Hopp til innhold

Sjekk soppgiftinnholdet i din favoritt

Små barn kan få i seg for mye muggsoppgifter fra korn. Ett enkelt grep kan redusere giften i noen produkter.

Test av muggsoppgiften DON

Veterinærinstituttet har fått analysert fem kornprodukter for NRK Forbrukerinspektørene.

Foto: Petter Nielsen / NRK

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra NRK Forbrukerinspektørene analysert innholdet av soppgiften DON i fem vanlige kornprodukter det spises mye av.

Alle produktene inneholdt soppgift, også kalt mykotoksiner, men samtlige lå godt under grenseverdiene for hva som er tillatt i mat. Likevel mener forsker Gunnar Sundstøl Eriksen på Veterinærinstituttet at det er grunn til bekymring.

– Selv om alle prøvene er under grenseverdien, så er det litt soppgift i alle kornvarer man spiser. Det totale inntaket kan bli for høyt, særlig for barn, sier Eriksen.

Testresultatene


Produkt

Muggsoppinnhold

Småfolk mild fullkornsgrøt med eple, pære og bringebær

78 mikrogram pr. kilo

AXA Bjørn havregryn

81 mikrogram pr. kilo

Sopps fullkornsspagetti

167 mikrogram pr. kilo

Møllerens siktet hvetemel

169 mikrogram pr. kilo

Møllerens sammalt hvete

325 mikrogram pr. kilo

Grenseverdiene: Melprodukter: 750 mikrogram per kilo. Barnemat: 200 mikrogram per kilo

Gunnar Sundstøl Eriksen, forsker, Veterinærinstituttet

Gunnar Sundstøl Eriksen på Veterinærinstituttet påpeker at det totale inntaket av DON kan bli for høyt, selv om hvert enkelt produkt inneholder lave verdier.

Foto: Petter Nielsen / NRK
Hvete er hovedkilden

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjorde tidligere i år en risikovurdering av soppgifter i korn, på oppdrag fra Mattilsynet. De fant ut at hvete er hovedkilden til inntak av soppgiften DON (deoksynivalenol) både blant barn og voksne.

I vår analyse var det mest DON i sammalt hvete.

Mye av soppgiften sitter i det ytre skallet på kornet. Det er derfor større sjanse for å finne soppgifter i grove kornprodukter. I havregryn fjernes det ytre skallet før det brukes.

Sally Gunnarsson

Sally Gunnarsson, kommunikasjonssjef i Lantmännen Cerealia sier at de har grundige rutiner for å sikre lavest mulig innhold av DON.

Foto: Lantmännen Cerealia

Mykotoksiner i korn finnes hovedsakelig i skallet. På havren tar vi bort og forbrenner skallet, noe som gir oss bioenergi. På denne måten blir mykotoksinnivået i kornbaserte produkter sterkt redusert, sier Sally Gunnarsson, kommunikasjonssjef i kornleverandøren Lantmännen Cerealia.

Sjekker DON grundig

Soppgifter i kornet kan hverken sees, smakes eller luktes. Den eneste måten å finne dem på, er ved kjemiske analyser.

I dag er det et velorganisert opplegg for analyser av muggsoppgifter i alle kornpartier som skal brukes til mat.

Begge de store møllene, både Norgesmøllene og Lantmännen Cerealia, har rutiner for å teste innholdet av soppgiften DON før de bruker kornet.

Kornet blir også testet for DON av kornleverandøren. Myndighetene har satt grenseverdier for hvor mye muggsoppgift matkorn kan inneholde. Hvis prøvene viser at kornet har for mye muggsoppgift, brukes det ikke til mat.

Rune Johnsen, produksjonsdirektør i Norgesmøllene As

– Vi kan garantere at normalt friske mennesker ikke blir syke av DON ved normalt inntak av korn, sier Rune Johnsen, produksjonsdirektør i Norgesmøllene As.

Foto: Norgesmøllene

– Vi tester samtlige kornlaster for DON, og vi har klare grenseverdier for hva vi kan akseptere. Det er flere år siden vi sist måtte avvise en båtlast på grunn av for høyt nivå av DON. Vi kan garantere at friske mennesker ikke blir syke av DON ved normalt inntak av korn, sier Rune Johnsen, produksjonsdirektør i Norgesmøllene AS.

Også Semper AB, som produserer grøtene til Småfolk, jobber for at produktene skal ha et lavest mulig innhold av soppgiften DON.

Malin Westling, kommunikasjonssjef i Semper AB

Malin Westling, kommunikasjonssjef i Semper AB forteller at de tar egne DON-analyser av alt korn de bruker.

Foto: Sussi Ardenfors

– Vi kjøper alle råvarene til barnemat ut fra renhet, det vil si at vi velger de partiene med korn som inneholder lavest mulig innhold av toksiner, pesticider og tungmetaller. Vi tar også egne DON-analyser, sier Malin Westling, kommunikasjonssjef i Semper AB.

Mindre i økologisk

Muggsoppgifter i kornet er vanskelig å bli kvitt, men noen studier har vist lavere innhold av soppgifter i økologisk korn.

Giften forsvinner hverken ved frysing eller oppvarming, men soppgiften er vannløselig. Det har blant annet betydning når du koker pasta, som jo oftest er et hveteprodukt.

– Jo mer vann du koker pastaen i, jo mer forsvinner med kokevannet. Siden soppgiften er vannløselig vil en del av den gå ut med kokevannet, sier Eriksen på Veterinærinstituttet.

Kornprodukter har en helt sentral rolle i Helsedirektoratets kostråd til både barn og voksne. Til tross for utfordringen med soppgifter i norske kornprodukter, mener Helsedirektoratet at det likevel ikke er grunnlag for å endre de norske kostrådene. Bakgrunnen er at grove kornprodukter har en rekke gunstige helseeffekter som er viktige for å sikre en god ernæringsstatus.

Barn mest utsatt

VKM konkluderte i sin risikovurdering med at norske barn kan få i seg for mye av soppgiften DON gjennom brødet og grøten de spiser.

– Inntaksberegningen fra VKM har vist at særlig toåringer kan få i seg opp til fire ganger så mye muggsoppgifter fra korn som anbefalt, sier Eriksen.

VKM skriver i sin rapport at det ikke er en akutt fare for helseskader, men at langvarig inntak er bekymringsfullt.

– Barn spiser så mye at man ikke kan garantere at det ikke er en fare. Sikkerhetsmarginen er mindre enn ønsket. For voksne er det ikke et problem, sier Eriksen.

Soppgift og helse

For mye soppgift har vist en rekke negative helseeffekter på dyr.

– I verste fall betyr for mye muggsoppgift at man spiser mindre, at man får endringer i hjernen og at immunsystemet vårt kan bli påvirket, sier Eriksen.

Mattilsynet er også bekymret for at barn kan få i seg mer DON i kostholdet enn daglig tolerabelt inntak.

– I grenseverdien ligger det innbakt en stor sikkerhetsmargin, men hvis den overskrides over lang tid, senkes denne sikkerhetsmarginen, sier Aslaug Hagen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Muggsopp fra korn

Dette er muggsopp som har vokst fram på et korn i laboratoriet til Bioforsk plantehelse.

Foto: Stephan Reis / NRK

Muggsopp i åkeren

Guro Brodal, forsker, Bioforsk plantehelse

Guro Brodal, forsker, Bioforsk plantehelse er mer bekymret for soppgifter i korn enn rester av plantevernmidler.

Foto: Erling Fløistad

Soppgiften produseres av en muggsopp, også kalt fusarium, som smitter og angriper kornet når det står på åkeren. Litt muggsopp finnes nesten i alt korn.

Problemet er at det de siste ti årene har blitt mye mer. Fuktigere somre og mer intensivt jordbruk har blitt sett på som hovedårsakene til de økende problemene med muggsopp i åkeren. I år er det imidlertid lite angrep i norske avlinger, takket være en tørr sommer.

– Dette er ikke bare et norsk fenomen, men en utforing i de fleste korndyrkingsområder i verden. Muggsopp og muggsoppgift i korn er kanskje den største sykdommen i hveteplanter i verden, sier Guro Brodal, forsker ved Bioforsk plantehelse.

Brodal har forsket på muggsopp i åkeren i en årrekke, og fulgt økningen.

– Hvis klimaendringene fortsetter slik FNs klimapanel har spådd, så kan vi risikerer opp til tre ganger så mye DON-forekomster som vi har i dag. Det er ganske skremmende, sier Brodal.