Hopp til innhold

Psykisk syke dør tidligere

Mennesker med psykiske lidelser dør fortsatt 15 til 20 år før resten av befolkningen, fastslår en ny, svensk studie.

Psykisk syke får ikke et godt nok sommertilbud

Eksperter etterlyser bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Personer med psykiske lidelser dør tidligere.

– Forventet levealder er 20 år mindre for menn og 15 år mindre for kvinner, og viser hvor lite folk med psykiske lidelser blir verdsatt i vårt samfunn, sier den ledende svenske forskeren Kristian Wahlbeck.

Blir glemt

Olav Elvemo

- Psykiske diagnoser overskygger ofte den fysiske helsen, mener Olav Elvemo i Rådet for psykisk helse.

Foto: Privat

Olav Elvemo, spesialrådgiver i Rådet for psykisk helse mener det er all grunn til å tro at denne studien også gjelder i Norge.

– Denne pasientgruppen har i utgangspunktet en redusert evne til å ivareta seg selv, og i samtale med leger, overskygger ofte den psykiske diagnosen det fysiske sykdomsbildet, sier Elvemo til NRK.no.

– Ved behandling og omsorg for personer med alvorlige psykiske lidelser, er det også viktig å ha mer fokus på hvordan de kan leve et sunt og godt hverdagsliv, fortsetter han.

Elvemo uttaler at tidligere undersøkelser underbygger dette, og at voldsom død ,som for eksempel selvmord, er vanligere for denne gruppen pasienter.

Les også: Ikke farlig å snakke om selvmord

Uendret tross endringer

Studien, som ble publisert i desemberutgaven av British Journal of Psychiatry, viser at gjennomsnittlig levealder har vært stort sett uendret de siste 20 årene. Dette til tross for endringer i tilbudet av psykiske helsetjenester og forbedringer i offentlig helsevesen.

Forskere fra Nordic Research Academy i Psykisk helse i Sverige studerte forventet levealder for personer innlagt på sykehus for psykiske lidelser i Danmark, Finland og Sverige mellom 1987 og 2006.

De fant at pasienter med psykiske lidelser, hadde to til tre ganger høyere dødelighet enn den forøvrige befolkningen i alle tre landene.

Forskjellen i levealder var noe redusert mellom 1987 og 2006 i Danmark og Finland, spesielt for kvinner. Samlet sett var imidlertid fremgangen beskjeden.

Den ledende forskeren Kristian Wahlbeck forklarer undersøkelsen med at det fremdeles er store helseforskjeller på psykisk syke og den generelle befolkningen. Menn med psykiske lidelser lever 20 år kortere, og kvinner 15 år kortere.

Kan forklares

Forskerne hadde flere forklaringer på den høye dødeligheten blant personer med psykiske lidelser.

– Disse inkluderer en usunn livsstil, utilstrekkelig tilgang til god kvalitet fysiske helsetjenester, og en kultur for ikke å ta fysisk sykdom i betraktning ved behandling av psykiatriske pasienter, uttaler Wahlbeck.

Han legger til at mennesker med psykiske lidelser oftere er fattige, arbeidsledige og single. Han mener dette er risikofaktorer for generelt dårlig helse og tidlig død.

Etterlyser tiltak

En lederartikkel i samme nummer av British Journal of Psychiatry, Graham Thornicroft, professor i fellesskap Psychiatry ved Institute of Psychiatry, Kings College London, beskrev studiens funn som en «skandale.»

–Selv i de tre skandinaviske landene som gir blant den beste kvaliteten og den mest rettferdige fordelingen av helse i verden, har dødeligheten ikke sunket, sier professor Thornicroft.

Han mener at dette er sterke bevis på at mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske lidelser.

– Medisinsk personell, guidet av negative stereotyper, har ofte en tendens til å behandle fysiske lidelser hos psykisk syke pasienter mindre grundig og effektivt, sier han til British Journal of Psychiatry.

Wahlbeck etterlyste klare helsefremmende tiltak, bedre tilgang til helsetjenester for mennesker med psykiske lidelser, og sterkere selvmordsforebygging politikk.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)