Ikke lån poden boligpenger uten denne

Mange foreldre hjelper barna med den første boligen. Ikke lån ut større pengebeløp uten gjeldsbrev og tinglyste pantedokumenter som sikkerhet for lånet, advarer Help forsikring.

Pengehus

Mange barn er avhengig av pengehjelp fra familien for å kjøpe sin første bolig.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Birgitte Schjøtt Christensen

Lånet kan gjerne være rentefritt, men husk at lavere rente enn statens normrente i arbeidsforhold, for tiden 2,25 prosent, anses som en gave, sier Birgitte Schjøtt Christensen.

Foto: Odd-Steinar Tøllefsen
Gry Nilsen

Du kan få en halv G uten å måtte skatte av beløpet, sier Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Etter at bankene begynte å kreve 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig, ble det vanskeligere for de unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Mange må ha hjelp av foreldre eller annen familie. Skal du hjelpe barna økonomisk bør du også sikre deg selv.

Skriv gyldig gjeldsbrev

Birgitte Schjøtt Christensen, fagansvarlig, advokat og avdelingsleder i Help Forsikring, forklarer at det er bedre med gjeldsbrev enn en vanlig låneavtale.

– Vanlige pengekrav foreldes tre år etter forfall. Krav som springer ut av et gjeldsbrev foreldes ikke før etter ti år, sier hun til NRK.no.

Gjeldsbrevet skal inneholde:

  • Lånebeløp
  • Navn på låntaker og den som låner pengene
  • Nedbetalingstid
  • Renter
  • Underskrift fra begge parter
  • To vitner.

– Uten disse detaljene er det vanskeligere å kreve inn pengene, selv om det er snakk om et lån innen familien. Da får barna også klart for seg hvilke økonomiske betingelser de må leve opp til, forklarer hun videre.

Lån skal inn i selvangivelsene, og da kan eventuelle søsken lett finne ut av hva de andre skylder dødsboet når arven faller.

Tinglys et pantedokument

Birgitte Schjøtt Christensen presiserer også viktigheten av et pantedokument som er tinglyst.

Hovedlånet vil som oftest være i banken, som har førsteprioritet på penger. Men du som forelder eller bestemor må sikre deg med et pantedokument på etterfølgende prioritet.

– Men dette menes at ditt lån har pant i eiendommen som sikkerhet, opplyser hun.

Når avtalen er underskrevet tinglyser du den hos Kartverket.

– Det koster 430 kroner i tinglysingsgebyr for tinglysing av pantedokument i en borettslagsleilighet, og 1935 for en selveierbolig. Det bør låntaker betale.

Vær tydelig

Andre måter å hjelpe på enn private lån, er pengegaver eller forskudd på arv.

En felle foreldrene da kan havne i, er å være utydelig i pengesaker og skape tvil og uvennskap mellom søsken.

– En frisk og oppegående forelder står fritt til å forskjellsbehandle barna med penger underveis i livet, men vær tydelig på hva som er gaver, hva som er lån, og hva lånevilkårene i så fall går ut på, oppfordrer Schjøtt Christensen.

– Hver av foreldrene og hver av besteforeldrene kan gi hvert av barna og barnebarna en halv G (Statens grunnbeløp som er 82.122 kroner i 2012) hvert år, uten at barna må betale arveavgift av beløpet, forteller Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Pengegaver over en halv G per år skal det sendes inn gavemelding om.

– Hvis søsken skal likestilles på sikt, bør forelderen skrive ned hva den ene har fått som skal utjevnes ved senere arvefall, en såkalt erklæring om avkortning. Forelderen bør ta stilling til om pengebeløpet skal oppreguleres, for eksempel i henhold til konsumprisindeksen, foreslår Schjøtt Christensen.

Fribeløpet som alle kan arve uten avgift er i dag på 470.000 kroner.

Med dagens normrente kan en forelder låne ut 1.824.000 kroner rentefritt til poden uten at det utløser arveavgift.

– Lånets hovedstol og eventuelle opptjente renter bør føres inn i begges selvangivelser, avslutter Schjøtt Christensen.


TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)