Vi drikker på oss kreft

10 prosent av all kreft hos menn, og tre prosent av all kreft hos kvinner kan relateres til alkohol, viser en Europeisk forskningsrapport. Det finnes ikke gode argumenter for å drikke for helsens skyld, mener Helsedirektoratet.

Vinflasker

Det spiller ingen rolle hvilke type alkohol du drikker. Det er antall enheter i snitt per dag eller uke som påvirker kreftrisikoen. Hvis vi hadde tatt vekk alkohol i Europa, hadde vi hatt ti prosent færre krefttilfeller hos menn, og tre prosent færre tilfeller hos kvinner.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Anne Hafstad

Det er lurt å innarbeide gode drikkemønster som ikke betyr store mengder alkohol over tid, sier Anne Hafstad fra Helsedirektoratet.

Foto: Pressefoto

Over 40 prosent av krefttilfellene som har sammenheng med alkohol, skyldes konsum over myndighetenes anbefalte grense, viser en Europeisk forskningsrapport.

– Undersøkelsen strekker seg over flere land, men risikoen vil være den samme i Norge, gitt det samme forbruket. Nordmenn har et snittforbruk på alkohol som er mye mindre enn i for eksempel Danmark, men at tendensen er lik, er helt klart, sier Anne Hafstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet til NRK.no.

LES OGSÅ: Du kan ha krav på kreftsjekk

Begrens enhetene

Det viktigste for kreftrisiko er det du drikker nå, og har drukket de siste årene.

– Selv om vi i Norge fortsatt ligger på et lavere nivå enn Norden og Europa, skiller vi oss mindre ut fra resten av Europa nå enn på 70-tallet. Mens alkoholinntaket har sunket sterkt i mange land i Sør-Europa, har det økt hos oss. Vi ligger på et høyere nivå enn for noen år siden, sier Kristina Kjærheim, overlege ved Kreftregisteret til NRK.no.

At resultatene ikke ville blitt så veldig annerledes i Norge enn resten av Europa, blir bekreftet av både Helsedirektoratet og Kreftregisteret.

– Vi nærmer oss kontinentale drikkemønster. Før drakk nordmenn mye i helgene, men lite gjennom uken. Nå ser vi at stadig flere drikker i løpet av uken, men dessverre dropper vi ikke helgefylla av den grunn. Vi får både de kontinentale vanene og helgefylla, men det er en liten vridning fra spirt til øl og vin, forklarer Hafstad fra Helsedirektoratet.

Men drikker fortsatt mer enn kvinner, derfor vil flere menn enn kvinner ha økt risiko for kreft på grunn av sitt alkoholforbruk.

– Jo mer du drikker, desto større risiko for brystkreft og andre kreftvarianter, legger hun til.

Alkoholomsetning i Europa

Omsetning i liter ren alkohol 1970 - 2009

År:

19

70

1980

1990

2000

2009

Norge

3.6

4.6

4.1

4.4

5.1

Danmark

6.8

9.3

9.8

9.5

9.3

Sverige

5.8

5.6

5.8

5.3

5.7

Storbritannia

5.3

7.3

7.6

7.6

7.5

Finland

4.3

6.1

7.8

6.4

7.6

Italia

16

13.9

9.5

8

6.9

Frankrike

17.2

15.6

12.6

10.9

10.4

Utdrag av tabell fra SIRUS

Alkoholomsetningen i Norge har økt de siste årene.

Risikoen øker med inntaket

Kristina Kjærheim

At brystkreft påvirkes av alkohol har også vært kjent en stund, men det er relativt nytt at tykktarm og endetarmskreft har kommet på listen, sier Kristina Kjærheim fra Kreftregisteret.

Foto: Ann-Elin Wang / Kreftregisteret

– Denne studien viser at hvis vi hadde tatt vekk alkohol i Europa, hadde vi hatt ti prosent færre krefttilfeller hos menn, og tre prosent færre tilfeller hos kvinner. Mellom 40 til 98 prosent av krefttilfellene som har sammenheng med alkohol skyldes konsum over anbefalt grense, understreker Kjærheim.

Dersom du øker alkoholinntaket ditt fra i gjennomsnitt et glass vin til to glass vin om dagen, øker brystkreftrisikoen hos kvinner med 10 prosent.

Dette er forskning som har blitt bekreftet gjennom lang tid, i mange forskjellige undersøkelser.

– I akkurat denne studien fant forskerne at for hvert 12. gram mer alkohol du drikker om dagen, øker kreftrisikoen med fem prosent. Noen ganger finner de 15 prosent, og denne gangen fant de fem. Derfor kan vi, om vi oppsummerer all litteratur, si 10 prosent. Og vi kan trygt si at alkohol påvirker brystkreftfaren for kvinner, presiserer hun.

Hafstad forteller at det er viktig for Helsemyndighet å understreke at så langt de kan se, finnes det ikke gode argumenter for å drikke for helsens skyld.

– Vi mener ikke at du ikke skal drikke i det hele tatt, men tenk nøye gjennom hvor mye, hvor ofte og i hvilke situasjoner du drikker, understreker hun.

Alle aldersgrupper bør tenke gjennom alkoholinntaket.

– Kreft utvikler seg over lang tid. En kreftform som oppstår når du er 60 år, kan ha grobunn fra 20 år tilbake i tid, påpeker hun.

LES OGSÅ: – De farligste svulstene er de du oppdager selv

Ny krefttype på listen

Det er mange år siden det ble kjent at kreft i munn, svelg, strupe og spiserør påvirkes av alkohol.

Det er relativt sjeldne kreftformer, men knyttet til et høyt alkoholinntak.

– At brystkreft påvirkes av alkohol har også vært kjent en stund, men det er relativt nytt at tykktarm og endetarmskreft har kommet på listen. Det er såpass vanlig, og en stor og viktig kreftsykdom, hvilket betyr at det er en god del tilfeller som skyldes alkohol også her, sier Kjærheim.

Hun er av den oppfatning at de fleste ikke vil at alkohol skal være skadelig.

– Vi vil alle sammen veldig gjerne at alkohol skal være ufarlig, og forskning som tyder på det motsatte møtes ofte med motstand. Men det er faktisk stor enighet blant forskere om at alkohol øker kreftrisikoen, påpeker hun.

Det spiller ingen rolle hvilke type alkohol du drikker. Det er antall enheter i snitt per dag eller uke som påvirker risikoen.

– Det er ikke sunnere med et glass vin enn å ta seg en drink når det gjelder kreftfaren. Det er i den rene alkoholmengde man finner best samsvar med risiko, sier Kjærheim fra Kreftregisteret.

LES OGSÅ: Ny elektronisk nese kan lukte kreft

Noe var kjent fra før

– Denne studien er veldig informativ og basert på gode, solide data, men resultatene skiller seg ikke veldig ut fra det vi har sett i tidligere studier, opplyser Kjærheim.

Det som er nytt i denne studien, er at de har sett på hvor stor andel av kreftsykdommene som skyldes at alkoholinntaket er høyere enn den mengden myndighetene anbefaler.

– Når det gjelder røyking sier myndighetene at du ikke skal røyke, fordi alle sigaretter er farlige. Men ingen helsemyndigheter i Europa sier at vi ikke skal drikke. Det anbefales at vi holder oss til inntil to enheter for menn, og én enhet for kvinner i snitt per dag, forklarer hun.

Derfor er det interessant å se på om de krefttilfellene som skyldes alkohol, finnes hos dem som ikke drikker mer enn myndighetenes anbefalinger. Dersom det var slik, måtte myndighetene ha justert sine anbefalinger.

– Det er ingenting som tyder på at vi ikke kan forholde oss til myndighetenes anbefalinger, men jo mer du drikker utover anbefalingene, dess større kreftrisiko får du, avslutter Kjærheim.

Du kan lese flere saker om kreft her

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)