NRK Meny
Normal

Påskens livredder

En skredsøker kan redde livet ditt. Men denne testen viser at du bør styre unna én modell - den er ikke til å stole på.

Skredsøkere
Foto: Friluftsmagsinet UTE

Les også: Vet for lite om skred

Testresultatene viste at alle skredsøkerene, bortsett fra Pieps Freeride, var gode kjøp.

Freeride-modellen hadde kort rekkevidde og var vanskelig å søke med. Feil i av- og på-knappen gjør at det er vanskelig å stole på Freeride – og det er alvorlig når det dreier seg om et livsviktig produkt som dette.

- Som å teste Lada mot Porsche

Xcsports Norge importerer Freeride-søkeren, og mener denne testen blir som å teste en Lada opp mot en Porsche.

- Pieps Freeride er en en-antenners søker som krever mye mer trening enn en tre-antenners. Men vet du hvordan du skal bruke den, er den en fullverdig søker, sier daglig leder Xcsports Norge, Kristoffer Kleven, til NRK.

Kleven sier de har valgt å importere denne fordi de vil gi de mange som ikke kjøper skredsøker på grunn av pris et alternativ.

- Hvis du har mulighet til å kjøpe en billigere som krever mer trening, er det bedre enn ingen søker. Jeg vet dette er selvmotsigende, fordi de som bruker mindre penger på søker også kanskje er de som bruker den minst. Men vi mener fortsatt det er viktig å gi dem muligheten, sier Kleven.

Obligatorisk

Det viktigste på tur er bestandig å gjøre de rette vurderingene så du unngår å havne i et skred. Men dersom du blir begravd, viser statistikken at det er turkameratene dine som må redde deg dersom du skal komme levende ut av snømassene.

Med erfaring i å bruke skredsøkeren kan et effektivt kameratsøk gjøres på noen minutter. Skredsøkeren bør derfor, i tillegg søkestang til finsøk og spade til å grave ut den skredtatte, være obligatorisk på turer i potensielt skredutsatt terreng.

Øving nødvendig

Dersom du er utstyrt med skredsøker og blir tatt, er det lite å hente dersom turkameratene dine ikke er utstyrt med det samme eller vet hvordan skredsøkeren virker.

Denne testen er utført av det svenske magasinet Åka skidor og skredsenteret i Åre. Friluftsmagasinet UTE har bearbeidet testen til norske forhold.

Her er resultatet av testen:

Pulse Barryvox
Foto: Friluftsmagasinet UTE

MAMMUT PULS, 4000 kroner
BEST I TEST: Mammut Puls er en tre-antenners, digital skredsøker (med analog funksjon) og modellen har på få år blitt svært populær. Skredsøkeren veier 212 gram og navnet Puls kommer av at du kan se om den skredtatte har livstegn, forutsatt at både den skredtatte og den som søker bruker Puls-modellen. Dette for at du i en skredsituasjon der flere er tatt skal kunne prioritere hvem du skal
grave opp først. Skredsøkeren har flere funksjoner som kan brukes av den med mye trening i søk, men den fungerer også bra for de med mindre erfaring. Derfor er dette en modell som både passer bra for de uten trening og de som jobber profesjonelt. Puls er en god skredsøker både på grovsøk der den begravde skredsøkeren ligger horisontalt og vertikalt. På finsøk er skredsøkeren enkel, god og nøyaktig. Avflaggingsfunksjonen ved flere skredtatte er nøyaktig og tydelig. Alt i alt er dette testens beste skredsøker.

Pieps DSP
Foto: Friluftsmagsinet UTE

PIEPS DSP, 4500 kroner
AVFLAGGINGS-PROBLEM:
Dette var nok testens beste skredsøker helt fram til testpanelet gjorde det avsluttende multipelsøket med fl ere skredtatte tett på hverandre. Da hadde Pieps DSP (digitalt søk, tre-antenner) problemer. Avflaggete skredsøkere hoppet tilbake i displayet og modellen ville søke på den som akkurat var funnet framfor å lete etter nye. DSP føles derimot veldig nøyaktig i situasjoner der du bare leter etter en person. Ved mange begravd i et større område viser modellen antallet innenfor 5, 20 og 50 meter. Perfekt for å lede en redingsaksjon.
Modellen kan fl akke litt på avstand, men den blir bra og stabil når du kommer litt nærmere. Rekkevidden er god og modellen fungerer bra (0,5 meter) og meget bra (to meter) på finsøk. Modellen er rask og har god rekkevidde. Dersom avflaggingsfunksjonen hadde vært stabil, hadde denne kjempet med Mammut Puls om å være testens beste.

Ortovox patroller
Foto: Friluftsmagsinet UTE

ORTOVOX PATROLLER, 3999 kroner
LANG REKKEVIDDE: En tre-antennersmodell (digital og analog) midt i mellom den gamle, analoge klassikeren Ortovox F1 og de mer avanserte modellene Mammut Puls og Pieps DSP. På lang avstand søker den analogt og har veldig god rekkevidde. Det analoge søket krever at brukeren har trent på denne måten å søke på. Når du kommer nærmere den skredtatte, våkner det tydelige, digitale displayet og viser retning og avstand. Ved flere skredtatte savnes en funksjon som viser hvor mange det er som er begravd og mulighet til å flagge av den eller de som allerede er funnet. Den er rask og enkel og har tydelige og nøyaktige retningspiler. Patroller er også god på finsøk. Dette er en god skredsøker for de som er vant til den gamle Ortovox F1 og setter pris på den lange rekkevidden ved et analogt søk. Ortovox Patroller veier 235 gram.

Ortovox S1
Foto: Friluftsmagsinet UTE

ORTOVOX S1, 5999 kroner
DYREST:
Ortovox S1 er en tre-antenners modell med digitalt søk, og dette er den mest avanserte skredsøkeren på markedet. S1 er enklest å bruke av samtlige modeller i testen når det er flere skredtatte i nærheten av hverandre. Det trekker ned at avflaggingsknappen sitter for nærme menyknappen, og med hansker er det lett å trykke feil. Den største ulempen med S1 er at den tenker og reagerer langsomt. Dette er derfor ikke en modell for dem som jobber rakst, men heller en modell for dem som vil ha så mye automatisk hjelp som mulig. Dersom du er rask på grovsøk kan retningsanviseren være unøyaktig og du mister signalene. Når den skredtatte er vertikalt begravd er S1 dårlig på å holde retningen. Skredsøkeren er god på finsøk på 0,5 meter og godkjent på finsøk på to meter. Dessverre er ikke avflaggingsfunksjonen på S1 helt stabil. Innimellom mister den skredsøkere som er flagget av. Når den også er såpass vanskelig å håndtere med hansker, er det lett å nullstille søkeren så du må begynne helt på nytt igjen. Rekkevidden er godkjent, litt bak de aller beste i testen.

Arva 3-axes
Foto: Friluftsmagsinet UTE

ARVA 3-AXES, 3495 kroner
ENKEL OG GREI:
Modellen fra den franske produsenten er enkel å bruke. Den har tre antenner og både digital- og analog funksjon. Rekkevidden er godkjent og den er lett å søke med. Avflaggingsfunksjonen fungerer bra, men knappen er ikke så brukervennlig og den kan av noen oppfattes vanskelig å håndtere med kalde fi ngre. Det er problematisk med en knapp som skal dras opp og ned for å fl agge av en skredtatt, og det kan være litt vanskelig å forstå om den skredtatte er avflagget eller ikke. Også av- og på-knappen er lite brukervennlig og litt for «fransk» for testpanelet. På grovsøk med horisontalt nedgravd skredsøker fl akker modellen på lange avstander, men er god fra tretti meter. Den flakker også mye i situasjoner der den skredtatte ligger vertikalt. Arva 3-Axes er god på finsøk, både på 0,5 og to meter. Dette er en modell for de som vil ha en skredsøker som gjør jobben på en enkel og grei måte. Arva kommer denne vinteren med to nye
modeller som ikke er med i denne testen.

Pieps freeride
Foto: Friluftsmagsinet UTE

PIEPS FREERIDE, 1900 kroner
ANBEFALES IKKE: Du får det du betaler for. Pieps Freeride er skredsøker med en antenne og digitalt søk. Den er liten og lett (118 gram), «folke-skredsøker» som koster vesentlig mindre enn de andre modellene. Det er en god ide, men flere episoder med feil i av- og på-knappen gjør at det er vanskelig å stole på Freeride – og det er alvorlig når det dreier seg om et livsviktig produkt som dette! Funksjonsmessig ligger Pieps Freeride langt etter de andre modellene. Rekkevidden er dårlig og med kun en antenne kan den ikke vise retning med pil – kun med lydstyrke. Den lave prisen gjør at skredsøkeren lokker til seg de som ikke kjører så mye at de vil bruke mange tusenlapper på en søker. Det er derimot de som burde gjort det – for å få en enkel og brukervennlig modell de kunne håndtert
i en ulykkessituasjon. På finsøk er den vanskelig å bruke, tallene på displayet varierer hele tiden og stemmer dårlig med virkeligheten. Modellen har ikke avflaggingsfunksjon og modellen reagerer veldig tregt i situasjoner der to skredtatte ligger tett.

Ny tracker

Amerikanske Tracker har en skredsøker som ikke er med i denne testen. BCA Tracker er en to-antenners skredsøker som er enkel å bruke og som koster mindre enn de andre modellene (2898 kroner). Nå er en ny modell, BCA Tracker 2, med tre antenner på vei. Den er i salg i løpet av vinteren. UTE vil teste denne ved en senere anledning. Fram til den nye modellen er i salg selges fremdeles BCA Tracker – som altså er en god, robust og brukervennlig skredsøker.

Slik foregikk testen

SLIK FOREGIKK TESTEN:

 

  • REKKEVIDDE: Rekkevidden ble testet ved at de ulike skredsøkerene ble begravd på ulike måter under snøen (se XYZ lenger ned). Skredsøkeren sender ut signaler hele tiden, men måten den er begravd på, gjør at den ikke bestandig er like lett å finne.

 

  • GROVSØK: Hvor lett er det å finne en nedgravd skredsøker fra du har fått signal? Grovsøket gjøres fra omtrent tretti meter til noen få meter fra den skredtatte. I testen ble det sett på om retningsanviseren viste riktig vei.

 

  • FINSØK: Dette er søket som gjøres i nærheten av den skredtatte. Testen ble utført med skredsøker begravd en halvmeter og to meter ned i snøen. Finsøket er viktig, for dersom skredsøkeren viser rett, spares mye tid på gravingen

 

  • MULTIPPELSØK: I testen ble det søkt etter fire nedgravde skredsøkere som lå i en radie på seks meter. Dersom det er mange som som deltar i søkingen kan noen begynne å grave når dere har funnet den første. Når en skredtatt er funnet kan du «flagge av den» på de mest avanserte modellene og skredsøkeren finner i stedet fram til en av de andre skredtatte.

 

  • XYZ: Skredsøkeren sender hele tiden ut signaler på samme måte, men hvordan den skredtatte ligger avgjør hvor lett det er å fange opp disse signalene. Det kan skille mye, og for å forklare forskjellen benyttes en X-, Y- og Z-akse. X betyr at den begravde skredsøkeren ligger horisontalt med antennen i samme retning som den som søker. Y betyr at den begravde skredsøkeren ligger horisontalt med antennen i 90 graders retning på den som søker. Z betyr at den begravde skredsøkeren ligger vertikalt mot den som søker. Det er lengst rekkevidde på skredsøkere som ligger begravd på Z-aksen og kortest på søkere i Y-aksen.

 

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.