Slik krever du feriedager tilbake

Hvis barnet ditt er sykt i ferien, er feriedagene tapt. Sjekk hva som skal til for at du skal få ny ferie ved sykdom.

Syk

Er du sengeliggende og sykemeldt i minst seks virkedager, kan du kreve å få utsatt ferien.

Foto: Colourbox

Blir du syk når du skulle vært på jobb, kan du levere egenmelding eller sykemelding.

Men hva gjør du dersom du blir sengeliggende hele sommerferien?

Krev ny ferieuke

Ingrid Finboe Svendsen

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Foto: Kolonihaven Studio AS

Ferieloven sier at dersom du blir syk minst seks virkedager i løpet av ferien, kan du med legeerklæring kreve ny ferie senere i ferieåret. Ved en kortere sykeperiode enn seks virkedager kan du ikke kreve ny ferie.

Husk at lørdag regnes som virkedag.

Sammen med legens sykemelding må du rette et krav til din arbeidsgiver om utsatt ferie.

Du kan kreve ny ferie både ved sykdom i Norge og i utlandet.

- Ferieloven skiller ikke mellom sykdom i Norge eller i utlandet, opplyser Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, til NRK.no.

Må si ja

Dersom du retter et krav om en ny ferieuke kan ikke arbeidsgiveren din si nei.

- Arbeidstaker kan da kreve å få utsatt et tilsvarende antall virkedager ferie til senere i ferieåret, såfremt legeerklæringen leveres uten ugrunnet opphold samt viser at arbeidstaker har vært syk i seks virkedager eller mer, understreker Svendsen fra Arbeidstilsynet.

Hun legger til at departementet har i den forbindelse uttalt at arbeidstaker kan vente noen dager med å fremsette kravet, men at det skal foreligge gode grunner dersom arbeidstaker venter lengre enn en 14-dagersperiode.


Les også:

Ferieuken kan utsettes

Du kan også bruke en legeerklæring til å utsette ferien dersom du blir arbeidsufør før ferien har begynt.

Dette må du i så tilfelle dokumentere senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha begynt.

Legens sykemelding må dokumentere at du er 100 prosent arbeidsufør.

Om det ikke lar seg gjøre å ta ut ferien senere samme kalenderår, kan du overføre inntil 12 virkedager til det påfølgende året.

Denne overføringen kommer i tillegg til eventuelt andre overførte feriedager.

Dersom du ønsker å overføre feriedagene, må du rette dette kravet til arbeidsgiver i inneværende år.

Les også:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Gjelder også vikarer

Krav om utsatt ferie ved sykdom gjelder ikke bare deg som er fast ansatt.

- Reglene i ferieloven gjelder uansett om arbeidstaker er fast ansatt, deltidsansatt eller midlertidig ansatt, forklarer Guttorm Aanes, seniorrådgiver i Arbeidsdepartementet, til NRK.no.

Reglene innebærer at alle arbeidstakere har krav på å få utsatt eller overført ferie dersom de øvrige vilkårene for overføring er oppfylt.

- Imidlertid blir arbeidstakere trukket i lønn når de avvikler ferie. Dersom de da ikke har feriepengeopptjening fra året før, kan de motsette seg ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Dette følger av paragraf fem i Ferieloven. Feriepenger fra tidligere arbeidsgiver dersom man har byttet jobb skal regnes med, sier Svendsen fra Arbeidstilsynet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Har du fått avslag på forlenget ferie grunnet sykdom? Send oss en e-post.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Syke barn

Sykt barn

Om du må bruke ferien på å pleie syke barn, kan du ikke kreve ny ferie.

Foto: Martin Kierstein / Colourbox

Må du bruke ferien til å ta deg av syke barn, er ferien dessverre tapt.

- Det er kun egen sykdom som kvalifiserer til overføring av feriefritid, sier Svendsen.

Eneste utvei i dette tilfelle er om legen gir deg en sykemelding for at du skal kunne pleie dine barn.

Dette er ikke vanlig, og det er opp til den enkelte lege å vurdere dette.

Vanskelig arbeidsgiver?

Ferieloven gjelder på alle arbeidsplasser: Private som offentlige, samt timelønnede som fastlønnede - så lenge det finnes en eller flere ansatte ved virksomheten.

Hvis arbeidsgiveren din ikke vil gi deg den ferien du har krav på, kan være lurt å ta kontakt med tillitsvalgt i virksomheten for å komme frem til en løsning.

- Ferieloven er av privatrettslig art. Det betyr at Arbeidstilsynet ikke har tilsynsmyndighet på området – kun en veiledningsplikt.
Dette innebærer at en arbeidstaker må søke juridisk bistand dersom arbeidsgiver nekter å gi deg gjennomslag for kravet, sier Svendsen.

Det kan etter Ferieloven paragraf 14 bli aktuelt med erstatning dersom regelen ikke overholdes. Da må arbeidstaker gå rettens vei.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Les mer om sykdom i ferien på Arbeidstilsynets sider.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)