NRK Meny
Normal

Sverige bedre på kreftbehandling

En ny undersøkelse viser at du har bedre mulighet til å overleve kreft hvis du bor i Sverige, Australia eller Canada. Undersøkelsen plasserer Norge midterst i bunken.

Mammografiundersøkelse

Sjansen for å overleve brystkreft er 85 prosent etter 5 år.

Foto: Remi WAFFLART / PHOTOPQR/L'UNION DE REIMS

Undersøkelsen som ble presentert i The Lancet ser på sjansene for å overleve tarm- bryst, eggstokk- og lungekreft.

Resultatene fra undersøkelsen viser at sjansen for å overleve en av de fire kreftdiagnosene gjennomgående er høyest i Sverige, Australia og Canada. Dårligst ut kommer Danmark og Storbritannia. Norge ligger omtrent midt mellom disse gruppene.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen synes undersøkelsen er veldig interessant.
– Dette er en positiv utvikling, sier han.

– Dette kan være et resultat av at det har vært satset på kreftforskning som har ført til bedre behandlingsmetoder.

Viktig undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger, i første omgang, hvordan sjansene for å overleve disse kreftformene har blitt bedre de siste årene. Analysen er basert på opplysninger fra 2,4 millioner pasienter i åtte forskjellige land.

– Den viser også at vi har et stykke igjen, sier han.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

– Vi ser at sjansene for å overleve en kreftdiagonse er stor etter fem år. Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor flere enn 8 av 10 overlever etter fem år, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

Dette er en del av et større prosjekt. Prosjektet skal fortsette og vi skal se grundig på forskjellene mellom de ulike landene. Denne undersøkelsen fanger opp sjansene for å overleve tarm, bryst, eggstokk- og lungekreft over tid. Analysen viser at sjansene har økt de siste 15 årene.

– Sjansene for å overleve ligger høyere i Sverige. Vi avventer flere funn, slik at vi kan gjøre de riktige tiltakene absolutt riktig, understreker Ole Alexander Opdalshei.

Kreftforeningen ønsker å få et større fokus på lungekreft som har en dårligere prognose. Her er det bare 14,4 prosent som overlever etter fem år, mens det i Sverige er 16, 3 prosent. Styrker vi kreftbehandlingen i Norge bør det være mulig å komme på andre lands toppnivå.

Ser til Sverige

Det er spesielt viktig å rette fokus mot Sverige siden dette er et land som er lett å sammenligne med i forhold til innbyggertall, levestil og andre like forhold.

– Gruppen som jobber med dette prosjektet vil se på om de i Sverige er flinkere til å gå til legen, om det er kortere ventetid, om legen fanger opp signalene raskt nok, opplyser han.

– Sverige ligger før oss med å ta i bruk nye metoder og teknologi. De tok blant annet i bruk PET-skannere som gir en raskere diagnose på et tidlig tidspunkt.

I tillegg vil de følge opp hvor lang tid det går før man sendes til behandling og hvordan behandlingen fungerer.

Behov for ny plan

– Det er behov for en kreftplan. Dette ble gjort i 1999 hvor man satte av ressurser til kreftbehandling. I 2006 ble det innført en kreftstrategi. Denne hadde ikke tilsvarende innvirkning fordi det ikke ble satt av nok midler til kreftområder, sier han.

– Vi ser at sjansene for å overleve en kreftdiagonse er stor etter fem år. Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor flere enn 8 av 10 overlever etter fem år.

– Det vil fremover bli flere som får kreft, og spesielt blant eldre. Derfor er der viktig å få mer kunnskap og dette er nyttige studier.

TV og radio

Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Før spiste vi høne til middag, nå kastes de og brukes i betong. Gjennom å redde et hønsehus med 7500 høner fra søpla, vil programleder Marit Evertsen Grimstad sette fokus på det skjulte matsvinnet og prøve å gjøre noe med det. Er det mulig å få høna tilbake på middagsbordet? (1:4)
Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.