Nødprevensjon nytter ikke

Selv om flere bruker angrepiller har det ikke blitt færre aborter. Nødprevensjon ser ut til å brukes av andre enn dem som trenger det mest.

Angrepille
Foto: lev dolgachov

SPØR PULS-EKSPERTEN OM SEX

Nødprevensjon blir i stor grad brukt av dem som har minst risiko for å bli uønsket gravid. Det viser en undersøkelse gjengitt i Tidsskrift for den norske lægeforening.

I denne studien har 768 kvinner blitt fulgt fra de var 15 til de var 27 år. De har blitt spurt om blant annet familiekjennetegn, skole utdanning, adferdsproblemer, depresjon og rusmidler. 

Den første datainnsamlingen foregikk i 1992. Deltakerne var elever ved 67 skoler og var trukket ut slik at de representerte den norske populasjonen av skoleungdommer.

Høy utdanning

Undersøkelsen viser at kvinner som kommer fra familier med høy utdanning er de ivrigste brukerne av nødprevensjon. Blant de som tar abort er det ikke like vanlig med utdanning fra universitet eller høyskole.

Angrepille

Angrepillen Levonelle.

Foto: FINDLAY KEMBER / AP

Bortsett fra denne ene faktoren er det ingen forskjell mellom disse kvinnene og kvinner i andre deler av befolkningen, bortsett fra på ett punkt.

De som tar abort er generellt mer utsatt for depresjoner, og har et vennemiljø hvor adferdsproblemer er mer utbredt.

Nødprevensjon fremfor abort

Angrepiller har blitt solgt reseptfritt i Norge fra år 2000, men det har ikke blitt færre aborter etter dette.

- For å forebygge abort blant denne gruppen, bør man derfor forsøke å gjøre angrepiller mer vanlig, i tillegg til tradisjonelle prevensjonsmidler.

Det sier forskningsleder Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. 

Liten effekt

Ifølge en britisk studie hadde det ingen effekt på abortratene da nødprevensjon ble introdusert i enkelte engelske byer. En svensk studie tyder heller ikke på særlig effekt.

Ifølge den norske undersøkelsen har 125 kvinner (16,3 prosent) hatt til sammen 143 aborter i løpet av oppfølgingen..

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)