Hopp til innhold

Mange får skatteoppgjøret denne uken

Fikk du ikke skatteoppgjøret i juni, er det store sjanser for at det kommer denne uken. Enkelte får tilgang til skatteoppgjøret i dag.

Penger

Flere hundre tusen nordmenn venter fortsatt på skatteoppgjøret. Mange vil få skattedommen denne uken.

Foto: Colourbox (foto)/Kim Jansson (montasje)

I juni var første skatteoppgjør klart, og da kunne 2,3 millioner nordmenn juble over å få penger tilbake på skatten, mens 437.000 personer fikk vite at de skylder staten penger.

Hans Christian Holte

I dag starter Hans Christian Holte som ny skattedirektør.

Foto: Morten Brakestad/lysbordet.no

Men det var ikke alle som fikk skattedommen i juni. Fortsatt venter cirka 800.000 på skatteoppgjøret fra Skatteetaten. Heldigvis slipper mange å vente særlig lenge, for denne uken starter nemlig andre pulje av skatteoppgjøret.

– Det er relativt mange som får skatteoppgjøret sitt 7. august, og det inkluderer også personlig næringsdrivende, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.no. Holte har sin aller første dag som skattedirektør i dag.

  • Må du betale renter på restskatten? Sjekk her

Kan sjekke allerede i dag

Selv om andre pulje av skatteoppgjøret blir klart førstkommende onsdag, kan enkelte tjuvtitte på papirene allerede i dag, mandag 5. august.

Enkelte e-brukere, det vil si personer som har takket ja til å motta skattepapirene elektronisk, vil nemlig få beskjed per sms og/eller e-post om at de kan sjekke oppgjøret nå.

Eventuelle penger til gode vil riktignok ikke bli overført før tidligst onsdag, ifølge Skattedirektoratet.

Derfor får du ikke pengene

Skattedirektoratet vil behandle selvangivelser fortløpende frem til siste frist 16. oktober.

– Vi kan dessverre ikke gi noen eksakt dato for når hver enkelt selvangivelse blir ferdigbehandlet, og det er flere grunner til det, sier skattedirektør Holte, og forklarer hvorfor enkelte skattepapirer tar lang tid å behandle:

– For eksempel kan det hende det er manglende opplysninger i selvangivelsen, eller så kan det hende at skattyter er blitt tatt ut i kontroll, forklarer Holte.

Han legger til at generelt tar det lengre tid å behandle kompliserte selvangivelser, det vil si selvangivelser som har mange vedlegg og endringer.

– Sjekk oppgjøret grundig

Gry Nilsen

Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Interesseorganisasjonen Skattebetalerforeningen har flere ganger gått ut og advart mot å se på skatteoppgjøret som en fasit på selvangivelsen. Foreningen oppfordrer alle til å gå gjennom tallene, og klage dersom noe er feil.

Advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen har satt sammen en liste med punkter en bør sjekke i skatteoppgjøret. Har du gjort store endringer i selvangivelsen, gjelder det å følge ekstra godt med. Listen ble presentert i en artikkel i forbindelse med første skatteoppgjør i juni.

  • Har de ekstra fradragene kommet med?
  • Er ekstra inntekter tatt med?
  • Er postene du strøk virkelig fjernet?
  • Har skattekontoret fordelt gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp?
  • Har du fått riktig skatteklasse?
  • Er formuesgjenstander som for eksempel bil, båt og hus som ble solgt i løpet av året fjernet fra formuen?
  • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet, eller annet fradrag på grunn av inntekt fra eller formue i utlandet?
  • Glemte du å føre opp noe i selvangivelsen, er dette din sjanse til å rette opp i skattetallene.

– I tillegg til å klage på det som er feil, kan du også føye til opplysninger du glemte å fylle inn da du leverte selvangivelsen. Du har altså en mulighet til å supplere med fradrag du har glemt, for eksempel fradrag for veldedige gaver, uttalte Gry Nilsen til NRK.no.

Første klagefrist er 10. august

Frist for å klage på skatteoppgjøret er normalt seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Fikk du oppgjøret ditt i juni, er fristen 10. august.

Det må gå fram av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette.

Skjema for å klage på skatteoppgjøret finner du på Skatteetaten.no.