Hopp til innhold

Slik unngår du frostsprengte rør

Steng hovedstoppekranen hvis du reiser bort, og sørg for nok varme i alle rom hvor rørene befinner seg, anbefaler ekspertene.

Vannskader på rør

Hvis man ikke tar forholdsregler og tiner opp de frosne rørene på riktig måte, kan det føre til vannlekkasje, sier fagkonsulent i NRL, Are Skaar Nielsen.

Foto: Gjensidige Forsikring

I fjor var erstatningsutbetalingene på nesten 2,4 milliarder kroner etter vannskader i private hus, leiligheter og hytter, ifølge tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon.

En god del av økningen de siste årene skyldes vannskader fra frostsprengte rør, og i 2011 var det totalt registrert rundt 4000 vannskader på grunn av dette problemet.

Med noen enkle forholdsregler kan du unngå frosne rør og vannlekkasjer i hjemmet.

Ikke senk temperaturen for mye

Så lenge det er kuldegrader ute, kan rørene fryse og skape problemer.

– Det trenger riktignok ikke å være kuldegrader. Er det for eksempel trekk i kjelleren kan dette også føre til frosne rør. Sørg derfor for å minske trekk i rommet og hold temperaturen over 6 grader der hvor rørene går.

Det sier fagkonsulent hos Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), Are Skaar Nielsen til NRK.no.

Are Skaar Nielsen

Ikke tin opp rørene selv med en gassbrenner eller lignende. Det kan i verste fall føre til brann, sier fagkonsulent Are Skaar Nielsen i NRL.

Det strider kanskje mot ideen om å spare strøm, men det er billigere å holde en lav innetemperatur enn å reparere skader som følge av frost, mener NRL.

– Skal du reise bort vinterstid, skru gjerne ned temperaturen, men skru den for all del ikke helt av. Dette gjelder både for bolig og fritidsbolig, sier Nielsen.

Ofte skyldes frost i vannrør at rørene er plassert på steder som blir veldig kalde, slik som i yttervegger, kalde kjellere og andre uoppvarmede rom.

– Så fort vannet fryser, utvidet rørene seg. Hvis man ikke tar forholdsregler og tiner opp på riktig måte, kan det bli en vannlekkasje, sier Nielsen.

Stikkordene er derfor nok varme og isolasjon rundt rørene.

– Det er viktig med god isolasjon rundt rørene, men har du ikke nok varme, hjelper ikke isolasjonen. Så lenge du har varme i huset eller hytta er du relativt trygg, sier han.

Kobberrør mest utsatt

Skal du reise bort for en periode, bør du stenge hovedkrana.

– Da unngår du at vann lekker fra frosne vannrør. Når du har stengt vanntilførselen, bør du imidlertid åpne en kran for å la vann som er oppsamlet i rørene få renne ut. Da tømmer du systemet samtidig som trykket avlastes hvis frosten kommer, opplyser Nielsen.

Når vannrør av kobber fryser, er det en stor risiko for at de sprekker. Årsaken er at vann som fryser utvider seg. Kobberet er svært lite elastisk, noe som kan føre til at røret til slutt sprekker.

Har man plastrør, slik som i mange moderne hus, mener Nielsen at plasten mest sannsynligvis klarer å stå imot presset fra det frosne vannet.

Skulle man likevel være så uheldig at vannrørene fryser, enten det er kobber eller plast, vil ikke skaden skje før vannrøret tines igjen. Da smelter nemlig isproppen som sitter i røret og vannet fosser ut.

Nielsen understreker derfor hvor viktig det er å tine rørene opp på riktig måte.

– Mange vil kanskje forsøke å tine opp rørene selv med en gassbrenner eller lignende, men dette bør unngås da det i verste fall kan føre til brann. Har man ikke allerede stengt hovedkranen, bør man gjøre dette straks og kontakte en rørlegger eller annen fagkyndig, sier Nielsen.

Unngå trøbbel med forsikringen

Frostskader oppstår som oftest i bygg som ikke er i bruk. Hytter er derfor særlig utsatt.

– I tillegg er utleieboliger, studenthybler, hus som er under salg eller hus man venter på å flytte inn i spesielt utsatt for frostproblemer, sier informasjonssjef i If , Jack Frostad til NRK.no.

Jack Frostad i IF

Jack Frostad i If Skadeforsikring

Foto: IF forsikring

En vanlig innboforsikring eller bygningsforsikring vil dekke eventuelle skader dersom uhellet skulle være ute.

– For kunder hos oss er egenandelen på 4000 kroner, som er normal egenandel, sier han.

– Huskeregelen er at vannskader i hus og hjem er dekket når vannet er koblet til bygningens rørledninger eller rørledningssystem, legger Frostad til.

For å få et mest mulig uproblematisk forsikringsoppgjør, bør du likevel sørge for at hus og rom er tilstrekkelig oppvarmet. I tllegg bør du sørge for at hovedstoppekranen er stengt.

– Den hyppigste feilen og årsaken til frostsprengte rør og vannskader er nettopp å glemme å stenge hovedstoppekranen.

– Det er mange som ikke vet hvor hovedstoppekranen er. Sørg for at alle i huset vet hvor den befinner seg og steng vannkranen uansett om du drar bort to dager eller to uker. Du taper ingenting på det, sier han.