Normal

Trygt å lagre bilder på nettet

Nå blir det tryggere å lagre fotografier på nettet. Forbrukerrådet og fotobransjen er blitt enige om en norm som krever at firmaene tar vare på bildene dine på en sikker måte.

Digitalt foto
Foto: www.colourbox.no

Tilbudene om nettbasert lagring og sikkerhetskopiering blir stadig flere. Noen tar seg betalt for slike tjenester, mens andre er gratis. Felles for dem er at det ofte er vanskelig for deg som kunde å vite om rutinene er gode nok slik at lagringen skjer på en forsvarlig måte.

Kan bildene forsvinne ved en feiltakelse? Kan andre få tilgang til dem?

Nå blir dette mye enklere og tryggere hvis du velger en aktør som godtar og knytter seg til den nye normen. Forbrukerrådet, Fotorådet og IKT-Norge har jobbet en stund for å få plass denne ordningen. I dag ble den lansert.

- Nybrottsarbeid!

Stempel for sikker lagring

Se etter dette stempelet når du velger lagerplass på nettet.

- Vi er svært godt fornøyd med å komme i havn med denne avtalen, sier rådgiver Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

- Fotografier er det mest verdifulle og uerstattelige digitale innholdet vi lagrer, og det er særs viktig at man kan velge et trygt sted for sikkerhetskopiene. Den nye normen er et viktig nybrottsarbeid og et foregangsprosjekt for all type digital lagring, sier Nortvedt.

Film og musikk også

Den nye bransjenormen er nøytral i forhold til teknologi og innholdstyper. Dermed åpner den for at alt slags elektronisk innhold som lagres på nettet kan inkluderes i ordningen.

Forbrukerrådet og IKT-Norge jobber nå for at normen også skal omfatte musikk, film og dokumenter som folk flest ønsker å lagre på Internett.

- Når den nødvendige tillitten er etablert vil forhåpentligvis flere benytte lagring og sikkerhetskopiering på nett, noe som er viktig for et velfungerende online- og informasjonssamfunn, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Se etter stempelet

Nettbedrifter som tilbyr lagringstjenester basert på den nye normen kan heretter merke tilbudene med et offisielt ”Sikker lagring-stempel” på nettsidene sine.

Thomas Nortvedt

- Et konkurransefortrinn, mener Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

Foto: Knut Falch, Forbrukerrådet

Album2 og Eurofoto er de første bildeaktørene som tar i bruk dette stempelet.

Disse to firmaene har vært testbrukere under arbeidet med normen, og er de første som oppfyller de strenge vilkårene som normen stiller. Flere aktører vil trolig komme til i løpet av kort tid.

- Vi regner med at lagringsnormen blir et viktig konkurransefortrinn, og at andre fotoaktører følger etter og foretar de eventuelle justeringer som trengs for å oppfylle normen, sier Thomas Nortvedt.

Han forteller at normen ikke skiller mellom betalings- og gratistjenester. Dermed er du som kunde sikret de samme rettighetene enten du må betale for oppbevaringen eller ikke.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.