Hopp til innhold

Ny sprøyte hjalp Aleksander ut av rusavhengighet

Norske forskere har funnet ut at en sprøyte med naltrekson en gang i måneden kan være et alternativ til dagens rusbehandling. – Det har tatt knekken på suget etter rus, sier eksnarkomane Aleksander Vattøy Dyrhol (30).

Aleksander Vattøy Dyrhol

RUSFRI: Aleksander Vattøy Dyrhol har vært med i den nye, norske studien. Etter at han begynte med medikamentet langtidsvirkende naltrekson, har han fått et «nytt» liv.

Foto: Privat

– Jeg bodde på gata. Jeg var langt nede, og hadde gitt opp alt. Det tok meg to overdoser før jeg innså at jeg måtte skjerpe meg. Nå har jeg samboer, barn, hus og jobb, sier eksnarkomane Aleksander Vattøy Dyrhol, som har deltatt i studien.

Norske forskerne har funnet ut av at langtidsvirkende naltrekson virker mot rusavhengighet, og at det fungerer godt mot avhengighet av opioider som blant annet heroin og morfin.

Aleksander ble avhengig av morfin etter at han brakk håndleddet i 2009. Han var allerede i rusmiljøet, og veien var ikke lang å gå fra amfetamin til morfin. I 2012 startet han med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og han har vært fri for illegale rusmidler siden 2014. Men han var fremdeles avhengig av morfin. Dette endret seg da han ble med i studien, og dermed startet med naltrekson, i juni 2015.

– Jeg har vært helt rein siden det. Naltrekson tok knekken på suget etter rus. Tidligere hadde jeg null empati, men nå har følelsene mine kommet tilbake.

– Et alternativ til LAR

Det er en forskningsgruppe med utspring fra Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo som har sammenliknet effekten av langtidsvirkende naltrekson med LAR-medisinen suboxone som behandling for opioidavhengighet.

I studien, som er publisert i tidsskriftet Jama Psychiatry, deltok 165 norske heroin eller opioidavhengige personer.

Lars Tanum

Lars Tanum er seksjonssjef ved forskningsavdeling for psykiatri og rus ved Akershus Universitetssykehus. Han er også forsker ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, og er prosjektleder og førsteforfatter av studien.

Foto: Øystein H. Horgmo

Behandlingen består av en sprøyte i muskulaturen hver fjerde uke. Forskernes hypotese var at naltrekson ikke skulle fungere dårligere enn LAR-medisinen suboxone.

– Det mest banebrytende med denne forskningen er at de som fikk behandling med naltrekson mistet lysten på andre rusmidler, sier Lars Tanum, forsker ved Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Legemiddelet er ikke godkjent i Norge, men Tanum mener det på sikt bør tilbys som et alternativ til tradisjonell behandling.

– For mange fungerer LAR-behandling svært bra, men dette kan bli et tilbud til dem som ikke ønsker å bruke opioder, sier forskeren og legger til at de nettopp har avsluttet en ni måneders oppfølgingsstudie.

– Fortsatt tabu å snakke om rus

– Bør vurderes

Gitte Huus

Gitte Huus er direktør for avdeling for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Gitte Huus, direktør for avdeling for psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet, forteller at Helsedirektoratet holder på med å revidere retningslinjene for behandling av opioidavhengige pasienter.

– Vi ønsker et bredere legemiddelvalg og naltrekson bør vurderes som et av legemidlene som pasienter kan bruke, sier Huus.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter dette:

– Naltrekson er et av legemidlene som vurderes, forutsatt nødvendige godkjenninger. I dag er det ikke et godkjent legemiddel i Norge, uttaler statssekretær Maria Bjerke Jahrmann (H).