Ny undersøkelse: Stavmiksere lekker giftige kjemikalier

Skadelige kjemikalier kan havne i maten når du bruker stavmikser. I en svensk test lekket giftstoffer ut fra åtte av 12 stavmiksere ved vanlig bruk. Mattilsynet vil likevel ikke fraråde folk å bruke stavmiksere.

Stavmikser

Flere stavmiksere avgir forbudte og helseskadelige stoffer. Men ingen vet ennå hvor mye.

Foto: Neeta Lind / Flickr / creative commons

Klorparafiner (CP) er samlebetegnelsen på helse- og miljøfarlige kjemikalier som nå er påvist i mange stavmiksere.

Forskere ved universitetet i Stockholm fant to CP-varianter i mat som var laget med åtte forskjellige miksere:

Kortkjedet CP er en miljøgift som påvirker lever, nyrer og skjoldbruskkjertel. Stoffet kan være kreftfremkallende, og er forbudt i Norge og en rekke andre vestlige land.

Det er uakseptabelt dersom disse kjemikaliene finnes i slike produkter.

Seksjonsleder Eli Vike i Miljødirektoratet

Det er mistanke om at også mellomkjedet CP er helseskadelig, spesielt for barn som blant annet kan få det i seg via morsmelk.

Begge CP-variantene lagres i kroppen på samme måte som PCB, som har vært forbudt siden 1980. Og begge er klassifisert som miljøskadelige og meget giftige for vannlevende organismer.

– Studien må følges opp for å få et helhetlig bilde, men resultatet er entydig. Folk kan bli utsatt for skadelige stoffer når de spiser mat som er bearbeidet med stavmiksere. Det er alvorlig, spesielt hvis det rammer små barn, sier professor Åke Bergman ved instituttet for miljø- og materialkjemi på Stockholms universitet.

Mattilsynet i Norge vil ikke advare mot å bruke stavmiksere, siden de ikke har informasjon om at miksere avgir så mye av disse stoffene at det utgjør en helserisiko. Produsentene som NRK.no har snakket med sier at alle produktene er godkjente av EU, og testet av uavhengige institusjoner.

  • Se testresultatet lenger ned i artikkelen

Oppdaget ved en tilfeldighet

Kjemikaliene ble funnet ved en tilfeldighet. Svenskene kom på sporet da de jobbet med en helt annen analyse av kattemat.

Forskerne ble overrasket da dyrematen viste seg å inneholde de aktuelle kjemikaliene, men ingen forsto hvor dette kom fra. Inntil noen foreslo å sjekke en nyinnkjøpt stavmikser som var brukt i arbeidet med kattematen.

En analyse av apparatet viste tydelige spor av klorparafiner. Dette er stoffer som vanligvis brukes av metallindustrien i smøreolje, og som et middel for mykning og brannhemming av plast.

Dermed bestemte universitetet seg for å undersøke om også andre typer stavmiksere inneholder giftige stoffer.

12 stavmiksere av ulike merker og modeller ble kjøpt inn fra butikker i Stockholm. Hensikten var å teste om også disse avgir klorparafiner til mat og drikkevarer. Resultatet var en tankevekker.

Testen viste at åtte av stavmikserne avgir CP ved matlaging når de brukes i henhold til bruksanvisningene. Altså ved såkalt normal bruk. Halvparten av dem selges også i Norge.

Universitet ser ikke bort fra at også de andre stavmikserne kan inneholde CP, selv om kjemikalier ikke ble funnet i denne første testen. Nå vurderer man å åpne samtlige miksere og analysere dem for eventuelle kjemikalierester.

LES OGSÅ:

Forretningshemmelighet

Giftstoffene ser ut til å befinne seg i dekselet rett over det roterende mikserbladet. Men hvordan og hvorfor de havnet der, har forskerne foreløpig ikke noe svar på.

Det brukes mange kjemikalier i produksjonen av kjøkkenutstyr. Men forbrukere, myndigheter og forskere vet lite om innholdet i apparatene fordi produksjonsmetodene er forretningshemmeligheter.

Mer forskning må til for å fastslå hvor mye av de skadelige stoffene som lekker over i maten. Man vet heller ikke om mengden minsker jo mer man bruker stavmikserne. Men i analysen av kattemat ble det ikke registrert noen reduksjon etter flere gangers bruk.

I sin undersøkelse konkluderer Universitet i Stockholm uansett med at forurensning av mat med klorparafiner fra kjøkkenutstyr er uakseptabel, og at det haster med å løse problemet.

– Overraskende

Miljødirektoratet er overrasket over funnene. Både norske og svenske myndigheter undersøker nå hva som kan gjøres for å beskytte forbrukerne.

– Det er uakseptabelt dersom disse kjemikaliene finnes i slike produkter. Og hvis det blir påvist at de avgir kortkjedet CP, så er det snakk om ulovlige produkter, sier Miljødirektoratets seksjonsleder Eli Vike til NRK.no.

Hun forteller at direktoratet samarbeider med svenske miljømyndigheter og det norske Mattilsynet om saken.

Atle Wold

Atle Wold i Mattilsynet venter på mer informasjon om hvor mye kjemikalier som lekker ut.

Foto: Pressebilde

– Arbeidet er i en startfase. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi mener at en felles internasjonal holdning vil det være det beste, sier Vike.

– Foreløpig ingen grunn til engstelse

– Det er viktig å finne ut hvor mye klorparafiner som lekker ut. Både mengde og egenskaper er avgjørende for eventuelle skadevirkninger, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet.

– Det bør også sjekkes om dette problemet gjelder alle stavmiksere på markedet, og om andre typer kjøkkenutstyr kan være utsatt, sier han.

Inntil dette er klarlagt, mener Mattilsynet at det ikke er noen grunn til engstelse. De vil ikke fraråde folk å bruke stavmikser.

– Så langt har vi ingen informasjon om at miksere avgir så mye av disse stoffene at det utgjør en helserisiko, sier Wold til NRK.no.

Testresultatet:

MERKE

MODELL

FUNN AV
KJEMIKALIER

Matsui

M24HBW09E

Ja

Voltage

HM-918

Ja

Bosch

MSM6B100

Nei

OBH Nordica, Chili

6707

Nei

OBH Nordica, Kitchen Quickmix 

6705

Ja

Braun Multiquick 3 

4162

Ja

Philips Promix

HR 1607/ 08 

Nei

OBH Nordica, Indigo 

6712

Nei

Electrolux, Ultramix Pro 

ESTM 6400 

Ja

Coline

LW-3318  

Ja

Russel Hobbs

18274-56

Ja

OBH Nordica Kitchen, Quickprep 500

7701

Ja

– Er godkjent

Roger Wollan

OBH Nordica undersøker produksjonsprosessen for å finne opphavet til kjemikaliene og fjerne dem, sier direktør Roger Wollan.

Foto: Privat

Både Electrolux og OBH Nordica sier i en kommentar at alle deres produkter tilfredsstiller EU-kravene til apparater som er i kontakt med mat. Alle produktene er godkjente av EU, og testet av uavhengige institusjoner.

– Universitetsrapporten indikerer at noen av stavmikserne fra flere forskjellige leverandører avgir klorparafiner ved normalt forventet husholdningsbruk. Men rapporten stadfester ikke de konkrete nivåene for hver enkelt stavmikser, sier direktør Roger Wollan i OBH Nordica Norge.

– Vi tar selvfølgelig resultatet av denne rapporten svært alvorlig, og har allerede vært i kontakt med det Svenske Livsmedelsverket. De bekrefter til oss at kjemikalier av denne typen er vanskelige å analysere ut fra testen. Fra testrapporten er det også vanskelig å konkludere med hvor høye nivåer av klorparafiner som har smittet fra hvert enkelt produkt, sier han.

– Livsmedelsverket anslår uansett at det er høyst usannsynlig at personer kan ha blitt eksponert for så høye verdier at det er en potensiell risiko. Men OBH Nordica undersøker nå vår produksjonsprosess for å finne opphavet til disse kjemikaliene. Hensikten er å eliminere dem totalt fra vår produksjon, forteller Wollan.

– Skal fases ut

Finn Aaagard, pressekontakt i Electrolux Norge
Foto: Bård Gudim

Også Electrolux sier at de tar testen på største alvor, selv om Livsmedelverket i Sverige anslår at mengden av dette stoffet neppe utgjør noen risiko for forbrukeren.

– Vi har tidligere ikke fått tilbakemeldinger på at slike stoffer har lekket ut, sier pressekontakt Finn Aagaard til NRK.no.

– På bakgrunn av rapporten, gjør vi likevel nye tester for å bekrefte hvorvidt disse kjemikaliene finnes i våre produkter og hva som i så fall kan være kildene til at disse stoffene angivelig likevel har lekket ut, sier han til NRK.no.

– Klorparafinene som påstås å inngå i vårt produkt (MCCP) er i henhold til EU et lovlig middel, men ble ganske nylig oppført på internasjonale lister for tvilsomme substander. Først og fremst kan det være skadelig for miljøet, sier Aagaard.

Han legger til at firmaets prinsipielle holdning er at disse stoffene er unødvendige for produktets funksjon.

– De vil fases ut så raskt som mulig, og senest i løpet av et års tid. Det finnes alternative materialer som kan anvendes, forteller Finn Aagaard i Electrolux.

– Meget alvorlig

– Våre kunder skal alltid vite at de får kjøpt kvalitetsprodukter hos oss som er grundig og nøye testet og produsert på en forsvarlig måte. Derfor ser vi meget alvorlig på funnene som skal ha blitt gjort i Sverige, sier kommunikasjonssjef Øystein A. Schmidt hos Elkjøp, som importerer Matsuis stavmiksere.

Han forteller at den aktuelle mikseren gjennomgikk strenge kontroller før den ble lagt til i sortimentet. Det var helt ukjent for Elkjøp at den skal inneholde farlige kjemikalier av noen som helst type.

– Vi har nå umiddelbart satt i gang en intern gjennomgang av dette produktet, og er i tett dialog med vår leverandør vedrørende dette. Vi vil sammen med dem gjøre alle de undersøkelser som må til. Dersom de svenske funnene blir verifisert kommer vi selvsagt til å rydde opp raskt, sier han.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)