Nye tall rundt skjenketider og vold

Midt i julebordsesongen kommer en rapport som mener å påvise sammenhengen mellom sene stengetider på byen og voldsbruk. Men opposisjonen nekter å stenge dørene.

Julebordsesong betyr meir vald

– Jeg har selv jobbet som lege på legevakten og så med egne øyne hvor mye elendighet alkoholen bringer med seg, sier nestleder i Helse- og Omsorgskomiteen i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Foto: Christian Kråkenes

Forskerne bak en ny undersøkelse mener de har funnet data som beviser at skjenketider og voldsepisoder er tett knyttet.

Studien ble utført mellom år 2000 til 2010, og baserer seg på data fra 18 norske byer som har utvidet eller innskrenket skjenketidene med inntil to timer.

Forskerne mener de kan påvise at selv små endringer i skjenketiden kan ha store konsekvenser for gatevolden.

En tilsvarende forskningsrapport utført av det samme forskerteamet kom tidligere i høst, men fikk kritikk for å være for lite gjennomarbeidet. Professorene Ingeborg Rossow og Thor Norström tok kritikken til seg, og svarer med denne nye studien.

– Rapporten vil sikkert bli tatt imot med skepsis av kreftene som er imot reduserte skjenketider, men jeg mener det er på tide å spørre seg om åpningstidene er verdt prisen, Thor Norström.

Volden økte med 16 prosent

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen tror ikke tidligere stengetid er måten å få bukt med voldsepisoder på.

Foto: Bente Johanne Haugen / NRK

Hos utestedene som utvidet åpningstiden med én time, økte voldsepisodene med 20 tilfeller per 100.000 mennesker per år.

Dette representerer en voldsøkning på omtrent 16 prosent. Forskerne fant en tilsvarende reduksjon når skjenketiden ble strammet inn med en time.

– Dataene underbygger den eksisterende oppfatningen om at det finnes en tydelig kobling mellom vold og stengetid. Men hvor viktig den er, blir opp til politikerne å vurdere, mener Norström.

Vil ha andre tiltak

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen lar seg heller ikke overbevise av den nye rapporten.

– Det er mye man kan gjøre for å motvirke voldstilfellene og redusert stengetid er etter vår mening ingen god løsning. Bedre kollektivtilbud nattetid, tettere samarbeid mellom politi og dørvakter og ta tak i useriøse steder som overskjenker kunder, mener vi er mer effektive tiltak for å bekjempe voldstilfellene, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

– Utelivet er en betydelig del av kulturtilbudet, og det er viktig at man vurderer verdien dette har for hele samfunnet, sett i forhold til negative hendelser, sier Ola Elvestuen til NRK.

Blir provosert

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe mener innstramminger på skjenketiden vil være et effektivt tiltak mot vold på byen.

Foto: Paul Sigve Amundsen

Kjersti Toppe er nestleder i Helse- og Omsorgskomiteen i Senterpartiet. Partiet har tidligere oppfordret til en innstramming og Toppe mener opposisjonen kommer med tynnslitte argumenter.

– Det provoserer meg at opposisjonen fortsetter å sette sammenhengen mellom alkohol og vold i tvil, så jeg lurer på hvor mye dokumentasjon som må til før de begynner å se tendensene, sier Toppe.

– Jeg har selv jobbet som lege på legevakten og så med egen øyne hvor mye elendighet alkoholen bringer med seg. Samfunnskostnadene er enorme og tidligere stengetider er et av flere tiltak som vil være med på å gjøre utelivet tryggere, tror hun.

Hun mener folk raskt vil tilpasse seg andre skjenketider.

– Jeg tror ikke konsekvensene blir så store som krefter i kulturlivet hevder. Folk gikk ut på andre tidspunkt tidligere, og jeg tror dette er en overgang som vil endre seg i takt med skjenketidene, sier Toppe.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)