– Føre var er bedre enn ID-tyveriforsikring

Mange tegner fortsatt forsikring mot ID-tyveri. – Men den komplette forsikringen som hjelper deg med alt, den finnes ikke. Det er viktigere å være føre var, mener Forbrukerrådet.

Datakriminalitet

Interessen for å forsikre seg mot ID-tyverier er fortsatt stor i Norge. Men trenger du en slik forsikring?

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

I Danmark er problemene med identitetstyveri blitt så store at stadig flere dansker nå føler at de bør tegne en forsikring mot denne typen kriminalitet. Det melder EkstraBladet.

Her hjemme øker ikke interessen tilsvarende. Men den holder seg stabil, selv om mange mener slike forsikringer er unødvendige.

Forbrukerrådet får ikke mange klager på ID-forsikringer. – Men ingen av disse forsikringene kan hjelpe deg med absolutt alt. Blir man rammet av identitetstyveri, må man rydde opp i en god del av problemene selv, sier kommunikasjonsrådgiver John E. Andersson i Forbrukerrådet til NRK.no.

Han mener at forholdsregler er viktigere enn forsikring mot ID-tyveri.

– Mange av problemene du kan bli rammet av, er allerede dekket opp av forsikringer for innbo og reise. Og de fleste har rett til advokatbistand gjennom rettshjelpsdekningen som følger av en villa/innbo-forsikring.

–Forbrukerrådet advarer ikke mot ID-tyveriforsikring, men vi stiller et stort spørsmålstegn ved behovet, sier Andersson.

– Ettertraktet forsikring

Eurocard er ett av kortselskapene som tilbyr ID-tyveriforsikring som et tilleggsprodukt.

– Interessen er stabil. Og vi merker at den øker hver gang mediene omtaler folk som er blitt utsatt for ID-tyveri, sier informasjonsansvarlig Hilde Fredheim Høgberg hos Eurocard Norge.

Hun sier at selskapet vet at denne forsikringen er ettertraktet. – Derfor vil vi med stor sannsynlighet tilby den i flere markeder enn det norske. Hittil har dette bare vært et tilbud til de norske kundene våre, sier Høgberg til NRK.no.

Etterlyser offentlig satsing

Christian Meyer

Christian Meyer i NorSIS etterlyser hjelpetjeneste på nettet for dem som rammes av ID-tyveri.

Foto: Jan Tore Verstad

– Hvis myndighetene tok større ansvar for problemet med ID-tyverier, tror jeg det ikke hadde vært behov for denne typen forsikringer, sier seniorrådgiver Christian Meyer. Han er prosjektleder for ID-tyveriprosjektet hos Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Meyer etterlyser større offentlig vilje til å finansiere et nettbasert hjelpetilbud for dem som rammes av ID-tyveri.

– Finansbransjen har allerede sagt seg villig til å bidra dersom også myndighetene stiller opp. En hjelpetjeneste ville ikke blitt spesielt dyrt for staten sammenlignet med de økonomiske tapene finansbransjen og ofrene for ID-tyveri kan få, sier han.

– Hvis finansbransjen gjorde det vanskeligere å etablere et kundeforhold, ville det også blitt mer komplisert for ID-tyvene å operere, legger han til.

– I dag kan man ofte etablere seg som kunde utelukkende ved hjelp av personnummer. Men dette nummeret er egentlig bare et brukernavn. Vi mener at kravet til autentisering og passord burde vært obligatorisk, i tillegg til personnummeret, sier Meyer.

Veiledning og sperretjenester

Christian Meyer mener at NorSIS-tjenesten Slettmeg.no er ett eksempel på hvordan en hjelpelinje kan fungere. Slettmeg.no er en hjelpetjeneste for folk som føler seg uthengt på nettet. I april behandlet tjenesten 537 klagesaker.

Meyer sier at en tilsvarende tjeneste for ofrene for ID-tyveri kan inneholde for eksempel veiledning og sperretjenester.

– Det er mangelen av en slik tjeneste som har skapt et marked for andre aktører, som stiller opp med egne tilbud i form av diverse typer ID-tyveriforsikring, sier han.

Meyers viktigste råd til alle som rammes av ID-tyveri er å politianmelde forholdet, og deretter sperre muligheten for kredittvurdering av seg selv.

– Hvis du raskt får stoppet all kredittvurdering er du mye bedre sikret mot store verditap, fordi tyvene får vanskeligheter med å utgi seg for å være en annen person, sier han.

– De fleste ber om råd

Dag Are Børresen

Dag Are Børresen i Help er overrasket over at interessen for forsikring mot ID-tyveri ikke er enda større.

Foto: Help forsikring

105.000 nordmenn ble rammet av en eller annen form for ID-tyveri de to siste årene, viser statistikken fra NorSIS.

Dette er med andre ord fortsatt et omfattende problem. Men det finnes ingen samlet oversikt over omfanget av forsikringer mot denne typen tyverier i Norge.

Help forsikring er ett av selskapene som har et slikt tilbud. Kundene deres får dekket advokathjelp dersom de blir utsatt for en identitetstyv.

– Interessen har vært stabil etter at vi lanserte dette for noen år siden. Men det er flere som ber om råd for å unngå id-tyveri, enn som faktisk trenger hjelp i etterkant, sier informasjonssjef og advokat Dag Are Børresen til NRK.no.

– Vi hadde kanskje trodd at interessen ville vært enda større, ettersom det å bli utsatt for en dreven og profesjonell ID-tyv kan være en svært ubehagelig og tidkrevende opplevelse. Den som blir rammet av proffe id-tyver, må ofte kjempe en hard kamp for å overbevise kreditorene sine, sier Børresen.

Han legger til at det heldigvis ikke er mange kunder som trenger omfattende advokathjelp etter et ID-tyveri.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)