Reiseforsikringen din kan bli dyrere

Hundrevis av turister med Europeisk helsetrygdkort er i sommer avvist ved offentlige sykehus i Sør-Europa. Også nordmenn er rammet. Hvis problemet øker, kan reiseforsikringene bli dyrere.

Europeisk helsetrygdkort

Mange turister opplever at dette kortet ikke gir den assistansen de har krav på.

Foto: Morten Rakke / HELFO

Med et Europeisk helsetrygdkort i bagasjen skal du være sikret akutt medisinsk hjelp på offentlige sykehus i Europa, på lik linje med innbyggerne i landet du besøker. I hvert fall på papiret.

Men i sommer er det rapportert om flere hundre tilfeller der sykehusene avviser kortet, og i stedet ber turistene bruke den private reiseforsikringen sin. Hvis de har det, da.

Problemet er størst i Spania, men det skal også være rapportert om tilfeller i Hellas og Portugal.

Dyrere forsikring?

Line Sørbø

Forsikring kan bli dyrere hvis problemet fortsetter å øke, sier Line Sørbø i Europeiske Reiseforsikring.

Foto: Line Sørbø / NTB Scanpix

Mange mener at det store antallet turister i Spania er blitt en belastning for helsevesenet i et land der den offentlige økonomien er under stort press.

Når sykehusene behandler en utlending, går det raskere å få oppgjør fra et forsikringsselskap enn fra helsemyndighetene i et annet EØS-land.

– Slik vi har forstått det, har offentlige sykehus i Spania funnet et hull i landets lovgivning som gjør at de kan kreve betaling fra en tredjepart, for eksempel en privat reiseforsikring, sier sykepleier Line Sørbø i Europeiske Reiseforsikring.

Men det er altså i strid med bestemmelsen om at borgere i EØS-land skal ha samme rettigheter til akuttmedisinsk hjelp som innbyggerne i landet man besøker. Det europeiske Helsetrygdkortet er et bevis på at du har krav på denne hjelpen.

Sørbø forteller at problemet ikke er nytt.

– Det har pågått i noen år, men det øker muligens på grunn av den økonomiske situasjonen ute i Europa. Hvis omfanget blir så stort at forsikringsselskapene holdes ansvarlig for større utgifter enn vi egentlig skulle hatt, må forsikringstakerne i så fall betale for dette i form av høyere premier, sier hun.

– Det er en utvikling vi ikke ønsker. Derfor har vi iverksatt aktiviteter overfor tredjepart som innebærer at sykehusregningene betales der de hører hjemme, sier Sørbø.

Størst problem i storbyene

Avvisning av helsetrygdkortet er mest vanlig i spanske storbyer som Madrid og Barcelona, der de offentlige sykehusene er en viktig del av helsevesenet.

– I typiske turistområder som Mallorca, Malaga og Kanariøyene spiller privatklinikker en mye større rolle. De fleste turistene med reiseforsikring får behandling der, uten at helsetrygdkortet blir et tema, sier Sørbø.

– Har folk med reiseforsikring fritt sykehusvalg?

– Ja, hvis de er i stand til å velge er det helt og holdent opp til hver enkelt om man vil ha behandling på offentlig eller privat sykehus. Det viktigste for oss er at man får riktig behandling på et sykehus som verken overbehandler pasienten eller overpriser tjenestene, sier hun.

Også nordmenn er rammet

Her i landet er det Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som utsteder det Europeiske helsetrygdkortet.

Helfo-kolleger med helsetrygdkort

EU har gitt Spania noen måneder på å rydde opp i problemene, sier Rune Kamperud i HELFO.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

– På forsommeren håndterte vi noen tilfeller der nordmenn ikke fikk brukt Europeisk helsetrygdkort til nødvendig helsehjelp. De siste ukene har det ikke vært noen nye tilfeller, forteller seksjonssjef Rune Kamperud i HELFO servicesenter.

– Vi har sett flest tilfeller i Spania. Europakommisjonen hadde på forsommeren registrert noen hundre slike saker for hele EU- og EØS-området og Sveits, sier han til NRK.no.

– Da ga de Spania noen måneder på å rydde opp, slik at det ikke skulle være noen misforståelser i det offentlige spanske helsevesenet dersom det dukker opp europeiske borgere som trenger nødvendig helsehjelp, sier Kamperud.

Mange reiser uten kort og forsikring

Rune Kamperud forteller at nordmenn som måtte oppleve å få helsetrygdkortet avvist på et offentlig sykehus i Europa, kan kontakte HELFO for å få hjelp til å løse problemet.

– Vi henvender oss direkte til sykehuset, eller så sender vi en attest som bekrefter at Norge dekker utgiftene til nødvendig helsehjelp, sier han.

HELFO utstedte nesten 720.000 europeiske helsetrygdkort i fjor.

– Likevel er det er forholdsvis mange som reiser til EU- eller EØS-området uten helsetrygdkort og ordinær reiseforsikring. Dette er et sjansespill, og kan medføre store utgifter dersom vedkommende skulle ha behov for nødvendig helsehjelp. Da må man selv legge ut for kostnadene, og eventuelt søke HELFO om refusjon i etterkant, forteller Kamperud.

– Hvis du står på farten til ferie i Europa, og oppdager at du har glemt å bestille helsetrygdkortet på www.helfo.no, er det ingen krise. Da noterer du telefonnummeret 00 47 33 51 22 80 og tar det med deg på reisen. Vi kan hjelpe mellom klokken 08.00 til 15.30 fra mandag til fredag, sier han.

– Er reiseforsikring tilstrekkelig, eller gir helsetrygdkortet andre rettigheter i tillegg?

– Europeisk helsetrygdkort sikrer nødvendig hjelp i det offentlige helsevesenet i EU, EØS-området eller Sveits, som regel uten annen kostnad enn egenandelen.

Men kortet dekker for eksempel ikke hjemtransport, noe en reiseforsikring vil kunne gjøre. Derfor anbefaler vi alle om å ha med seg både Europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring.

– Og husk at alle familiemedlemmer trenger hvert sitt kort, minner Kamperud om.

Gjelder ikke i Kroatia

Selv om Kroatia ble EU-medlem fra 1. juli, er landet foreløpig ikke omfattet av EØS-avtalen. Der kan du inntil videre ikke bruke Europeisk helsetrygdkort for å få medisinsk hjelp.

Reiser du til Kroatia, er det ifølge HELFO ekstra viktig å ha en reiseforsikring.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.