Pass opp for dette hvis du får sparken

Å miste jobben øker helt klart risikoen for alkoholproblemer, viser svensk storstudie. – De alvorligste konsekvensene, som tidlig død og sykehusinnleggelse, rammer kvinner og menn i like høy grad etter oppsigelse, sier forsker.

Alkoholproblemer som følge av oppsigelse

For mange er jobben den viktigste arenaen i livet og beviset på at en er verd noe. En oppsigelse kan føles som noe uvirkelig, et sjokk, en misforståelse eller et mareritt. Å drukne sorgene i alkohol, kan gjøre situasjonen desto verre. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Forskningsrapporten er utført av det svenske forskningsinstituttet IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).

En oppsigelse kan innebære en omveltende og stressende livshendelse. I tillegg til de økonomiske konsekvensene, påvirker det også daglige rutiner, relasjoner, sosiale roller, og ikke minst selvoppfatningen. En oppsigelse kan være svært stigmatiserende, sier Marcus Eliason til NRK.no.

Han er forsker ved IFAU, og står bak denne rapporten. Eliason forteller at en oppsigelse lett kan føre en person inn i en ond sirkel.

Det svenske tidsskriftet duochjobbet.se skrev i januar om denne studien der forskerne har fulgt 330 000 personer som ble sagt opp i jobben som en følge av nedleggelser og nedbemanning. Resultatet viser at 10–41 prosent av de oppsagte hadde høyere risiko for å rammes av alkoholrelaterte sykdommer.

Ond sirkel

Marcus Eliason

Forsker ved IFAU, Marcus Eliason.

Foto: Privat

Den svenske forskeren sier at en vanlig reaksjon etter en oppsigelse er å øke inntaket av alkohol, spesielt hvis oppsigelsen fører til en lengre periode med arbeidsledighet.

– Dersom oppsigelsen er etterfulgt av arbeidsledighet, får en mer tid til å drikke. I tillegg forsvinner ofte den sosiale kontrollen en kanskje hadde på arbeidsplassen. Mange finner ikke lenger et behov for å beherske seg, sier Eliason.

Når en først har fått et alkoholproblem, blir det desto vanskeligere å få seg jobb igjen, og den onde sirkelen blir med det samme vanskelig å komme seg ut av.

Liten forskjell hos kvinner og menn

Eliasons studie er begrenset til de mest alvorlige konsekvensene av alkoholproblemer. Undersøkelsen viser at risikoen for alkoholrelaterte sykdommer som resulterte i sykehusinnleggelse eller tidlig død, var omtrent like høy hos menn som hos kvinner.

– Likevel fant vi en liten forskjell når det gjelder kjønn. Kvinners risiko er som regel begrenset til alkoholforgiftning og alkoholmisbruk, som er farlig nok i seg selv, mens menn har en noe høyere risiko for å få alkoholforgiftning og leversykdom som en følge av dette. Men de alvorligste konsekvensene som tidlig død og sykehusinnleggelse, rammer kvinner og menn i like høy grad, sier forskeren.

Kan ha motsatt sammenheng

Han er likevel forsiktig med å konstatere at alle oppsigelser fører til alkoholproblemer. Ofte kan alkoholproblemene ha en motsatt sammenheng.

– En person som allerede har et alkoholproblem kan bli sagt opp nettopp på grunn av dette. Derfor har jeg valgt å begrense undersøkelsen kun til oppsigelser knyttet til nedlegging av arbeidsplasser, og ikke personlige relasjoner. Da er jeg sikker på at oppsigelsene i undersøkelsen ikke er en følge av personens drikkevaner, sier han.

Som en løsning på de alvorlige alkoholproblemer en kan få etter å ha blitt sagt opp på arbeidsplassen sin, tror Eliason at det er vesentlig med oppfølgende rådgivere som kan oppmuntre og veilede vedkommende til å søke ny jobb.

Han understreker på den annen side at alkoholforbruket i noen tilfeller kan reverseres etter oppsigelse.

– Økonomisk sett kan arbeidsledighet minske forbruket, i tillegg til at en ikke lenger er med på lønningspils, julebord og den slags, sier forskeren.

– Sjokk, misforståelse eller mareritt

Psykolog Karl Bang sier at en oppsigelse kan oppleves som svært traumatisk. Han driver sin egen klinikk i Oslo, og er utdannet fra Universitetet i Oslo.

Karl Bang

Psykolog Karl Bang.

Foto: Ali Zaidi

For mange er jobben den viktigste arenaen i livet og beviset på at en er verd noe. En oppsigelse kan føles som noe uvirkelig, et sjokk, en misforståelse eller et mareritt, sier Bang til NRK.no.

Han forteller videre at første impuls etter en oppsigelse ofte er å holde det skjult for seg selv og andre. De neste impulsene kan være sinne, sorg og skam. Mange tolker oppsigelsen som at en ikke er god nok.

– En oppsigelse er en alvorlig stressfaktor i livet. Hvis en ikke finner gode måter på å takle disse følelsene på, kan en bli deprimert. For å glemme den vonde opplevelsen tyr mange til alkohol. Inntaket av alkohol er da et forsøk på å mestre den vonde opplevelsen.

Alkohol er et bedøvende middel, og kan døyve den psykiske smerten, i tillegg til at angstnivået ofte går ned ved inntak. Hvis den psykiske smerten er intens, som etter en oppsigelse, søker mange denne virkningen.

– Det er ikke uvanlig at folk drikker for å bedøve sorgene. Når en blir edru igjen, skammer en seg gjerne over å ha flyktet fra situasjonen, noe som igjen fører til depresjon. Da drikker en gjerne igjen for å døyve depresjonen og glemme skammen. Det blir en ond sirkel, sier Bang.

– Tillat deg å sørge

Det å miste jobben fører ofte til en sorgreaksjon. Er du i denne fasen, fraråder Bang å fornekte eller kjempe mot denne sorgen.

– Sorgreaksjonen kan sammenlignes med reaksjonen som oppstår når en sørger over en annen person. Hvis en ikke slipper sorgen, kan en bli deprimert i stedet. Å klandre seg selv for oppsigelsen kan også føre til depresjon, så det er viktig å tillate seg selv å sørge. Da vil en akseptere tapet, føle seg lettere og kunne se fremover.

Bang oppfordrer videre å oppsøke sosial støtte og kontakt i en slik situasjon.

– Det er viktig å pleie de kontaktene en har, og snakke om sin situasjon som arbeidsledig med dem som står en nær. Prøv å unngå bitterhet, det går til syvende og sist mest utover deg selv.

– Ta tak i depresjonen

Bang legger vekt på at det er viktig å ta tak i depresjonen før en tyr til rusmidler for å døyve de negative følelsene.

– En må gripe fatt i depresjonen i tidligst mulig fase. Nok mosjon, sunt levesett og sosial kontakt er vesentlig. Hvis depresjonen er tung, kan det være aktuelt med psykologisk behandling.

For å forebygge at personer kommer inn i denne onde sirkelen, tror Bang at sosiale arenaer er viktig, uansett alder.

– I tillegg er det viktig at andre bryr seg og er til støtte dersom en ser at noen har et rusproblem eller sliter psykisk.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)