan få ennå høyere tillit til helsetjenesten, sier Tord Dale, politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.no.

Skadelige hendelser

Fire av ti oppgir at de selv eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i forbindelse med kontakt med helsetjenesten.

Samtlige har opplevd dette i Norge.

32 prosent anser feil i forbindelse med medisiner som en sannsynlig hendelse når de mottar helsetjenester.

– Vi vet at det er en ganske stor andel av pasientene i Norge som blir påført skader. Det er 2000 dødsfall i forbindelse med sykehustabber i Norge hvert år. I tillegg kommer forlengede sykehusopphold og alvorlige komplikasjoner, sier Terje Kili i Forbrukerrådet.

Han er likevel overrasket over at det er så mange som finner det sannsynlig å bli påført skader.

– Vi kommer til sykehuset fordi vi har en skade som skal leges, og da er det ikke bra å forvente skader, sier han.

Skadelige hendelser

Kilde: Befolkningsundersøkelsen 2012.

Foto: Grafikk / NRK

Åpenhet om pasientskader

– Det siste året har helseministeren tatt initiativ til større åpenhet om pasientskader. Vi får vite mer om feil som skjer i sykehusene, forklarer Dale.

Han legger til at det ikke betyr at vi er mindre trygge i dag enn i går, heller tvert imot.

– Åpenhet er en forutsetning for å kunne lære, og forbedre seg. Men det er også krevende fordi det som kommer frem kan bidra til svekket tillit til sykehusene, sier han.

Rådgiveren påpeker at når vi sammenligner våre behandlingsresultater med andre europeiske land, skårer vi bedre enn de fleste.

– Det er for eksempel ikke noe annet land i Norden hvor det er større sjanse for å overleve brystkreft, eksemplifiserer han.

De gjorde nylig en systematisk gjennomgang av journaler for å se på skader i sykehus.

Infeksjoner og medisiner kom ut som en hovedårsak til uønskede hendelser.

– Det har også vært to av fire hovedområder i den store pasientsikkerhetskampanjen som nå har gått over ett år. Sånn sett er det spennende å se at det stemmer med folks oppfatning av hva som er årsak til skader, legger han til.

– Flere burde klage

Kili fra Forbrukerrådet synes det er for få som klager.

– Når vi ser på antall henvendelse til Norsk pasientskadeerstatning, er det for få som klager. Å klage er et grunnlag for forbedring, mener han.

De mottok 4334 erstatningskrav i fjor, hvorav 1419 av dem fikk medhold.

Hvis du først skal klage er det viktig at du har noe å klage på, og at du vet hvem du skal klage til.

– Send en skriftlig klage til Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning. Pasientombudet kan også bistå pasienten med hjelp til klagen, opplyser han.

Kili mener så absolutt at det hjelper å klage.

–Å klage for å få en eventuell erstatning er en ting, men en annen ting er å klage som et grunnlag for å få frem hvordan ting fungerer. Det er viktig å formidle erfaring, avslutter han.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)