Sjekk fradragene - spar tusenlapper

Ikke stol på Skatteetaten - mange viktige fradrag er ikke ført opp.
Plassering i feil skatteklasse kan tilsvare 40.000 kroner.

Skatteetaten står på stand

Har du spørsmål til selvangivelsen, kan du spørre skatterådgiverne. Her fra standen på Oslo Sentralstasjon. Fra venstre: Olav Hodne Skard, Anette Utheim, Elisabeth Sandvig og Anne Marie Tørnby.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Innen utgangen av morgendagen skal du ha sjekket selvangivelsen – og levert dersom du har påført noen endringer.

Det er mye du må påføre selv, som ikke står oppført automatisk.

Mange sier seg fornøyd med ”sjekken” så lenge de ser at de har penger til gode.

Men dersom du tar en grundig gjenomgang likevel – kan du faktisk spare tusenlapper.

Riktig skatteklasse

Skatteekspert Gry Nilsen, advokat og konstituert administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, forteller at det første man bør sjekke, er om man står oppført med riktig skatteklasse.

Gry Nilsen

Gry Nilsen, advokat og konstituert administrerende direktør i Skattebetalerforeningen.

Foto: Bo Mathisen

- Dette er spesielt aktuelt for enslige forsørgere. Dette gir et ekstra personfradrag på 40.800 kroner, opplyser hun.

Er du enslig forsørger, skal du stå oppført i skatteklasse 2.

- For å regnes som enslig forsørger må du bo alene med daglig omsorg for ett eller flere barn. Du er fortsatt enslig forsørger dersom den du bor sammen med ikke er barnas far eller mor, forteller skatteeksperten.

Hun legger til at foreldrefradraget også bør sjekkes nøye.

- Det er bare betaling av kommunale barnehager og skolefritidsordningene som står ferdig utfylt. Dersom du benytter deg av privat barnepass, for eksempel privat barnehage, må du føre opp dette selv, presiserer hun.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Gry Nilsen var onsdag i nettmøte om selvangivelsen. Les svarene her.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Sykdomsfradrag

Dersom du hadde utgifter til sykdom på minst 9180 kroner, kan du få fradrag for det.

- Har du har en varig sykdom eller lidelse, som har gjort at du har hatt utgifter du ikke ville hatt hvis du var frisk, kan du få fradrag, forteller Nilsen.

Utgifter til behandling av sykdom utenfor norsk offentlig helsevesen, som kiropraktor eller naturmedisin, er begrenset. Er du i tvil bør du sette deg skikkelig inn i reglementet.

Treningsutgifter er bare fradragsberettiget hvis det gjelder spesielt tilrettelagt trening, tilpasset din spesielle lidelse. Et vanlig treningskort på et treningssenter kan altså ikke føres til fradrag.

- Du kan også trekke fra utgifter til medisiner og lignende, for eksempel kremer for behandling av atopisk eksem. Enkelte har også en lidelse som gjør at man må ha det varmt hjemme. Da kan man trekke fra merutgifter som skyldes at temperaturen må ligge på noen grader over vanlig romtemperatur, eksemplifiserer skatteeksperten.

Faktisk kan også slitasje på klær til hyperaktive barn trekkes fra.

- Dersom du allerede har fått en grunn- eller hjelpestønad til å dekke utgiftene, må dette trekkes fra, presiserer hun.

Et annet eksempel er at ditt barn blir avhengig av rullestol, og du eller dere må bygge om boligen for rullestolbruk.

- Tilrettelegging som ikke gir boligen en høyere verdi, for eksempel fjerning av dørkarmer, kan da trekkes fra, opplyser Nilsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Jeg vil sitte igjen med sykdommen og utgiftene

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Tannlege = vanskelig grensegang

Har man utgifter til tannlege kan det være vanskelig å vite om behandlingen er fradragsberettiget.

- For eksempel er hull i tennene, og alt som skyldes hull i tennene, ikke en sykdom. Utgangspunktet er at behandling av tannsykdommer som gir rett til stønad fra folketrygden, gir rett til fradrag, forklarer Nilsen.

Også andre varige lidelser kan i visse tilfelle gi rett til fradrag.

Tap og gevinst

Eide du norske aksjer i 2009, eventuelt utenlandske aksjer notert på Oslo børs, skal du ha fått en egen aksjeoppgave. RF-1088. For aksjer som ikke står der, må du fylle ut eget skjema.

- De fleste opplysningene i RF-1088 er forhåndsutfylt, men ikke dersom du har solgt aksjer, og fått en gevinst eller tap. Dette må du føre opp selv, minner Nilsen om.

Har du fast eiendom i utlandet vil dette stå, fordi det også stod der i fjor. Men andre utenlandsinntekter, vil ikke være forhåndsutfylt.

Eksempler på dette kan være opptak av lån, pensjon eller fritidsbolig i utlandet.

- Valuta tap og gevinst må du også føre opp selv, legger Nilsen til.

Pendlerutgifter

Norge har mange pendlere, som må bo borte på grunn jobben, og pendlerutgiftene må du føre opp selv.

- Det kan være snakk om store fradrag for kost, losji og hjemreise, sier hun.

Forslaget til fradrag for daglig reise hjem-arbeid bør sjekkes nøye. Har du eller jobben flyttet, eller du har skiftet jobb, kan avstanden ha endret seg.

Leieinntekter og lån

Svært mange leier en utleieleilighet. Slike leieinntekter er skattepliktige, og skal føres opp i selvangivelsen.

Studierektor ved BI i Oslo Dag Jørgen Hveem

Dag Jørgen Hveem, Institutt for regnskap - revisjon og jus, på Handelshøyskolen BI.

- Med skattemessige leieinntekter menes bolig du ikke bor i selv, og boliger hvor du selv bor i og leier ut mer enn 50 prosent av utleieverdien. Flermannsbolig er også skattepliktig. Det finnes også flere skattemessige leieinntekter i Skattelovens kapittel 7 , forteller Dag Jørgen Hveem, ved Institutt for regnskap - revisjon og jus, på Handelshøyskolen BI.

- Har du et skattepliktig salg, får du fradrag til megler og andre utgifter i forbindelse med salget. Har du utgifter i forbindelse med refinansiering av lån, som takst, verdivurdering eller tinglysning til ny panteobligasjon, kan dette trekkes fra, forklarer Nilsen.

Når man kjøper bolig og tar opp et lån, vil banken automatisk sende over informasjon om lånet, og beløpene er forhåndsutfylt. Men for private lån, til eller fra venner, familie eller arbeidsgiver, må du føre opp selv.

- Dette gjelder selv om det er et rentefritt lån fra foreldrene, understreker Nilsen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hvordan fjerne formuesskatt?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Formueskatt og ligningsverdi

Dersom du har mer enn 470.000 kroner i netto formue, må du betale formueskatt.

- Hvis du har 800.000 i formue, og trekker fra de 200.000 du har i gjeld, har du en netto formue på 600.000. Om du så trekker fra fribeløpet på 470.000, sitter du igjen med 130.000 skattepliktig netto formue, illustrerer skatteeksperten.

Av dette må du betale 1,1 prosent formuesskatt.

Dette er som regel rett, men dersom boligen din er en del av verdien i beregningen, bør du sjekke om ligningsverdien er korrekt.

- Fjorårets ligningsverdi på boliger og fritidsboliger oppjustert med 10 prosent er forhåndsutfylt. Du bør sjekke at den ikke er oppjustert med mer enn 10 prosent, og at ligningsverdien ikke overstiger 30 prosent av markedsverdien, oppfordrer hun.

At ligningsverdien overstiger 30 prosent av markedsverdi er nok mest aktuelt utenfor pressområdene. Da kan du be om at ligningsverdien settes ned.

- For å dokumentere markedsverdi må du legge ved verdivurdering fra megler, verditakt fra takstmann eller dokumentasjon på salg av sammenlignbare boliger i nærområdet, avslutter Nilsen.

Les alt om selvangivelsen her.


Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)