Hopp til innhold

Sjekk om din tannlege er testet!

Kun tre av 20 tannleger besto testen, og ga pasientene en riktig og god behandling. Her er alle tannlegene i testen.

Tannlege

20 tannleger er testet av Forbrukerrådet denne gang.

Foto: Kristina Høyer / NRK

Lurer du på om din tannlege er testet denne gang? Under ser du listen over tannlegene som ble testet, og Forbrukerrådets konklusjon på klinikkenes behandling av testerne. Se hele testen på Forbrukerrådets sider her.

NRK Forbrukerinspektørene har kontaktet alle tannlegene, og gitt dem mulighet til å kommentere testresultatet. Kommentarer fra tannlegene som har valgt å svare, ser du under hvert resultatat.

15 prosent besto test:

Kun tre av de testede klinikkene ga pasientene en god behandling. Her er de tre beste klinikkene:

Storo storsenter tannklinikk, Oslo:
Undersøkelsen koster 970 kroner.
Tannlegen er nøktern og fornuftig, og gir meget gode råd.

Colosseumklinikken, Sandvika:
Undersøkelsen koster 850 kroner.
Tannlegen foreslår å behandle den ene tannen som det er behov for å behandle - og ingen annen behandling.

Sentrum tannlegesenter, Oslo:
Undersøkelsen koster 300 kroner.
Oppdaget ikke den ene fyllingen som bør skiftes. Var grundig og tok seg god tid.

Kritikkverdig behandling:

De øvrige 17 av tannlegene som ble testet ga pasientene mangelfull eller kritikkverdig behandling. Mange oppdaget ikke hull og behov for fyllinger hos pasientene. Andre igjen foreslo helt unødvendig behandling, og ville legge fyllinger i friske tenner - noe som igjen ga kostbare prisforslag, for helt unødvendig behandling.

Forbrukerrådet konkluderer med at tre av tannlegene gir pasientene spesielt kritikkverdig behandling, og kommer dårligst ut i denne testen:

Tannlege Riazati, Oslo:
Undersøkelsen koster 1375 kroner.
Tannlegen presser på for å starte en omfattende, unødvendig og delvis feilaktig behandling som innebærer store inngrep. Han vil legge 15 fyllinger på en pasient som ikke har behov for noen form for behandling.

Tannlege Homayoun Riazati skriver i en kommentar til NRK Forbrukerinspektørene at han oppfattet at pasienten ønsket å skifte alle disse fyllingene, og at det var bakgrunnen for at han ga henne dette kostnadsoverslaget.

Fornebu tannlegesenter, Bærum:
Tre undersøkelser kostet totalt 5325 kroner.
Fornebu tannlegesenter kaller inn pasienten til time etter time uten å gi pasienten et behandlingsforslag. Undersøkelsene er dessuten svært dyre, og deler av den delbehandlingen som er foreslått anses dessuten som unødvendig. Klinikken oppdager ikke mer enn ett av åtte hull i løpet av tre undersøkelser – men foreslår i stedet fyllinger i to friske tenner.

Fornebu Tannlegesenter skriver i en epost til FBI at de er sterkt kritiske til måten Forbrukerrådet har gjennomført undersøkelsen på, og mener at de har behandlet pasienten i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Dentalia Nydalen, Oslo:
Tre undersøkelser kostet totalt 3540 kroner.
Dentalia kaller inn pasienten til time etter time uten å gi pasienten et behandlingsforslag.
Pasienten møter alle gangene nye behandlere, og får ikke det han er blitt forespeilet. Dentalia finner kun to av åtte hull som trenger fylling.

Eier og daglig leder for Dentalia, Carl-Henrik Gullaksen, sier til Forbrukerinspektørene de er kritisk til måten undersøkelsen er gjennført på. De oppfattet at pasienten hadde et komplekst behov for behandling, og derfor fant det nødvendig å innkalle til flere besøk: - Jeg synes det er beklagelig at vi ikke har klart å finne de andre skadene, uttaler tannlege Gullaksen.

85 prosent stryk

Forbrukerrådet konkluderer med at hele 85 prosent av de testede tannlegene gir pasientene dårlig eller kritikkverdig behandling. Dette er de øvrige klinikkene som ikke kom godt ut av undersøkelsen:

Grønland tannlegesenter, Oslo:
Undersøkelsen koster 250 kroner.
Tannlegen oppdaget ikke noen av de åtte hullene som trenger en fylling, men ville legge en fylling i en frisk tann. Pristilbudet var vanskelig å forstå, og behandlingsforslag med bro er en dårlig løsning.

Hans Gunnar Steinbakken, Oslo:
Undersøkelsen koster 635 kroner.
Tannlegen oppdager noen, men ikke alle av de store hullene. Han foreslår en god, men svært dyr løsning for manglende tenner. Han vil ikke gi tilbud på alternative løsninger.

Steinbakken skriver i en epost at han ser dette som et foreløpig forslag, og at han mener at videre undersøkelser og behandling ville gitt grunnlag for nærmere utredning og behandlingsforslag.

Byporten tannlegesenter, Oslo:
Undersøkelsen koster 795 kroner.
Foreslår omfattende og dyr behandling etter bare én konsultasjon. Vil sette på en krone som både er en dyr og mindre bra løsning.

Byporten tannlegesenter skriver til FBI at tannbehandling ikke har en enkel fasit, men er avhengig av hvordan man prioriterer pris, kvalitet og holdbarhet.

Dag Kjellands tannklinikk, Jessheim:
Undersøkelsen koster 600 kroner.
Burde behandlet flere tenner. Men det er forsvarlig å behandle de tennene som er foreslått behandlet.

Jessheim tannlegesenter, Jessheim:
Undersøkelsen koster 940 kroner.
Vil legge en fylling som er unødvendig. Foreslår å ta en del behandling nå, og mer senere.

Jessheim tannlegesenter skriver i en epost: - Det som Rykke uttaler om anbefalt behandling er helt i tråd med behandlingsforslaget til tannlegen. Når en behandling "bør vurderes" sier det at dette er behandling som strengt tatt er unødvendig nå, men kanskje kan bli aktuell på lengre sikt. Å vurdere er ikke det samme som å behandle.

Theresesgate tannlegekontor, Oslo:
Undersøkelsen koster 425 kroner.
Kort og overfladisk undersøkelse. Pasienten blir underbehandlet, og får heller ikke skriftlig pristilbud.

Klinikken kommenterer i en epost at de ikke er enig i testens konklusjoner: - Vi følger Tannlegehøyskolens råd og behandler pasientene konservativt.

Oslo S tannlegevakt, Oslo:
Undersøkelsen kostet 340 kroner.
Lite grundig undersøkelse. Vil legge to fyllinger som er unødvendige.

Tannlege Kløvstad, Oslo:
Undersøkelsen kostet 621 kroner.
Tannlegen foreslår å behandle to tenner som det ikke er nødvendig å behandle, samtidig som han ikke vurderer tenner som kan ha behov for behandling.

Tannlege Køvstad skriver i en epost: - Slik testen er gjennomført er verken pasientenes eller tannlegenes interesser ivaretatt. Jeg stiller meg undrende til hvordan reglene for evaluering er fulgt i dette arbeidet som omtales som en test.

Colosseumklinikken Majorstuen, Oslo:
Undersøkelsen koster 1510 kroner.
Tannlegen foreslår to kroner som det kan være behov for. Behandlingsforslaget
er nøkternt.

Gode tenner, Oslo:
Pasienten måtte til tannlegen to ganger samt skrive epost for å få et behandlingsforslag. De to undersøkelsene kostet til sammen 825 kroner.
Tannlegen er usikker og upresis. Antydningen om rotfylling er det ikke grunnlag for. Men kronene som foreslås er forsvarlig.

Tannlegene i Bogstadveien 51, Oslo:
Undersøkelsen koster 790 kroner.
Oppdaget ikke den ene fyllingen som bør skiftes. Hadde dårlig tid, og hevdet feilaktig at pasienten har mye tannstein. Foreslo imidlertid ingen unødvendig behandling.

Sentrum tannlegevakt, Oslo:
Undersøkelsen koster 350 kroner.
Tannlegen foreslår å reparere tre tenner som det ikke er nødvendig å reparere - heller tvert imot.
Tannlegen oppdager heller ikke problemene på den ene tannen som imidlertid bør repareres.

Linda Bråten, Sandvika:
Undersøkelsen koster 435 kroner.
Tannlegen foreslår å behandle en tann som bør behandles, og en tann som ikke bør behandles.

Tannlege Bråten skriver i en epost: - Mitt behandlingsforslag avviket ikke mye fra det Morten Rykke hadde funnet, men jeg foreslo en fylling mer enn han. Når fyllinger med pusseskade legges, er en vurderingssak.

Majorstua tannhelse, Oslo:
Undersøkelsen koster 530 kroner.
Tannlegen oppdager noen, men ikke alle av de store hullene. Foreslått delprotese er ikke ideell løsning.