NRK Meny
Normal

Slik fyrer du med ved

Hvis du fyrer på riktig måte kan vedfyring være en god miljøløsning, sammenlignet med andre måter å varme opp på - og særlig hvis du bor i nærheten av vedskogen. Da kan den være gratis…

Brennende vedkubbe
Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

Bruk tørr ved

Fyrer i peisen
Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend / Scanpix


• Veden skal helst ha tørket ett år, i det minste over sommeren.


• Tørr ved kjennetegnes ved at den veier lite og har markante tørkesprekker.


• Hvis du skal hogge veden selv, og planlegger at den skal brukes kommende vinter, bør du hogge senest i slutten av april. Kapp veden, kløyv og stable den ute, luftig og dekket til mot regn.


• Etter at veden er tørket, bør den helst stables innendørs i et vedskjul.


• Ved bør ha en fuktighet på max 20 %.

Riktig fyring

• Riktig vedfyring får du ved å bruke tørr ved, og sørge for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant.


• Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen - ikke med trekken.


• Steng igjen alle spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.


• Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.


• Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. At bålet øker gradvis er ekstra viktig de gangene både ovnen og pipa er kald.


Feil fyring

• Ikke brenn trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken.


• Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.


• Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning.


• Unngå å legge mye ved i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen. Når det brenner i ovnen skal det brenne friskt. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.


• Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.

Ny vedovn

• Moderne, rentbrennende vedovner gir mer varme og mindre forurensning enn gamle. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad under 50 prosent.


• De nye vedovnene er utstyrt med katalysator eller har ekstra lufttilførsel i et etterbrenningskammer.


• Åpne peiser er mest kos og mindre for å varme opp. En peis med moderne støpejernsinnsats med lukkede dører kan derimot være like effektiv som en vedovn.


• Det finnes også ovner som er spesialtilpasset for biobrensler som flis og bark. Noe å tenke på hvis dere skal ha ny sentralfyr, for eksempel.


• Hvis du skal nyinstallere ovn eller peis, kreves godkjenning fra lokale bygningsmyndigheter.


• Enkelte kommuner gir økonomisk støtte til utskifting av gamle vedovner. Sjekk med din kommune om de gir tilskudd.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.