Leger skal lære mer om alternativ medisin

Til tross for at halvparten av oss har brukt alternativ behandling det siste året, lærer framtidas leger så godt som ingenting om temaet. Det skal det bli en endring på i Tromsø.

Janne Murberg Spaun

Medisinstudent Janne Murberg Spaun mener leger må vite mer om alternativ medisin.

Foto: Elin Sørheim / NRK

Inger Njølstad

Leger må vite mer for å kunne gi råd til pasientene sine, mener Inger Njølstad ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Elin Sørheim / NRK

Nær halvparten av oss oppgir at vi har brukt alternativ behandling det siste året, viser en undersøkelse fra Nafkam, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin.

Til tross for det lærer ikke framtidas leger stort om dette på medisinstudiet.

Legger om medisinstudiet i Tromsø

- Hvis leger skal gi råd til pasienter, må de vite hva de ulike behandlingsformene går ut på, sier Inger Njølstad, prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø til NRK Puls.

Hun leder arbeidet med å legge om medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø, og fra 2012 vil spørsmål om alternativ behandling også bli en del av undervisninga.

- Jeg synes det er veldig viktig at studentene har kunnskap om urtemedisin, for eksempel, fordi vi etter hvert vet at dette kan påvirke omsetningen av andre legemidler i kroppen. Skal legen vite noe om hvorfor bivirkninger oppstår, så må de også vite noe om virkningene til andre stoffer, sier Njølstad.

Minimalt med undervisning

En rundspørring NRK Puls har foretatt, viser at medisinstudiene i Norge har forsvinnende lite undervisning om alternativ behandling.

Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø oppgir at de har 2 eller 3 undervisningstimer i løpet av hele studiet.

- Vi lærer mest om forskningsmetoder og utfordringene ved å forske på alternativ behandling, sier Janne Murberg Spaun som går 5. året ved medisinstudiet i Tromsø.

Når medisinstudiet der nå legges om, skal studentene jobbe mer selvstendig med rundt 100 pasienthistorier. Til disse vil det også legges inn ulike spørsmål om alternativ behandling, alt fra etikk til virkninga av behandlinga.

- Det er viktig at leger kan litt om dette, fordi pasientene skaffer seg mye informasjon på internett selv. Vi kan hjelpe dem med å sortere denne informasjonen, sier Murberg Spaun.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.