Nå "snakker" biler med hverandre

De første "snakkende" bilene er nå på gata. Snart blir det masseproduksjon av biler som kan kommunisere både med hverandre og med veiskilt og trafikklys.

"Intelligente" biler

Ved hjelp av kommunikasjon mellom bilene og informasjon om hastighet og posisjon, beregner systemet trygg avstand til bilen foran. Kjører man for nært, utløses en alarm som blir stadig høyere jo nærmere man kommer.

Foto: Cooperative Mobility Showcase

Biler med en helt ny type avansert kommunikasjonsutstyr kjører akkurat nå rundt i området ved flyplassen i Amsterdam. Sjåførene får informasjon om skjulte farer som de ellers ikke ville sett eller hørt:

  • Hvis en bil kolliderer bak neste sving, får sjåførene som kommer bak beskjed om at det har skjedd en ulykke.
  • Fartsgrensa på den aktuelle strekningen er alltid synlig på dashbordet, selv om bilføreren ikke kan se skiltet.
  • Trafikkopplysninger sendes bare til bilister som trenger det. Ingen blir forstyrret av irrelevant informasjon.
"Intelligent" bil møter myk trafikant.

Fra demonstrasjonen i Amsterdam: Denne bilen blir elektronisk varslet om myk trafikant i veibanen.

Foto: Amsterdam RAI

Mye tyder på at denne typen sikkerhetsutstyr blir standard i framtidas biler, busser og motorsykler. For første gang i Europa blir systemet demonstrert i praksis denne uka.

Det skjer på den store konferansen Cooperative Mobility Showcase i Amsterdam, som arrangeres av EU-kommisjonen og det nederlandske transportdepartementet.

Bedre miljø

Forskerne som har utviklet det nye systemet mener at automatisk elektronisk kommunikasjon også kan bli en stor miljøgevinst i framtidas trafikk.

Stikkordene er mer fornuftig og behagelig kjøring, bedre trafikkflyt, økt energieffektivitet og reduserte CO2-utslipp.

Fire års testing og 417 millioner kroner har gått med til å utvikle kommunikasjons- og sikkerhetssystemet som nå blir vist fram for første gang.

Utfordringen har vært å konstruere effektive og trygge nettverk for "samtalene" mellom biler og infrastruktur, samt mer avansert teknologi for å lokalisere kjøretøyer i farta.

Automatisk kollisjonsvarling

Et eksempel på kollisjonsvarsling: To lastebiler nærmer seg en mindre bil som står stille med motorstopp. Begge får beskjed om problemet fra den lille bilen. Den første lastebilen gjør en ordinær forbikjøring i venstre fil, mens den bakerste kan bremse ned i god tid.

Foto: Cooperative Mobility Showcase

Resultatet er blant annet en langt mer nøyaktig posisjonsangivelse enn hva dagens GPS-teknologi gir.

Meldinger sendes til bilene både fra enheter langs veien og fra sentraler lenger unna, på det språket bilisten velger selv. Nedlasting og oppdatering av programvare skjer automatisk.

På markedet om fem år

Innen utgangen av 2013 skal europeiske standarder være på plass for kommunikasjon mellom kjøretøy, og mellom bilene og infrastrukturen langs veien (skilt, trafikklys osv).

Tanken bak er at teknologien etter hvert skal bli innført over landegrensene i hele Europa.

Når standardiseringen er gjennomført, kan produksjonen starte i stor skala. EU-kommisjonen regner med at bilfabrikker og utstyrsprodusenter får klarsignal til masseproduksjon i 2015.

Mulighetene som åpner seg er nærmest uendelige. Her er noen andre eksempler:

Intelligent trafikkstyring

Alarm hvis bil kommer mot deg i feil kjørebane


Varsling ved kjøring på rødt lys


(både til synderen og til andre biler i nærheten)
 

Varsling om myke trafikanter i veibanen

Informasjon om køer, vær og glatt veibane

Dynamisk fartsbegrensning


Reiseinformasjon


blant annet om severdigheter
 

Fleksibel bruk av kollektivfelt

Varsling om veiarbeid


Varsling om barn langs veien


(i skoletida)
 


Informasjon om ledige parkeringsplasser
og rutetider for kollektivtrafikk
 

Advarsel om farlige veikryss

Virtuelle trafikkskilt

Reservasjon av p-plass


Alltid oppdatert informasjon om drivstoffpriser underveis

Avstandsmargin for utrykningskjøretøyer
og varsling om at slike biler er underveis

Automatisk ulykkesvarsling til redningstjenesten


(fra biler som kolliderer)


"Grønne bølger"


(spesielt for kollektivtrafikk og tungtransport)
avhengig av trafikkbildet
 

Haike-service


(finn potensielle passasjerer som skal til samme sted, for å fylle opp bilen din)

Intelligent rutestyring

Tryggere filskift  


Beregning av rushtidsavgifter

Mange mener at kjøretøy som "knyttes sammen" på denne måten er en gammel drøm som nå er i ferd med å bli virkeliggjort. Smarte kjøretøy på intelligente veier kan få stor betydning for framtidas biltransport.

Svenskene satser

Presentasjonen i Amsterdam denne uka er resultatet av de tre felleseuropeiske forskningsprosjektene Coopers , Safespot og CVIS .

Sverige er blant landene som er tungt inne i utviklingen av det nye systemet. Volvo, Vägverket, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut og Kungliga Tekniska Högskolan er blant deltakerne.

Norge er foreløpig representert med bomteknologiselskapet Q-free.

SE OGSÅ:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)