Hopp til innhold

Politiets nye narkovåpen

Nå blir det vanskeligere å kjøre beruset uten å bli avslørt. Politiet tar i bruk narkometere og mer effektive alkotester. UP regner med å ta 30 prosent flere ruskjørere i år.

Narkometer

Politifolk over hele landet tar nå i bruk dette narkometeret for å stanse rusede bilister. Den mørkeblå pinnen henter en spyttprøve fra munnen.

Foto: Utrykningspolitiet

Berusede bilister er et stort sikkerhetsproblem. Men selv om flest sjåfører er påvirket av sterke medisiner og narkotika, er det fyllekjøring med alkohol som har vært enklest å avsløre for politiet. Inntil nå.

– Utrykningspolitiet har nå fått kontrollutstyr som enkelt kan indikere at sjåføren er påvirket av narkotika eller sterke medikamenter. Innen utgangen av februar er utstyret på plass i alle de 170 bilene våre, forteller UP-sjef Runar Karlsen til NRK.no.

Senere i år får alle politidistriktene i Norge det samme utstyret.

Spyttprøve

Narkometeret, eller hurtigtesten som politiet kaller det, består av en pinne som henter en spyttprøve fra munnhulen.

Pinnen puttes inn i et lite apparat som analyserer eventuelle spor etter de 20 mest vanlige narkotiske stoffene og legemidlene som brukes i Norge.

Narkometeret kan blant annet avdekke sovemedisin og sterke smertestillende medikamenter, heroin, amfetamin, kokain og cannabis.

Hele analysen tar mindre enn fem minutter. Hvis resultatet gir indikasjon på at sjåføren er påvirket, må bevisene sikres med en blodprøve på samme måte som man hittil har gjort i tradisjonelle promillekontroller.

Alkokoffert

UP-sjef Runar Karlsen med det nye bevisinstrumentet mot fyllekjøring.

UP-sjef Runar Karlsen med den nye beviskofferten mot fyllekjørere.

Foto: Utrykningspolitiet

Men også alkoholtestene blir nå enklere og mye raskere.

Hittil har det vært slik at utånding som slår ut i et alkometer, må følges opp med mer tidkrevende testing.

Nå tar politifolkene i bruk en liten men avansert koffert som på få minutter bekrefter resultatet av den første testen, og sikrer bevisene. Dermed kan saken avsluttes i veikanten.

Blodprøven erstattes av en papirlapp som skives ut fra kofferten. Papiret viser den faktiske promilleverdien der og da, etter at bilisten har blåst inn i koffertens munnstykke.

125 slike kofferter fordeles nå mellom Utrykningspolitiet og politidistrikter landet rundt, og blir tatt i bruk i løpet av vinteren.

– En revolusjon

– Dette blir en liten revolusjon, mener UP-sjefen.

– Mannskapene våre kommer til å spare mye tid og ressurser. Vi slipper å lete etter lege som kan ta blodprøven, eller å ta den mistenkte inn på politistasjonen for å blåse i det instrumentet vi har brukt hittil. Dette vil også styrke rettssikkerheten for bilistene som slipper å vente på resultatet, sier han.

Politiet har store forventninger til det nye testeutstyret. Kollegene i Danmark har allerede begynt å bruke det, og er svært fornøyd med resultatene.

– Nå blir vi langt mer effektive i å avdekke kjøring i påvirket tilstand. Men det viktigste blir kanskje den forebyggende virkningen når folk nå får vite at vi tar i bruk nye og mer effektive hjelpemidler, sier Runar Karlsen.

Håper på 30 prosent nedgang

Promillekontroll

Med de nye mobile verktøyene blir politiets ruskontroller langt mer effektive.

Foto: Tore Ellingseter, NRK

Med de nye mobile verktøyene er politiets ambisjon å avdekke 30 prosent flere rusførere i år enn i 2012.

– Hvis vi bommer på dette anslaget, kan det tyde på at færre kjører ruspåvirket av frykt for å bli oppdaget. Og da er mye av hensikten oppnådd, forteller UP-sjefen.

Med narkometeret kan politiet kontrollere narkotikabruk på veiene uten skjellig grunn til mistanke.

– Kommer dere heretter til å teste for både alkohol og narkotika samtidig?

– Ikke nødvendigvis, sier Runar Karlsen. – Vi vil fortsatt observere oppførsel og symptomer hos sjåførene. Ved den minste mistanke, tar vi en hurtigtest for narkotika. Andre ganger blir det snakk om rene narkotester, for eksempel i forbindelse med arrangementer.

– Men vi kommer også til å gjøre kombinerte alko- og narkotester, legger UP-sjefen til.

Færrest fyllekjørere

Hver dag kjøres det 130.000 bilturer i Norge der sjåføren er påvirket. "Bare" 30.000 av dem handler om alkohol, i de øvrige har bilisten brukt sterke legemidler eller narkotika.

Men en god del av disse sjåførene har såpass lite narkotika i blodet at det ikke regnes som trafikkfarlig.

Som hittil eneste land i verden har Norge en tallfestet grense for hvor mye påvirket bilister kan være av andre stoffer enn alkohol.

Hvis sjåføren kjører litt, men lovlig, påvirket, blir han med andre ord ikke straffet etter veitrafikkloven. Men legemiddelloven er en helt annen sak.

Straffbarhetsgrensene for narkotika i trafikken tilsvarer alkoholgrensen på 0,2 promille. Unntaket er når verdiene skyldes inntak av potensielt trafikkfarlige legemidler på resept.

Her kan du se en oversikt over alle grensene for straffbar påvirkning i trafikken.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)