NRK Meny
Normal

Norske blåbær er truet

Eksperter frykter at importen av hageplanter kan true blåbæra i norsk natur fordi uønskede mikroorganismer sprer seg.

Blåbær 24.7.09

En sopplignende mikroorganisme fra importerte hageplanter sprer seg i naturen og kan drepe blåbærlyngen.

Foto: Finn Busk, Flisa

Forskere slår nå alarm om at stadig mer import av hageplanter kan spre nye plantesykdommer i norsk natur.

Ett eksempel er den skadelige sopplignende organismen Phytophthora ramorum, som kommer inn i landet på importerte busker, trær og blomster. Rhododenron er spesielt utsatt.

Denne organismen kan blant annet angripe blåbær hvis den sprer seg fra infiserte blomster. Og der den etablerer seg, spres den overraskende fort.

– Også trær og busker kan bli rammet, sier forsker Venche Talgø i Bioforsk til NRK.no. Hun er ekspert på soppsykdommer.

Talgø forteller at det foreløpig bare er registrert ett tilfelle av spredning fra rhododenron til blåbær i Norge. Det skjedde i Rogaland for noen få år siden. Men selve organismen er nå påvist mange steder i landet.

– Det er meget bekymringsfullt hvis dette dukker opp flere steder. Vi er spesielt redd for kyststrøkene i Sør-Norge der temperatur, fuktighet og vind kan ligge til rette for spredning, sier Talgø.

– Umulig å kontrollere

Phytophthora ramorum på blåbær

Slik ser blåbærlyngen ut når den er angrepet.

Foto: Erling Fløistad / Bioforsk

Hun forteller at Mattilsynet etter beste evne kontrollerer planteimporten, på leting etter den farlige organismen. – Men i praksis er det helt umulig å kontrollere alt. Phytophthora ramorum kan gjøre meget stor skade.

– I Storbritannia er organismen nå et alvorlig problem for skogstrær, og det er også registrert flere angrep på blåbærlyng, forteller forskeren.

Hun mener forslagene om importforbud av utenlandske planter med jord er fornuftig.

– Det er ikke mulig å kontrollere hver enkelt plante som tas inn i landet. Vi bør i det minste vurdere om det skal innføres en karanteneordning for å få kontroll med problemet, sier Talgø.

Vanskelig å stanse

Artig rhododenron

Et vakkert syn, men rhododenron kan også være en trussel mot norske blåbær.

Foto: Per Nikolai Solheim

På oppdrag fra Mattilsynet, har Vitenskapskomitéen for mattrygghet vurdert den potensielle risikoen fra Phytophthora ramorum i Norge.

I konklusjonen, som kom for tre år siden, skriver komitéen blant annet at stadig flere planter blir infisert.

Mer enn 130 arter fra mer enn 75 planteslekter og 37 plantefamilier er nå rammet av denne helt spesielle soppsykdommen.

Komiteen mener også det er stor sannsynlighet for at den skadelige organismen blir enda mer utbredt i Norge, blant annet på grunn av klimaendringene.

Spredning kan skje raskt via handelen med planter, og en av de største bekymringene er framtidige angrep på viltvoksende blåbær.

Vitenskapskomitéen mener dessuten at mulighetene for å utrydde sykdommen er små når den først har etablert seg, spesielt langs den norske sørvestkysten der klimaet er ekstra gunstig for denne typen mikroorganismer.

Mattilsynet er bekymret

Mattilsynet bekrefter at muligheten for angrep på blåbær i norsk natur gir grunn til bekymring.

– Vårt inntrykk er at regelverket bør gås igjennom i lys av ny kunnskap om denne skadegjøreren, sier Mattilsynets seniorrådgiver Randi Knudsen til NRK.no.

Ønsket er å komme fram til mer effektive tiltak som kan hindre videre spredning av sykdommen, spesielt med handel av planter.

Myndighetene har i flere år kartlagt forekomsten av Phytophthora ramorum, spesielt i importerte planter, i produksjonen i norske planteskoler og i hagesentre og parkanlegg.

– Men vi kan kun gjennomføre stikkprøver. Med dagens system er det ikke mulig å kontrollere samtlige planter som tas inn i landet, sier Randi Knudsen.

I tillegg til Mattilsynets egne kontroller, har også de som importerer eller selger plantene et ansvar for at platene vi kjøper er friske. Denne uka ble importen fra en tysk planteskole stanset fordi produksjonen ikke lenger tilfredsstiller de norske kravene.

Usynlig smitte

Det som gjør kontrollen ekstra vanskelig, er at rhododendron og andre planter kan ha såkalt latent smitte.

– Det betyr at de kan være smittet uten at det synes. Dessuten vet vi nå at Phytophthora ramorum etablerer seg på stadig flere vertsplanter. Så dette er i ferd med å bli et alvorlig problem, sier Knudsen.

Det norske Mattilsynet venter nå på anbefalinger fra den europeiske plantevernorganisasjonen før de tar stilling til hvilke nye tiltak som skal iverksettes i Norge.

Også det europeiske Mattilsynet EFSA mener at Phytophthora ramorum er en trussel mot europeiske hager, skoger og parker.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.