Hopp til innhold

Ny forskning: Snus øker ikke risiko for kreft i bukspyttkjertelen

En ny svensk studie tilbakeviser tidligere forskning om at det er en sammenheng mellom snusbruk og kreft i bukspyttkjertelen.

Kvinne som snuser

HELSEFARE: Snusing er forbundet med flere sykdommer, men kreft i bukspyttkjertelen er ikke en av dem, ifølge ny forskning.

Foto: Tora Krogh

Både svenske og norske helsemyndigheter advarer om at snusbruk øker risikoen for kreft i blant annet bukspyttkjertelen. Men den nye undersøkelsen fra forskerne på Karolinska instituttet i Stockholm, støtter ikke en slik konklusjon.

Direktør i Kreftregisteret Giske Ursin

GOD NYHET: Giske Ursin i Kreftregisteret mener funnet er gledelig, men påpeker at snus likevel ikke er helsebringende.

Foto: Siri Saugstad / NRK

Norske kreftforskere hilser resultatet velkommen.

– Dersom det viser seg at snus ikke øker risikoen for bukspyttkjertelkreft, slik som tidligere studier har vist, så er dette gode nyheter. Dette er en fryktelig kreftform, med svært lav overlevelse, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret i en e-post til NRK.

Største studie hittil

De svenske kreftforskerne har fulgt 424 000 svenske menn i mange år, og undersøkt ulike dødsårsaker. Funnene var overraskende.

– Vi fant ingen forskjell mellom de som bruker, og de som ikke bruker snus, når det gjelder risikoen for å få kreft i bukspyttkjertelen, sier Cecilia Magnusson, en av forfatterne bak studien til den svenske avisa Expressen. Hun er professor i epidemiologi på Karolinska institutet.

Studien er nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet International Journal of Cancer.

Motbeviste tidligere funn

En tidligere svensk undersøkelse viste at det var en slik sammenheng mellom snusbruk og bukspyttkjertelkreft. Den studien gjaldt en kortere periode.

Den nye, mye større studien, inkluderte de tidligere funnene som viste en sammenheng, men da forskerne så på tallene over en lengre tidsperiode, så forsvant koblingen mellom snus og den dødelige kreftformen.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik, men tallene er tydelige, sier forskeren.

Det ser heller ikke ut til at det har betydning om man har snust lenge eller om man snuser svært mye. Utslagene som forskerne fant, var alle ubetydelige eller innenfor feilmarginen.

Men undersøkelsen sier ikke at det er uten risiko å snuse. I vinter påviste det samme forskerteamet at det er en tydelig kobling mellom snus og diabetes type 2, særlig om man suser mye eller ofte.

– Jo mer man snuser, desto høyere er risikoen, sier Magnusson.

Stadig flere snuser i Norge

Norske helsemyndigheter støtter seg på tidligere forskning og en konklusjon fra Verdens helseorganisasjon om at den snusen vi bruker i Norge, øker risikoen for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Den bygget blant annet på en undersøkelse fra 2014 som listet opp en rekke helsefarer ved snusbruk.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra Helsedirektoratet om rådene skal endres på bakgrunn av de svenske funnene.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det stadig færre som røyker, men flere snuser , særlig unge kvinner. Én av seks kvinner i alderen 16–34 år snuser daglig, nesten like mange som jevngamle menn.

– Ikke helsebringende

Giske Ursin i Kreftregisteret sier det trengs mer forskning på kreftrisiko.

– Vi trenger mer data på kreftrisiko, også fra studier av kvinner. I tillegg vet vi for lite om risiko for andre kreftformer ved bruk av snus, som kreft i spiserøret.

Hun peker på at snus ikke akkurat er helsebringende.

– Uavhengig av denne studien er snus fortsatt ikke helsebringende produkt, så det beste er å unngå det, råder Ursin.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)