Normal

Nå kommer mus og rotter på besøk

Så snart det blir kaldt om natten, søker mus og rotter til husene for å finne varme og mat. Sjekk hva du kan gjøre for å unngå å få dem hus.

Rødmus

Det er viktig å ta en ordentlig inspeksjon rundt huset for å tette igjen små gliper, der mus kan komme seg inn. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox.com

Noen vil knapt registrere at rotter og mus kommer på besøk før de forsvinner ut igjen, mens andre vil kunne oppleve at gnagerne gjør store skader. De spiser på alt de kommer over, og kan lage kortslutninger ved å gnage over elektriske ledninger. I tillegg forsyner de seg av maten din og kan spre smitte.

Stein Norstein i Anticimex

– Rotter elsker hundemat og matkompost, sier Stein Norstein, skadesjef i Anticimex.

Foto: Anticimex

– Det er derfor viktig å ta en ordentlig inspeksjon rundt huset for å tette igjen små gliper, sier Stein Norstein, skadesjef i Anticimex til NRK.no.

Unngå muse- og rottebesøk

Musene trenger kun sju millimeters åpning for å komme seg inn i husene, mens rottene må ha en åpning på omtrent tolv millimeter. Her er rådene for å unngå muse- og rottebesøk fra Anticimex:

  • Sjekk oppunder bordkledningen
Skogmus

Denne skogmusen trenger kun sju millimeters åpning for å komme seg inn i huset ditt.

Foto: Lennart Falk

Musene sniker seg ofte inn under bordkledningen. Det anbefales å bruke musebånd. Det er en metallrist som legges under panelet som forhindrer musene å komme inn. Samtidig beholder du god ventilasjon bak kledningen.

  • Gliper i murstein

Tett alle små hull langs grunnmuren. Bor du i murhus, er det ofte små luftegliper i mursteinene. Putt litt stålull inn i glipene, men pass på at det fortsatt er litt luft.

  • Ventiler
Husmus

Husmus forsyner seg godt av melposene du har i skapet.

Foto: Anticimex

Sjekk ventiler og andre luftekanaler i grunnmur. Sørg for å legge metallgittere på baksiden av ventilene.

  • Kloakk og vannrør

Dersom det er sprekker i grunnmuren rundt kloakk og vannrør, er det lett for mus og rotter å smyge seg inn der. Disse må tettes igjen.
I noen byer er det rotter i kloakken. Sjekk at slukene i huset ditt har rister som sitter fast.

  • Krypkjeller med jordgulv

Rottene er flinke til å lage ganger i jorden, så vær oppmerksom på at de lett havner i kjellere med slike gulv.

Rotter elsker dyrefor og matkompost

Brunrotte i ferd med å gnage på elektrisk ledning

Rotter kan forårsake kortslutninger i det elektriske anlegget.

Foto: Anticimex

Mange oppbevarer store sekker med hundemat i garasjer eller boder utendørs. Dette er også god næring for rotter, og de lukter seg lett frem til hundematen, sier Stein Norstein i Anticimex.

Han oppfordrer folk til å holde jevnlig utkikk med hundematen, eller sette det innendørs hvis mulig.

– Gir du mat til fuglene, kan du også få besøk av rotter. De elsker å spise maten som faller ned fra fuglebrettet, men kravler gjerne også opp til fuglebrettet og forsyner seg av godene, informerer han.

Noe annet som er interessant for rotter, er matavfall.

Det er derfor viktig at du oppbevarer dette avfallet i kompostbeholdere med lokk, forteller Norstein.

– Mange tror at det samme gjelder for kompost av hageavfall fordi de har oppdaget rotter der, men rottene spiser ikke slikt avfall. De oppholder seg der kun dersom det er mat i nærheten, understreker skadesjefen.

Han sier at det derfor er ingenting i veien for å la hagekomposten være åpen.

Skulle du likevel oppdage rotter eller mus, holder det å sette ut feller, ifølge skadesjefen.

– Gnagerne er ofte svært sultne når de kommer inn i husene, og går lett i fellene. Rottegift trenger du først dersom du observerer mange rotter ute, sier Norstein.

Muse- og rottesmitte

De vanligste musene du kan få besøk av er skogmus, husmus og enkelte ganger klatremus. Når det gjelder rotter, er det kun brunrotta det er snakk om.

Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Rotter og mus kan bære med seg diarefremkallende bakterier, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

Får du mus eller rotter i hus, kan de spre smitte, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved avdeling for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet til NRK.no.

Han forteller at hus- og skogmus kan bringe med seg diarefremkallende bakterier som for eksempel salmonella.

Bor du i nærheten av skog, kan du få besøk av klatremus. Da bør du være oppmerksom fordi det kan være fare for musepest, sier Soleng.

Klatremusene sees riktignok sjeldent innendørs, men observeres ofte i vedstablene rett utenfor husene.

Det er litt usikkert hvordan smitten overføres til mennesker, men sannsynligvis skjer det ved inhalasjon av virus fra inntørkete ekskrementer, informerer forskeren.

Derfor er det viktig at du ikke koster opp eller støvsuger muselorten fordi da virvles støvet opp. Det samme kan skje dersom du oppdager tørket ekskrementer når du skal rydde i vedstaben, fortsetter han.

Forskeren råder folk til å vaske klærne sine dersom det likevel skulle skje for å unngå å puste inn dette.

– Symptomene på smitte er influensalignende som akutt feber og magesmerter, og kan også føre til nyreproblemer, sier Arnulf Soleng.

Rotter er enda litt uhyggeligere å få i hus, fordi de ofte har vært innom kloakk og søppeldunker.

Du kan bli smittet av diarefremkallende bakterier som for eksempel campylobacter og E. coli-bakterier. Det skal ikke mer til enn at rotta har løpt over kjøkkenbenken for at du kan få i deg disse bakteriene, forteller Soleng.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.