Vi fisket 63 000 tonn utrydningstruet fisk

Denne fisken er utrydningstruet. Likevel kan du kjøpe den i fiskedisken. – Vi må stoppe å fiske etter truede arter, sier Direktoratet for Naturforvaltning.

Fisk i disk
Foto: Scanpix / SCANPIX

Truet middagsfisk

Havforskerne er urolige for at kysttorsken kan dø ut.

– Vi ser at utviklingen ikke snur. Det går nedover, og det har skjedd over lang tid. Så vi er bekymret. Og vi har jo eksempler på bestander som ikke har reist seg opp igjen, sier Reidar Toresen.

Han er i tillegg til internasjonal rådgiver i fiskespørsmål også forskningsdirektør ved havforskningsinstituttet.

Fisket 22 000 tonn kysttorsk

Toresen og hans kolleger har frarådet fiske av kysttorsk de siste årene. De ser at bestanden i dag er bare en fjerdedel av hva den var for ti år siden.

– Resultatet kan bli at vi får fiskebestander som er utradert, sier Toresen.

Likevel har Norge tillatt fiske av 22 000 tonn av kysttorsken.

Kysttorsk

Bestanden av kysttorsk er betydelig redusert i følge Havforskningsinstituttet.

Foto: NRK

Toresen brukes også som ekspert når myndighetene skal sette de årlige kvotene for hvert enkelt fiskeslag.

– Må stoppes

Janne Sollie, direktør Direktoratet for Naturforvaltning

Janne Sollie, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning vil ha stans i fiske av truet fisk.

Foto: Jon Are Nilsen / NRK

Til sammen ble det fisket 63 000 tonn av disse utrydningstruede fiskeslagene i fjor.

Hun sier det må bli slutt på at norske fiskerimyndigheter tillater fiske av arter som står på den offentlige rødlista over truede arter:

- Fiske på truede arter som står på denne lista er ikke bærekraftig, sier Sollie.

Dermed går hun i mot fiskeriminister Helga Pedersen, som mener norsk fiskepolitikk er bærekraftig. ( Fiskeriministeren forsvarer Norges fiskeriforvaltning (Dagsrevyen 13.03.08) )

Se også:

Direktoratet for naturforvaltning har som oppgave å slå alarm når de mener truede arter står i fare for å dø ut. Direktør Janne Sollie sier det haster å ta vare på fisken.

Det haster også i forhold til norske myndigheters mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

– Om det er nødvendig, må vi også vurdere å frede enkelte fiskeslag på rødlista, sier Sollie

Hun mener vi må både slutte å fiske, men også stanse kjøp og salg av de truede artene. Det betyr at alle som er opptatt av at truede fiskeslag skal overleve i naturen, må ta et eget ansvar, også i butikken og på restaurant.

Men hun understreker hvem som har hovedansvaret:

– Det er fiskermyndighetene, sier Sollie.

Starter kampanje i dag

Verdens naturfond (WWF) starter i dag en sjømatkampanje for å gi forbrukerne mer informasjon om truet fisk. De mener vi må bli mer bevisste:

– Spør når du kjøper fisk om den er av et truet slag, sier Maren Esmark, avdelingsleder i WWF.

Se også: WWFs guide til sjømat

Norge må stanse alt fiske av utrydningstruede arter, som kysttorsk, kveite, uer og ål. Det mener direktøren for direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie.

TV og radio

Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Norsk dokumentarserie. I tre månender har de 8 ungdommene hatt samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs, og sammen har de funnet veier for å endre livene sine. Psykolog Peder Kjøs og gruppa trener Trine i å tørre å være seg selv. Malin gjør store fremskritt, og Kira med ME kjenner energien komme litt tilbake. Fredrik kommer frem til en løsning han vil prøve på. (8:8)