Hopp til innhold

Sædceller kan skades av røyk

Sædcellers stamceller kan få varige skader av røyk, viser ny norsk forskning. – Kommende fedre bør vurdere hva de utsetter seg selv for i tiden før unnfangelse, sier forsker.

Sædceller

- Menn bør ikke vente for lenge med å få barn. De arvelige endringene kan hope seg opp gjennom et langt liv, mener forsker Ann-Karin Olsen ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Matthias Kulka / Matthias Kulka / Masterfile

Norske og danske menn har dårligere sædkvalitet enn menn fra Finland, Sverige og Baltikum.

I samarbeid med britiske forskere studerer Folkehelseinstituttet hvilken virkning ulike miljøskadelige stoffer har på sædceller. I en ny studie har forskerne tatt for seg benso(a)pyren, et stoff vi blant annet får i oss fra sigarettrøyk. Dette stoffet er interessant fordi det kommer fra mange kilder, blant annet fra grilling av mat og i dieseleksos.

Røykere har klart høyere nivåer av benso(a)pyren i kroppen enn det ikke-røykere har.

Forsket på sædceller fra mus

Ann-Karin Olsen

Sædceller kan befrukte egg selv om de har skader, forteller forsker Ann-Karin Olsen ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne brukte sædceller fra mus i ulike utviklingsstadier, og studerte virkningen av benso(a)pyren. Resultatene viser at modne sædceller kunne ha skader uansett når miljøpåvirkningen skjedde, melder Folkehelseinstituttet .

- Dersom sædcellene får skader på arvestoffet i de siste stadiene av modningen, kan det få betydning for sædcellenes kvalitet. De får dårligere evne til å befrukte et egg og gi opphav til levende barn. Befruktning med sædceller som har skader på arvestoffet kan føre til tidlig abort, fordi det befruktede egget ikke utvikler seg normalt og derfor blir støtt bort, sier forsker Ann-Karin Olsen ved Divisjon for miljømedisin, Folkehelseinstituttet, til instituttets nettsider.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Stemmer med andre observasjoner

Sædcellene utvikles fra stamceller som deler seg flere ganger før de modnes og er klare til å befrukte et egg. Skader på stamceller skal være mest alvorlige, for de er mutasjoner som også vil gjenfinnes i alle celler hos barnet.

- Når det gjelder skader på "halvmodne" og nesten modne celler, vet vi at slike sædceller kan befrukte et egg selv om de har mye skader. Men befruktningsevnen er nedsatt, og den videre utviklingen av det befruktede egget forstyrres. I hvilken grad slike skader gir sykdomsutvikling hos avkommet, har vi mindre kunnskap om, forteller Olsen.

Forskeren påpeker at eksperimentene er foretatt på mus, og at resultatene ikke kan overføres direkte til mennesker. Det er brukt høye nivåer av benso(a)pyren, langt høyere nivåer enn vi mennesker utsettes for til daglig.

Men forskningsresultatene stemmer med andre observasjoner. På par som forsøker prøverørsbehandling, ser man for eksempel at menn som røyker har lavere sannsynlighet for å bli far enn ikke-røykere.

- Fedre bør vurdere hva de utsetter seg for

Studier viser videre sammenheng mellom røyking hos far og risiko for visse krefttyper hos barna.

- Jeg vil anbefale at man generelt unngår skadelige kjemikalier i størst mulig grad. Det er vist at andre stoffer kan skade sædceller på samme måte som benso(a)pyren. Til menn som har planer om å bli far, vil jeg si at det er lurt å vurdere hva du utsetter deg selv for i tiden før unnfangelse. Det tar omtrent tre måneder fra en stamcelle begynner å dele seg, til den har gitt opphav til moden sperm, sier forsker Ann-Karin Olsen

- I tillegg tror jeg det er lurt at menn ikke venter for lenge med å få barn. De arvelige endringene kan hope seg opp gjennom et langt liv, forteller hun videre på Folkehelseinstituttets nettsider.