Sverige bedre på kreftbehandling

En ny undersøkelse viser at du har bedre mulighet til å overleve kreft hvis du bor i Sverige, Australia eller Canada. Undersøkelsen plasserer Norge midterst i bunken.

Mammografiundersøkelse

Sjansen for å overleve brystkreft er 85 prosent etter 5 år.

Foto: Remi WAFFLART / PHOTOPQR/L'UNION DE REIMS

Undersøkelsen som ble presentert i The Lancet ser på sjansene for å overleve tarm- bryst, eggstokk- og lungekreft.

Resultatene fra undersøkelsen viser at sjansen for å overleve en av de fire kreftdiagnosene gjennomgående er høyest i Sverige, Australia og Canada. Dårligst ut kommer Danmark og Storbritannia. Norge ligger omtrent midt mellom disse gruppene.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen synes undersøkelsen er veldig interessant.
– Dette er en positiv utvikling, sier han.

– Dette kan være et resultat av at det har vært satset på kreftforskning som har ført til bedre behandlingsmetoder.

Viktig undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger, i første omgang, hvordan sjansene for å overleve disse kreftformene har blitt bedre de siste årene. Analysen er basert på opplysninger fra 2,4 millioner pasienter i åtte forskjellige land.

– Den viser også at vi har et stykke igjen, sier han.

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

– Vi ser at sjansene for å overleve en kreftdiagonse er stor etter fem år. Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor flere enn 8 av 10 overlever etter fem år, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

Dette er en del av et større prosjekt. Prosjektet skal fortsette og vi skal se grundig på forskjellene mellom de ulike landene. Denne undersøkelsen fanger opp sjansene for å overleve tarm, bryst, eggstokk- og lungekreft over tid. Analysen viser at sjansene har økt de siste 15 årene.

– Sjansene for å overleve ligger høyere i Sverige. Vi avventer flere funn, slik at vi kan gjøre de riktige tiltakene absolutt riktig, understreker Ole Alexander Opdalshei.

Kreftforeningen ønsker å få et større fokus på lungekreft som har en dårligere prognose. Her er det bare 14,4 prosent som overlever etter fem år, mens det i Sverige er 16, 3 prosent. Styrker vi kreftbehandlingen i Norge bør det være mulig å komme på andre lands toppnivå.

Ser til Sverige

Det er spesielt viktig å rette fokus mot Sverige siden dette er et land som er lett å sammenligne med i forhold til innbyggertall, levestil og andre like forhold.

– Gruppen som jobber med dette prosjektet vil se på om de i Sverige er flinkere til å gå til legen, om det er kortere ventetid, om legen fanger opp signalene raskt nok, opplyser han.

– Sverige ligger før oss med å ta i bruk nye metoder og teknologi. De tok blant annet i bruk PET-skannere som gir en raskere diagnose på et tidlig tidspunkt.

I tillegg vil de følge opp hvor lang tid det går før man sendes til behandling og hvordan behandlingen fungerer.

Behov for ny plan

– Det er behov for en kreftplan. Dette ble gjort i 1999 hvor man satte av ressurser til kreftbehandling. I 2006 ble det innført en kreftstrategi. Denne hadde ikke tilsvarende innvirkning fordi det ikke ble satt av nok midler til kreftområder, sier han.

– Vi ser at sjansene for å overleve en kreftdiagonse er stor etter fem år. Dette gjelder spesielt brystkreft, hvor flere enn 8 av 10 overlever etter fem år.

– Det vil fremover bli flere som får kreft, og spesielt blant eldre. Derfor er der viktig å få mer kunnskap og dette er nyttige studier.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)