Hopp til innhold

Slår alarm om soppgift i kornmat

Barn i toårsalderen får i seg så mye soppgift gjennom kornmat som brød og grøt at det gir grunn til bekymring, fastslår en ny risikovurdering.

Smaktestet brød

Innholdet av soppgifter i kornprodukter som brød, spesielt med havre, er overraskende høyt, viser ny undersøkelse.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen

Klimaendring og mye nedbør har de siste ti årene ført til mer soppgifter i kornet. Giften følger med inn i kornprodukter som brød, barnemat og grøt.

Toåringer er aller mest utsatt, fordi denne aldersgruppa spiser mest korn i forhold til kroppsvekten.

Det viser en omfattende risikovurdering som Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM) presenterte i dag.

Barn inntil ni år får i seg så mye soppgift (såkalte mykotoksiner) fra kornmat at langvarig inntak gir grunn til bekymring, ifølge VKM.

Mattilsynet er overrasket over funnene.

Ikke akutt farlig

Havregrøt

Grøt er en av kildene til betenkelig mye soppgift fra korn, viser den nye rapporten.

Foto: Colourbox

Selv om det foreløpig ikke er påvist akutt helsefare ved å spise mye av denne maten, fastslår komiteen at inntak av selv små mengder kan føre til redusert appetitt, mindre vekst samt forstyrrelse i immunsystemet hos mennesker og dyr.

Det er spesielt inntaket av giftstoffet DON (deoksynivalenol) som er bekymringsfullt.

Undersøkelsen viser at havre inneholder mer av denne giften enn hvete, mens forekomsten er mindre i byggkorn.

Risikovurderingen viser også at gris er det husdyret som er mest følsomt for flere av giftene som produseres av soppen fusarium. Dette er den soppslekten som produserer mest giftstoffer i norsk korn.

VKM konkluderer med at risikoen er stor for at det høye nivået av gift i fôret reduserer grisenes vekst, og at giften også er et problem for dyrevelferden.

– Overraskende

Birgitte Lyrån, seniorrådgiver i Mattilsynet

Seniorrådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet er overrasket, men understreker at grovt korn er nyttig i kostholdet.

Foto: Tor Risberg / NRK

– Vi er overrasket over disse funnene. Nå må vi blant annet vurdere om grenseverdiene bør justeres når det gjelder hvor mye mykotoksiner som kan tillates i kornmat, sier Mattilsynets seniorrådgiver Birgitte Lyrån til NRK.no.

Hun vil likevel ikke advare mot å spise produkter med grovt korn.

– VMKs rapport omfatter ikke de positive effektene av kornet. Kornets betydning som en viktig og nyttig ingrediens i det daglige kostholdet ligger fast, sier Lyrån.

– Men vi er altså overrasket over funnene i den nye risikovurderingen. Vi hadde ikke sett for oss et slikt resultat da vi bestilte denne undersøkelsen for tre år siden. Dette er første gang man har sett på sammenhengen mellom nivået av muggsoppgifter i korn og hvor mye nordmenn faktisk spiser av dette, sier Mattilsynets seniorrådgiver.

Også Helsedirektoratet mottok den nye rapporten i dag, men har foreløpig ingen planer om å revurdere de offisielle norske kostholdsrådene.

– Problemet kan øke

Det er en omfattende gransking som nå er gjennomført av Vitenskapskomitéen. 40 medlemmer av VKMs faggrupper har jobbet med den 287 sider lange rapporten i over to år. Også utenlandske fagmiljøer er interessert i resultatet.

Se hele rapporten hos VKM her

– Dersom den våte værtypen vi har sett de siste årene er representativ for det fremtidige klimaet, kan vi vente økte problemer med mykotoksiner i korn i årene fremover, sier Leif Sundheim som leder VKMs faggruppe for plantehelse.

Rapporten er bestilt av Mattilsynet for å bidra til deres arbeid med tilsyn, kontroll og eventuelt utvikling av nye regler når det gjelder soppgifter i korn.

Mye tyder altså på at store nedbørsmengder er én viktig årsak til oppblomstringen av soppgifter. Rapporten viser at ensidig korndyrking, lite pløying av jorda og vanning når kornet blomstrer bidrar til økt risiko.

Samtidig viser det seg at sprøyting i blomstringstida kan redusere risikoen. Det kan også økologisk dyrking gjøre.