Hopp til innhold

Unge har tidligere og mer sex - med flere

I løpet av få år har sexlivet endret seg betydelig for unge nordmenn. Vi debuterer tidligere, har mer sex og mer eksperimenterende sex, med flere partnere enn før.

Tenåringer kysser

Sexlivet begynner tidligere, aborttalene øker og kjønnssykdommene er på frammarsj. Men ungdom og unge voksne er også mer fornøyd.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

I løpet av ti år har ungdom og unge voksnes seksualvaner endret seg radikalt, både i Norge og i Europa ellers. I tillegg til at man har mer og tidligere sex, oppgir unge at de er mer fornøyd med sin egen seksualitet enn tidligere.

Debutalderen her i Norge har sunket med ett år for jenter og litt mindre for gutter. Gjennomsnittlig har norske jenter nå sitt første samleie når de er 16,7 år, mens guttene gjennomsnittlig debuterer som 18-åringer.

Tendensen er at debutalderen synker i Norden først, og deretter i resten av Europa, ifølge Helsedirektoratet.

Flere aborter, mer klamydia

Men trenden gir seg også negative utslag. Stadig flere blir smittet av klamydia og andre kjønnssykdommer og aborttallene har økt siden 2007 . I løpet av kort tid er den positive nedgangen i tenåringsaborter fullstendig utlignet. Statistikken viser nå at vi er tilbake på det høye nivået fra midten av 90-tallet.

Økningen i aborttallene faller i tid sammen med at det ble slutt på prøveperioden med gratis p-piller til unge jenter. Nå får jenter i alderen 15-19 år refundert 100 kroner for tre måneders forbruk, uansett hvilket prevensjonsmiddel de velger.

Ifølge rapporten er det imidlertid usikkert om endringen har hatt noen betydning for prevensjonsbruken i denne aldersgruppen. P-pillebruken var faktisk høyere i 2008 enn den var i 2006.

- Må lære tidlig

Margrete Wiede Aasland

Tidlig kunnskap forebygger tidlig svangerskap, mener daglig leder Margrethe Wiede Aasland ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

Foto: NRK

Både ungdommer og voksne oppgir at de synes de har fått for dårlig seksualundervisning på skolen, og undervisningen har tidligere fått krass kritikk fra eksperter. . Nå skal barna helt fra skolestart forberedes på de valgene som venter mange år senere. Det mener sexologisk rådgiver Margrethe Wiede Aasland er et svært viktig tiltak.

- De ungdommene som kan noe om seksualitet, debuterer senere. Og de har ofte planlagt den første gangen de ligger med noen. Da har de også ofte p-piller eller kondom, sier Aasland.

Hun understreker viktigheten av å snakke med barna før de begynner å bli flaue i 10-årsalderen.

- Det virker forebyggende i forhold til uønsket graviditet, og ikke minst i forhold til overgrep. Barna må få vite at det er greit å ta på seg selv, men at ingen andre skal få gjøre det hvis de ikke synes at det er greit, fortsetter hun.

Vil satse på nett og mobil

Helsestasjoner for ungdom er et viktig lavterskeltilbud lokalt, men det viser seg at unge gutter i liten bruker tjenester som krever oppmøte.

Nye undersøkelser viser at kombinasjonen av nett og mobil er spesielt godt egnet for dialog med unge om seksualitet, og spesielt sms er avgjørende for å nå fram til gutter.

Handlingsplanen slår fast at det er sentralt å sette i gang nye tiltak på disse plattformene, og at målgruppen selv får være med på å forme dem.

Kontroll over egen seksualitet

I den nye handlingsplanen for forebygging av uønsket svangerskap og abort legger Helsedirektoratet rammene for satsningen på bedre seksuell helse de neste fem årene. Planen er en videreføring av regjeringens fire tidligere handlingsplaner i perioden 1992 til 2009.

Endringer i den nye planen er blant annet et tydeligere fokus på seksuell helse som basis for kontroll over egen seksualitet - og dermed også graviditet.

Handlingsplanen har som hovedfokus å øke:

  • tilgjengeligheten til kunnskap.
  • handlingskompetansen hos unge.
  • tilgjengeligheten på tjenester.
  • tilgjengeligheten til prevensjon.

Målet er å redusere aborttallene og å bidra til et trygt seksualliv.