Spisesyke menn alene blant kvinner

Spiseforstyrrelser er fortsatt et stort tabu blant menn, og de få som kommer til behandling er som regel helt alene blant kvinner.

Speilbilde

Stadig flere menn blir rammet av spiseforstyrrelser.

Foto: Sinar 2 / Colourbox

NRK.no skrev nylig om Trygve Gjæver Pedersen som fikk anoreksi i en alder av 43 år.

Spiseforstyrrelser blant menn er økende både i Norge og resten av Europa, men ingen vet med sikkerhet hvor stort problemet er.

- Det er vanlig å anta at forholdet er 1:10 mellom menn og kvinner, og dette er kanskje riktig når det gjelder anoreksi. Men når det gjelder bulimi og uspesifiserte spiseforstyrrelser er andelen menn langt flere, sier førsteamanuensis Einar Vedul-Kjelsås ved NTNU til NRK.no.

Han er i ferd med å avslutte et forskningsprosjekt om norske menn og spiseforstyrrelser.

Alene blant kvinner

Menn med spiseforstyrrelser føler ifølge Einar Vedul-Kjelsås mer skam i forhold til sin egen lidelse enn kvinner.

- Dette er jo «noe som rammer kvinner». Skamfølelse er et stort problem, og flere menn enn kvinner skjuler lidelsen sin, sier han.

De få mennene som kommer til behandling, er oftest alene i en gruppe som består av kvinner. Og både behandling og diagnose er tilpasset det annet kjønn.

- Jeg registrerer at man har opplevd økt pågang av menn i Stavanger, men dette har vi ikke merket i like stor grad her i Trondheim. I årene fremover vil det nok komme, tror Vedul-Kjelsås.

Kan trenge annen behandling

En typisk tendens hos menn, er at de oftere enn kvinner havner utenfor de tradisjonelle diagnosene anoreksi, bulimi og overspising. Noe av årsaken tror Vedul-Kjelsås ligger i at diagnosene er laget for kvinner.

- Ofte passer ikke diagnosene på menn, og dermed havner de i sekkebetegnelsen «uspesifiserte spiseforstyrrelser». Noen av disse mangler diagnose fordi de står i fare for å utvikle spiselidelser, men flere i denne gruppen er faktisk også svært syke, sier han.

Forsker Gunn Pettersen ved Universitetet i Tromsø tror menn i mange tilfeller kan trenge litt annen behandling enn kvinner.

- Hvis vi skal snakke litt generelt, vil jeg si at menn ofte er mer handlingsorientert i forhold til sin behandling og bedringsprosess. De graver seg i liten grad ned i problemene, og er mer målretta. Dessuten spiller trening en stor rolle for mange av dem, og de ønsker at dette skal være en del av behandlingsopplegget, forteller hun til NRK.no.

Pettersen holder for tiden på med en dybdeintervju-studie av norske og svenske menn som tidligere har hatt spiseforstyrrelser.

Førtiårskrisa kan spille inn

Menn med spiselidelser har samtidig ofte et tvangsforhold til trening.

- Mens kvinner ofte har hovedfokus på å være slanke, har menn gjerne fokus på å være muskuløse i tillegg til slanke, mener Vedul-Kjelsås.

- Du har både en del menn som bygger muskler og en del som er mer i «Birken-gruppa». En del får et voldsomt fokus på kropp i 40-åra, slik at eventuelle problemer kommer ganske sent. Men spiseforstyrrelser rammer absolutt også unge menn, presiserer Vedul-Kjelsås.

Ikke nødvendigvis syk

Gunn Pettersen er enig i at trening ofte spiller inn hos menn.

- Jorunn Sundgot Borgen har jo en rekke studier som viser høy forekomst av spiseforstyrrelser i idretten, men vi vet ikke så mye om forekomsten av spiseforstyrrelser blant menn som trener mye i befolkningen generelt, sier hun til NRK.no.

Begge ekspertene understreker imidlertid at mye trening ikke er det samme som å være syk.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem?  Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)