Hopp til innhold

Slik sparer du penger på oppussing!

Det kan bli fryktelig dyrt å pusse opp når du setter bort jobben til en totalentrepenør. Du kan spare titusenvis av kroner på å administrere håndverkerne selv. Vi viser deg hvordan.

Baderom.
Foto: Illustrasjonsfoto: Eirik Kleiven, NRK

De fleste av oss henter inn pakketilbud når vi skal pusse opp hjemme. Enten det er badet eller kjøkkenet som trenger en modernisering, så kjennes det komfortabelt og trygt å hente inn tilbud fra et firma som gir oss èn pris - for hele jobben - og som tar ansvaret for at jobben blir gjort.

Men dette kan bli fryktelig dyrt, særlig hvis du ikke henter inn flere tilbud fra forskjellige entrepenører. Prisforskjellene i markedet er enorme, og totalentrepenørene vet å ta seg betalt for å sette opp tilbudet ditt og administrere de forskjellige håndverkerne som skal gjøre jobben.

Administrasjonspåslagene varierer, men på baderom er det vanlig å ta fra 20 til 25 prosent påslag for å koordinere jobben som skal gjøres. Dette er påslag du som oftest ikke kan se i tilbudet du får.

Hvis du derimot henter tilbud fra hver enkelt håndverker, på hans del av jobben, vil du kunne få en helt annen pris på oppussingen. Det er mulig å spare titusener av kroner ved å sette bort jobben til enkeltstående håndverkere. De priser sin del av jobben, og du unngår administrasjonspåslaget.

Prisforskjell på 100.000!

Forbrukerinspektørerne hentet inn ti entrepriser på totalrenovering av et bad på 3,5 kvadratmeter. Og vi fikk priser som varierte fra 141.500 til 240.110 kroner.

Deretter hentet vi inn priser på den samme jobben fra uavhengige håndverkere, som priset hver sin del av jobben. Da kom oppussingen av badet på 100.000 kroner.

Her er det altså svært mye penger å spare, men litt egeninnsats må påregnes. Du må hente inn flere tilbud, og du må være forberedt på at det kan ta litt lenger tid før hele jobben er gjort. Denne framgangsmåten krever en tettere oppfølging av hver enkelt håndverker underveis i arbeidet.

Det er absolutt ikke uoverkommelig å organisere arbeidet selv. Men føler du deg på utrygg grunn, kan du jo leie inn en fagperson (for eksempel en takstmann) til å organisere oppussingen din - mye billigere enn totalentreprisene.

Tips for pengesparing

Takstmann Jens Christian Birkely har følgende detaljerte tips til deg som vil spare penger ved å koordinere oppussingen selv, men som føler deg litt usikker i forhold til hva du bør tenke på:

 • Du må ha et klart bilde av hvordan badet skal se ut. Badet bør være tegnet opp i plan med mål for å vise hvor de forskjellige installasjonene skal være plassert.
 • Du må ha et klart bilde av alle de forskjellige elementene som skal med i prosessen, slik at dette blir tatt med (varme-ventilasjon-sanitær).
 • Du må ha et klart bilde av hvordan vegger og gulv skal overflatebehandles slik at dette ligger som premisser i prisforespørsel, samt type utstyr (blandebatteri-porselen).
 • Deretter kan du lage en liten beskrivelse til hver faggruppe. Bruk dette som underlag for å innhente priser fra minimum tre håndverkere innen hver gruppe.
 • Be om referanser og kontrollér dem når du innhenter priser. Det er ikke sikkert at de billigste håndverkerne er de beste.
 • Skriv kontrakt med hver enkelt håndverker. Les mer om kontrakter på Forbrukerrådets nettsider , der du også kan laste ned standardkontrakter gratis.
 • Når du har valgt håndverkere: hold et fellesmøte med alle slik at de kan samsnakke og eventuelt avklare felles problemer / valgte løsninger. Det er fint om hvert firma kan komme med et skriftlig innspill til fellesplanen.
 • Tenk framdrift, og at framdriftsplanen holdes. Sett opp framdriftsplan på veggen, lett synlig for alle involverte. Gjør avtale om at de skal notere på skjemaet når de respektive ytelser er ferdig, med dato og signatur.
 • Før et prosjekt settes i gang bør ansvarsforholdet mellom de ulike håndverkere avklares. Alle håndverkere har ansvar for sitt eget arbeid, og for å unngå skader på tilstøtende arbeider. Ulike håndverkere har et selvstendig ansvar for å utføre eget arbeid basert på en egen oppfatning og vurdering av at andre faggruppers arbeid er utført fagmessig og hensiktsmessig i forhold til totalresultatet.
 • I tillegg har håndverkerne en lovpålagt plikt til å sørge for at forbrukerens interesse blir ivaretatt med frarådningsplikt. Alle håndverkere bør skriftlig godkjenne det underlaget de skal jobbe videre på.
 • Lag avtale om meldeplikt. Hver håndverker er pliktig å melde senest 12 timer til neste faggruppe hvis det oppstår avvik fra framdriftsplanen. Dette skal også meddeles deg som tiltakshaver.
 • Kontrollér de kritiske deloppgavene som har store kostnadskonsekvenser hvis de gjøres feil. I våtromsnormen er det laget kontrollister innenfor de forskjellige faggrupper. Disse listene kan med stor fordel brukes. (Våtromsnormens kapittel 60.005 til 62.470)
 • Når alle arbeider er ferdige, avholder du en ferdigbefaring hvor du vurderer det endelige produktet. Skriv også en ferdigrapport hvor du påpeker eventuelle avvik og avviksbehandling, og når avvikene skal være ferdig rettet. Rapporten skal underskrives og distribueres til alle involverte parter. Dette er viktig for å vise at arbeidene er overtatt, og fordi garantien begynner å løpe.

Du kan lese mer om byggebransjens våtromsnorm på Forbrukerportalen .

Det er fullt mulig å administrere oppussingen din enklere enn dette. Velger du kvalifiserte håndverkere vil du etter all sannsynlighet få et godt resultat uten nevneverdige problemer uansett. Men følger du disse rådene, kan du føle deg nesten helt trygg i rollen som "byggmester".

Lykke til!

LES OGSÅ: Lovbrudd i byggebransjen

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)