Hopp til innhold

Selvopptatte pensjonister?

Alderspensjonister har bedre helse og lever flere friske år enn tidligere tiders pensjonister. Men er de blitt mer reiseglade, livsnytende og selvopptatte? Har alderspensjonistene andre valg og verdier nå enn før?

Mange tror framtidas pensjonister blir mer selvopptatte.
Foto: Ronald Hole / NRK

 

Se reportasjen i nett-TV her

Pensjonister er en uensartet gruppe. På de fleste områder er de mer forskjellige enn middelaldrende og yngre mennesker er. Derfor er forskere tilbakeholdne med å si så mye generelt om dagens alderspensjonister.

Ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) forsøker man nå å finne ut hvordan morgendagens eldre vil være. Det gjøres ved å sammenligne verdier, holdninger og atferd blant dagens middelaldrende og eldre. Og noe kan forsker Per Erik Solem allerede fortelle om dagens pensjonister.

NOVA-forsker Per Erik Solem
Foto: Ronald Hole / NRK

På reisefot

Det er en myte at folk begynner å flakke verden rundt når de blir pensjonister, sier Solem.  

- Pensjonister i dag reiser nok mer enn de gjorde tidligere. Men hvis vi sammenligner pensjonister og yrkesaktive i 60-årsalderen, så ser det ut til at det er de yrkesaktive som reiser mest.

- Det er i alle fall ikke noe som tyder på at det blir veldig stor økning i fritidsreiser når man pensjonerer seg, sier Solem.

Samfunnsengasjement

Noen pensjonister er mer opptatt av sitt indre liv, i hvert fall til å begynne med, forteller Solem. Det ser ut til at man trenger litt konsentrasjon når man tenker tilbake på livet sitt, før man kan åpne opp og fundere over hvordan det går med verden, etterslekten og barnebarna.

- Dette inngår i en tankemodell som sier at for å bli hel, før du er rede til å dø, så må du på en måte gjøre opp med livet ditt, bli fortrolig med det og akseptere livet slik det har vært.

- Og når du har kommet fram til en slik akseptering, da sa ser det ut til å aktivere utadrettete interesser. Vi ser jo at mange eldre er veldig engasjert i hvordan miljøet utvikler seg og hvordan det skal gå med verden, forteller forskeren.

Barnebarna

Det er ingen tvil om at pensjonister er engasjert i barnebarna sine. Det gjelder ikke minst bestefedrene, ifølge Solem.

- Noen bestefedre er mer oppglødd over barnebarna enn de var i sine egne barn. Det kan skyldes at når menn blir eldre får de mer tilgang til omsorgsimpulsene sine. Og at kvinner kanskje får mer tilgang til sin selvhevdelse, sin evne til å stå på sine saker. Kjønnene blir mer lik hverandre. Kjønnsrollemønsteret blir mindre tydelig.

- Men kvinner, bestemødre, er også opptatt av barnebarna. For all del!, forsikrer Solem.

Mer selvopptatte?

Vil fremtidens pensjonister bli mer selvopptatte?

- Ja, vi kan jo gjette, sier Solem. Det er en tendens at yngre generasjoner i dag er blitt mer individualistiske og mindre opptatt av fellesskap og kollektive verdier. Og det kan være at de blir mer selvopptatte eller individualistiske som eldre.

- Det kan bli mer lov å stikke seg fram, søke sine egne spor og tjene sine egne interesser. Men vi vet jo ikke hva aldringen kommer til å gjøre med dem i tillegg, sier forskeren.

- For det er jo både det man har med seg fra før og det som skjer i løpet av aldringen, som virker inn på hvordan man blir og hvordan man oppfører seg i eldre år.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)