Roper varsko om forurensningsnivåer

Luftforurensningen i norske byer kan være mer helseskadelig enn først antatt, ifølge ny forskning. Trondheim ligger på verstingtoppen når det gjelder svevestøv, en av de viktigste komponentene i luftforurensning.

Kø E6 inn mot Trondheim

Kø på E6 inn mot Trondheim. Kommunen innførte piggdekkgebyr i 2008, og med det økte andelen biler med piggfrie dekk til cirka 80 prosent. I 2010 fjernet kommunen piggdekkforbudet, og andelen biler med piggfrie dekk gikk ned. En bil med piggdekk sliter løs 5 til 20 gram støv per kjørte kilometer. Dette er opp til 100 ganger mer enn biler uten piggdekk, ifølge Folkehelseinstituttet.

Foto: Henrik Sundgård / NRK

Trondheim og Oslo topper «verstinglistene» i en ny rapport som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Trondheim har størst konsentrasjon av svevestøv, mens Oslo har høyest nivå av nitrogendioksid (NO2).

Også lave forurensningsnivåer kan påvirke helsen. Ifølge rapporten viser gjennomgangen av tilgjengelige publikasjoner at enkelte komponenter i luftforurensning ser ut til å ha uønskede helsevirkninger på et lavere nivå enn det som var dokumentert ved forrige vurdering for 21 år siden.

Det innebærer at flere norske byer har forurensning som kan være skadelig for folks helse. Nå blir det gjort en vurdering av om de gjeldende grenseverdiene for luftforurensning skal skjerpes.

– For luftkvalitet i Norge er det fortsatt utfordringer, særlig knyttet til nivåer av svevestøv og nitrogendioksid. Det er byene som har størst utfordringer, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef ved Miljødirektoratet, til NRK.no.

Trondheim utmerker seg negativt

Trafikk er den viktigste kilden til både svevestøv og nitrogendioksid. Førstnevnte anses som den viktigste komponenten når det gjelder helseeffekter av luftforurensning.

I Norge har svevestøvnivåene vært på vei nedover de siste årene, men grenseverdien ble overskredet i både Trondheim og Rana kommune i 2012.

– Forhøyede nivåer av svevestøv kan føre til at flere utvikler hjerte- og karsykdommer og ulike typer luftveislidelser. Det er også funnet en sammenheng med eksponering for svevestøv og utvikling av lungekreft, sier Sorteberg, og legger til:

Seksjonssjef Siri Sorteberg i Statens Forurensningstilsyn.

FRYKTER MER UTSLIPP: Siri Sorteberg fra Miljødirektoratet tror ikke luftforurensningen blir bedre med den satsingen kommunene i storbyene har i dag.

Foto: John Petter Reinertsen

– Trondheim utmerker seg negativt med å ha for høye nivåer av svevestøv de siste årene. Dette kan blant annet skyldes at denne kommunen har mange som bruker piggdekk, og at dette har økt de siste årene, sier Sorteberg.

I Mo i Rana er det utslipp av støv fra metallurgisk industri som ligger tett ved bysentrum som har vært den største utslippskilden. Men ifølge Sorteberg har kommunen de siste årene innført mange tiltak for å redusere utslipp.

Dagens gjeldende forurensningsforskrifter tillater overskridelse av svevestøv maksimalt 35 dager per år.

I 2006 overskred Rana kommune dagens grenseverdier for svevestøv med 87 dager. I fjor var kommunen nede i 36 dager, mens Trondheim overskred grenseverdiene 44 dager i året.

NRK har tidligere omtalt forurensningsproblemet i Trondheim, blant annet i forbindelse med at bystyret nylig stemte nei til å gjeninnføre piggdekkgebyret.

Skal beskytte de sårbare

Direktør ved Avdeling for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet, Per Schwarze, har sittet i arbeidsgruppen som har lagt fram den nye rapporten.

Med unntak av noen oppdateringer i 1998, er dette den første omfattende rapporten som er gjort på norsk luftforurensning siden 1992.

– Vi har flere studier nå og kunnskapen har blitt sikrere enn den var den gang. Derfor kan vi komme med disse nye anbefalingene, sier Schwarze til NRK.no.

Det er særlig om vinteren at luftforurensningsnivåene stiger, og de nye, foreslåtte grenseverdiene er basert på at de aller fleste skal være beskyttet mot uønskede helseeffekter av luftforurensninger.

Per Schwarze mener at friske mennesker vil tåle dagens grenseverdier, mens sårbare grupper i samfunnet kan være utsatt for sykdom.

– Eldre, mennesker med luftveis, lunge, hjerte- og karsykdommer, barn og unge er sårbare i denne sammenhengen, sier han.

– Hva bør folk som er særlig utsatt gjøre dersom de ønsker å beskytte seg?

– De kan sjekke Norsk Institutt for Luftforsknings informasjonsside om luftkvalitet. Dersom man ikke dra et sted hvor luftkvaliteten er dårlig, så gjør man ikke det, sier Per Schwarze.

Kan bli aktuelt med tiltak

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Vegdirektoratet er nå i ferd med å gjennomgå de eksisterende grenseverdiene for luftforurensning.

Siri Sorteberg sier til NRK.no sier at den nye rapporten vil bli et viktig referansegrunnlag underveis i arbeidet.

– Det vil bli gjort en vurdering av om grenseverdiene skal skjerpes. Vi vil også se på hvilke tiltak som kan bli iverksatt for å bedre luftkvaliteten. Vi vurderer kostnader ved slike tiltak opp imot nytten for folks helse, sier hun.

Sorteberg ramser opp flere tiltak som kan bli aktuelle:

– Rentbrennende ovner, redusert fart for veitrafikken, partikkelfilter på biler, redusert bruk av piggdekk, for eksempel ved avgift for å få ned veislitasjen, i tillegg til feiing og vasking av veier med magnesiumklorid som binder støv.

Revideringen av de nye grenseverdiene er forventet å være ferdig på nyåret. I Norge er det kommunene som er forurensningsmyndighet. Det vil derfor være opp til kommunenes ansvar å implementere de nye reglene.

Livsstil:

Folkeopplysningen vil undersøke hvor kildekritiske vi er til ekspertene som presenteres i media daglig. De har derfor iscenesatt en debatt, der en skuespiller uttaler seg om et emne han ikke har faglig kjennskap til. Formålet med eksperimentet er å se om det er mulig å fremstå som en troverdig ekspert, uten å kunne stort om emnet som diskuteres. Debatten blir vist til studenter på Ås. Lar de seg lure?

Ville du blitt lurt av denne «eksperten»?

«Eksperter» forklarer og debatterer i media daglig. Slik sjekker du hva de egentlig kan.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)