Hopp til innhold

Tvillinger blir sjeldnere kriminelle

En svensk undersøkelse viser at det er betydelig mindre sjanse for å bli kriminell eller rusmisbruker dersom du er tvilling.

Tvillinger

Er du tvilling har du mindre sjanse for å bli kriminell eller rusmisbruker, viser ny svensk undersøkelse.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er blant andre professor Anders Hjern ved Senter for forskning på ulikhet i helse (CHESS) ved Karolinska Institutet i Sverige, som har gjennomført undersøkelsen.

Den omfatter alle tvillinger som er født i Sverige mellom 1973 og 1981, totalt 13.400 tvillinger, som har vokst opp sammen.

Anders Hjern

Professor Anders Hjern ved Karolinska Institutet har studert 13.400 tvillinger siden 1973.

Foto: CHESS

Resultatet viser at det er klart mindre risiko for kriminalitet hos tvillinger i ungdomsårene og yngre voksenalder, i følge SVT.se.

20 prosent mindre risiko

  • Risikoen for å bli dømt for en kriminell handling er 18 prosent mindre hos tvillinger enn hos andre i befolkningen.
  • Spesielt lav er risikoen for voldshandlinger, med 21 prosent mindre sjanse.
  • Dommer og behandling for narkotikamisbruk er også lavere hos tvillingene. Det er 21 prosent mindre sjanse for dem.

Professor Anders Hjern sier til SVT at han bare kan spekulere i grunnene til at det er slik, men han har noen teorier.

- Når det gjelder voldskriminalitet så tror jeg det kan ha å gjøre med den sosiale treningen det innebærer å være tvilling. At man kanskje blir litt mer empatisk enn andre.

Sosial kontroll

Mindre sjanse for rusmisbruk mener Hjern kan ha noe med den nære relasjonen mellom tvillingene å gjøre.

– Det å ha en person som man er nær på den måten man er som tvilling, kan gjøre at man får en sosial kontroll og ikke tester narkotika i situasjoner som man ellers ville testet. Og tvillingen kan være en støtte, sier Hjern til SVT.

«Født sånn eller blitt sånn» i Norge

I perioden 1999-2004 gjennomførte Folkehelseinstituttet (FHI) en intervjuundersøkelse av nesten 3000 tvillinger, der formålet var å undersøke betydningen av gener og miljøfaktorer for utviklingen av psykiske lidelser og personlighetstrekk.

«Født sånn eller blitt sånn» -spørsmålet har vært utgangspunktet for mye av tvillingstudiene i Norge. For når deltakerne er tvillinger, har de mulighet til å kontrollere for genetiske faktorer på en måte som er umulig i andre typer studier.

Kristian Tambs

Kristian Tambs er tvillingforsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: FHI

Men forskjellen mellom tvillinger og befolkningen forøvrig har ikke tvillingforsker Kristian Tambs ved Folkehelseinstituttet vært like mye opptatt av.

– Tvillingforskning gjøres i første rekke for å beregne betydningen av arv og miljø i befolkningen, og da er det nettopp en forutsetning at tvillinger er representative for hele befolkningen.

Han kjenner heller ikke til resultater som viser at tvillinger peker seg veldig klart ut i verken den ene eller andre retningen med hensyn til atferd, helse, eller prestasjoner.

– Det er rapportert små gjennomsnittsforskjeller, men disse er så små at det ikke har noen praktisk interesse. Men det som har vært vist av små forskjeller går gjerne i tvillingenes disfavør, sier Tambs.

Tidligere studier har, for eksempel, vist at tvillinger kan ha lavere IQ enn resten av befolkningen.

– Den lille forskjellen kan knyttes til noe større risiko for komplikasjoner ved tvillingsvangerskap og -fødsler, forklarer Tambs.

Større sjanse for høyere utdanning

Den svenske undersøkelsen viser også at tvillinger har større sjanse for å ta universitetsutdanning.

– På bakgrunn av at tvillinger gjennomsnittlig kanskje stiller en anelse dårligere enn oss andre fra starten av, så er det desto mer bemerkelsesverdig at de får vel så gode karakterer, når litt lenger i utdannelse og yrkeskarriere, og er litt mer lovlydige, sier Tambs.

Han mener de svenske funnene kan tyde på at det å ha en tvillingsøster eller bror for mange av tvillingene gir en støtte og trygghet i livet.

– Samtidig vet vi at tvillinger er veldig forskjellige i sin opplevelse av fordeler og ulemper ved å være tvilling. Mange opplever det som en stor fordel og er veldig glade for å ha en tvillingsøster eller bror. Andre rapporterer at det er en stor belastning.

– Men fremfor alt er disse resultatene interessante fordi de tyder på at det gir visse sosiale fordeler å være tvilling, avslutter Tambs.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)