Store forskjeller på nyfødtavdelinger

Sjekk forholdene på ditt nærmeste sykehus.

Drammen sykehus

Noen sykehus har satt av plass slik at både foreldre og barn kan bo sammen. Her fra Drammen sykehus.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

På flere norske sykehus blir for tidlig fødte barn stuet inn på små kuvøserom. Men flere eksperter er enige om at det beste er at barna får bo sammen med foreldrene i tiden etter fødsel.

NRK har vært i kontakt med de regionale helseforetakene i Norge, og kartlagt hvilke sykehus som tilbyr enerom for foreldre og barn.

Svarene vi har fått tyder på at sykehusene ønsker å legge til rette for at foreldrene kan være mye sammen med barna.

Muligheten for å bo inne på avdelingen sammen med barna varierer sterkt rundt om i landet.

Sørlandet sykehus i Kristiansand: Har fire familierom, ikke rom til alle foreldrene.

Sykehuset i Vestfold: Fire til fem dobbeltrom og ett rom med plass til to mødre/ett foreldrepar. I travle perioder er det ikke nok foreldrerom.

Rikshospitalet, nyfødtseksjonen: Foreldre tilbys overnatting på Foreldreovernattingshuset, som ble nybygget for cirka to år siden.

Ullevål, nyfødtseksjonen: Overnatting på pasienthotell eller hybel på barnesenteret. Kapasiteten på pasienthotellet er noe begrenset. Det planlegges for fem familierom første halvdel av 2013.

Akershus universitetssykehus: Har egne familierom hvor foreldre kan ha barna inne hos seg døgnet rundt når barnets tilstand tillater det. Det er et økende behov for et slikt tilbud.

Sykehuset Østfold: Få overnattingsplasser for foreldre og barn i avdelingen, men vi legger til rette så godt vi kan. Nytt sykehus er under bygging og får ti familierom der foreldre og barn kan være sammen døgnet rundt.

Sykehusene på Lillehammer og Elverum: Har familierom i nyfødt intensivavdelingene hvor barn og foreldre kan bo når barna ikke lenger har behov for intensiv behandling/overvåking.

St. Olavs Hospital i Trondheim: Fikk fra 2006 syv familierom på nyfødt intensivavdelingen.

Haukeland Universitetssykehus i Bergen: Overnatting er mulig på noen foreldrerom i etasjen over nyfødtintensiven på barneklinikken eller på rom i en brakke.

Helse Fonna/Haugesund sjukehus: Har ikke mulighet for foreldrene å bo inne på avdelingen, som de har i Drammen. Men har egne familierom der foreldre og barn kan bo sammen når de er over den mest intensive fasen.

Nordlandssykehuset: Ett mor/barnerom hvor mor og barn kan overnatte. Bruker i tillegg hotellet hvor foreldre kan ha barnet med seg, også for overnatting, så snart barnets tilstand tillater det.

Universitetssykehuset Nord-Norge: To enerom, hvorav det ene er isolat. Foreldrene bor på pasienthotellet.

Helse Finnmark Hammerfest: Har ikke spesielle rom tilpasset pårørende i avdelingen, men bruker stort sett enmanns eller tomanns rom ved behov. Noen ganger bookes pasienthotellet.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)