Normal

- Kvinner med barn bør jobbe redusert

Desto flere barn, desto mer sykefravær. – Kvinner med barn bør vurdere å jobbe redusert, sier forsker, men arbeidsministeren er ikke enig.

Mothering

Dobbeltarbeidende kvinner har i gjennomsnitt tre og en halv sykedag mer enn kvinner i full jobb uten barn.

Foto: Colourbox

Astrid Grasdal

Forsker Astrid Grasdal forklarer sykefraværet med kvinners dobbeltarbeid og mener leger bør foreslå lavere stillingsprosent.

Foto: Universitetet i Bergen
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap)

Arbeidsministeren påpeker at Norge trenger arbeidskraft fremover og vil snarere ha flere kvinner inn i fullt arbeid. Men hun etterlyser mer forskning på hvorfor mødrene er mer borte enn fedrene.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Kvinners sykefravær øker for hvert barn - og det øker ytterligere hvis man har full stilling, ifølge ny norsk forskning fra Universtitetet i Bergen.

Kvinner med barn i full jobb har gjennomsnittlig tre og en halv sykedag mer enn kvinner i full jobb som ikke har barn.

– Dette er en stor forskjell når gjennomsnittlig antall sykedager er 11 dager i året, sier forsker ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, Astrid L. Grasdal, som står bak funnene, til NRK.

Les også: Kvinner utslitt av jula

– Bør vurdere lavere stillingsprosent

I motsetning til mødrene, er småbarnsfedre ikke mer syke enn andre. Grasdal forklarer funnene med kvinners dobbeltarbeid og mener det bør få følger for hvor mye slitne småbarnsmødre jobber.

– Vi har jo fått på plass mange ordninger som gjør at det skal være mulig å kombinere to fulle jobber med det å ha barn, men døgnet har bare 24 timer, og det kan være vanskelig å klare både å tilfredsstille arbeidsgivers krav - og å ta seg av barna på en tilfredsstillende måte, sier hun.

– Kanskje leger skulle vært flinkere til å lufte ideen om lavere stillingsprosent i en periode, foreslår forskeren.

Les også: Vi vil jobbe redusert

– Dårlig idé

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke, mener det er en dårlig idé å oppfordre småbarnsmødre til å jobbe mindre.

– Den løsningen Grasdal skisserer er en dårlig løsning, sier Knut Aarbakke til NRK.

– Dersom kvinnene jobber enda mer deltid, vil dette gjøre dem til tapere i arbeidsmarkedet. De vil eventuelt tjene mindre, og det vil bli økte kjønnsbetingede lønnsforskjeller. Damene vil også bli taperne når det gjelder pensjon.

Heller ikke arbeidsministeren ønsker at kvinnene skal jobbe mindre.

– Vi trenger arbeidskraft

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm deltar i dag på den Nasjonale konferansen for inkludering og arbeidsliv (IA-konferansen). Hun ønsker snarere at kvinner skal jobbe mer enn de gjør i dag.

– Hovedutfordringen for Norge fremover er at vi trenger arbeidskraft. Vi kommer til å trenge flere kvinner inn i arbeid, og ambisjonen må derfor heller være å få flere over i fulltidsstillinger, sier Bjurstrøm til NRK.

– Det er også det man kan leve av - derfor må vi gjøre det mulig å kombinere et godt familieliv med et yrkesliv, sier hun.

I kommunesektoren jobber 50 prosent av alle kvinner deltid; på landsbasis er tallet rundt 27 prosent, ifølge ministeren.

Les også: - Kan ikke si at jeg skal hente i barnehagen

– Ikke akseptabel kjønnsdeling

Hanne Bjurstrøm etterlyser vel å merke mer forskning på hvorfor småbarnsmødre er mer borte enn småbarnsfedrene.

– Det er ikke akseptabelt at ett kjønn tar hele gleden, men også belastningen det er å ha hovedansvaret hjemme, sier hun.

Regjeringen jobber etter en intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), Nettopp kjønnsforskjeller i sykefraværet er ett av punktene på agendaen når avtalen diskuteres på dagens IA-konferanse.

Hva synes du? Bør kvinner med barn jobbe redusert? Diskuter under.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.