Hopp til innhold

Røyken blir igjen i veggene

Overtar du et hjem der de gamle eierne har røyket, sitter nikotinen igjen i mange måneder, viser ny forskning.

Røyker inne

Etter to måneder uten tobakksrøyking var nikotinmengden i luften fra 35 til 98 prosent høyere enn i luften til de røykfrie boligene. På overflatene var mengden hele 30 til 150 prosent høyere.

Foto: colourbox.com

Rune Becher

Rune Becher, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: FHI

Det er nesten umulig å få bort røyklukt fra inventaret i en bolig.

Ofte holder det ikke med en skikkelig vask – og man må male over alle flater.

Når passiv røyking betegnes som røyking av annen grad, er det å bo i et hus det tidligere ble røyket i å betegne som røyking av tredje grad, skriver Jyllands-Postens forbrukerportal på nett.

- Artikkelen er interessant og bringer ny kunnskap om mulige eksponeringskilder for nikotin. Konklusjonene endrer imidlertid ikke noe vesentlig ved det vi tidligere har sagt om helserisiko knyttet til eksponering for tredjehånds røyking, sier Rune Becher, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, til NRK.no.

Les også:

Skiller ut skadelige stoffer

De skadelige stoffene i tobbakksrøyken fester seg i materialer og stoffer i boligen.

Deretter skiller de ut partikler og skadelige stoffer i flere måneder etter at man har ryddet og vasket.

Funnene ble oppdaget av psykologiprofessor George E. matt fra San Diego State University i et forskningsprosjekt.

Prosjektet ble publisert på nettstedet Tobacco control i oktober.

- Artikkelen tar blant annet for seg nivåer av nikotin i leiligheter der det tidligere har vært røyket,samt nivåer av kotinin i urin (et nedbrytningsprodukt av nikotin) hos nye, ikke- røykende beboere i slike leiligheter. Forfatterne finner noe høyere kotinin i urinen hos disse nye beboerne enn hos de som bor i leiligheter der det ikke har vært røyket, sier Becher.

Undersøkelsen har ikke sett på nivåer av såkalte tobakksspesifikke nitrosaminer.

- Disse er blant de stoffer i tobakk og tobakksrøyk som sannsynligvis bidrar til at røykere og andre utsatt for passiv røyking, kan utvikle lungekreft. Siden disse stoffene fordamper lettere enn nikotin, vil de sannsynligvis forsvinne relativt raskt fra innemiljøet, mener Becher.

Trenger du en grunn til å gi slipp på sigarettene? Se bildeserie med skrekkbilder mot røyking

Problem for astmatikere

- Nikotin er mer klebrig og fester seg godt til tekstiler og overflater. Det vil derfor kunne gjenfinnes i lengre tid. Dette er i tråd med de data som presenteres i artikkelen. Selv om nikotin i seg selv er et helseskadende stoff, vil de nivåene man gjenfinner ved tredjehåndsrøyking være så lave at de medfører liten helserisiko, forklarer Becher.

En eventuell helserisiko knyttet til tredjehåndsrøyking må derfor ansees som svært liten i forhold til den man finner ved passiv røyking - og ikke minst i forhold til egen røyking.

- Lukten sitter imidlertid i lenge, og kan være en kilde til bekymring i seg selv. Den kan også være plagsom for astmatikere som kan reagere med astmaanfall, fordi man tidligere har fått et anfall av røyk og kjenner igjen denne lukten i boligen, sier Becher.

Les også:

Mye nikotin på overflatene

Forskerne målte nikotinnivået i 100 røykehjem og 50 røykfrie hjem i tiden etter at beboerne hadde flyttet ut.

De målte mengden av skadelige kjemikalier i luften, på overflaten av loft, vegger og gulv.

Deretter målte de tilstedeværelsen av nikotin på de nyinnflyttedes armer og fingerspisser, samt i urinen til barna som nettopp hadde flyttet inn.

Forskerne synes resultatet var forferdelig:

  • Etter to måneder uten tobakksrøyking var nikotinmengden i luften fra 35 til 98 prosent høyere enn i luften til de røykfrie boligene.
  • På overflatene var mengden hele 30 til 150 prosent høyere.
  • Det mest alvorlige funnet fra undersøkelsen var at nikotinnivået på fingerspissene var syv til åtte ganger høyere hos de som hadde flyttet inn i røykerboligen enn de som bodde i det røykfrie hjemmet.

- Det er for øvrig interessant å merke seg at de i artikkelen antyder at gjensalgsverdien på en bil reduseres med nesten ti prosent, og at det kan ta opp til en måned lenger tid å få solgt en bolig som det har vært røyket i. Dette er viktig kunnskap å formidle dersom man ønsker å redusere røyking i boliger og biler der særlig barn kan oppholde seg, avslutter Martin Becher.

Les også: Røyking i bil kan bli forbudt

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)