Oslofolk drikker oftest

Finnmarkinger røyker mest, og middelaldrende er hardest på flasken. Sjekk sannheten om uvanene våre.

Kvinne med spritflaske
Foto: Sinar 2

Prøv vår Promillekalkulator - og sjekk hva du tåler!

Drikkemønsteret vårt er endret, og hver fjerde innbygger i Oslo og Akershus drikker alkohol så ofte som to ganger i uken, ifølge en ny undersøkelse på regionale helseforskjeller fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Drikker mest midt i livet

De middelaldrende er hardest på flasken – personer mellom 45 og 66 år drikker nemlig oftere enn de eldre og de yngre.

Og forestillingen om at menn drikker mer enn kvinner, stemmer fortsatt. Andelen menn som drikker ofte, har i de ti siste år vært ca. ti prosentpoeng høyere enn blant kvinner.

Les også: Julebordsreparasjon på 1-2-3

Kontinentale vaner i Oslo

Det er i Oslo folk drikker oftest, mens bildet er helt annerledes når vi ser på røykevaner. Det er færrest dagligrøykere i hovedstadsområdet, mens det er flest som røyker i Finnmark.

- Høyt alkoholforbruk henger sammen med utdanningsnivå, for høyt utdannede drikker gjerne oftere. Mens røyking har den omvendte sammenhengen - lavt utdannede røyker mer, sier Jorun Ramm, seniorrådgiver i SSB, til NRK.no.

Selv om Oslofolk drikker oftest, er det i Oslo og Akershus dødeligheten har gått mest ned de siste årene.

- Det er forskjell på å drikke lite og ofte, og å drikke veldig mye noen ganger. Så det er nok derfor Oslofolk lever lenger – de drikker ofte, men ikke så mye hver gang, mener Anne Gro Pedersen, prosjektleder i Seksjon for helsestatistikk i SSB.

Dødeligheten i Oslo og området rundt har gått markant ned både for menn og kvinner. Årsaken kan også være at nedgangen i røyking kom tidligere til hovedstadsregionen enn til andre deler av landet.

Les også: Advarer mot styrtdrikking

50 prosent flere røykere i Finnmark

Siden 1990-tallet har det blitt færre dagligrøykere i alle landsdeler og fylker, både blant menn og kvinner. Men finnmarkingene røyker ikke bare mest – andelen røykere lengst nord er faktisk hele 50 prosent høyere enn i hovedstaden.

Les mye mer om regionale helseforskjeller på SSB.no.

Stemmer ditt røyke-og drikkemønster med denne undersøkelsen? Fortell oss i kommentarfeltet!

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)