Hopp til innhold

20 timer med tv-titting i uken kan halvere antall sædceller

Lite TV-titting og mye fysisk aktivitet gir flere sædceller hos menn, viser en ny forskningsrapport fra Harvard.

Watching tv

Mye TV-titting gir dårligere sæd, viser en ny undersøkelse fra Harvard School of Public Health.

Foto: Colourbox

Menn som ser lite på TV har dobbelt så mange sædceller enn friske, unge menn som ser mer enn 20 timer på TV i uken, det viser en studie publisert av British Journal of Sports Medicine.

Menn som trener 15 timer ukentlig, har 73 prosent flere sædceller enn menn som trener lite.

Menns sædkvalitet har blitt dårligere de siste tiårene, uten at man helt vet hvorfor, skriver forskerne Dr. Audrey Jane Gaskins og Dr. Jorge Chavarro ved Harvard School of Public Health.

Dalende sædkvalitet

Allerede i 1992 publiserte en dansk forskergruppe en undersøkelse som viste at menns sædkvalitet hadde falt dramatisk de siste 50 årene.

Danske forskerne ved Rigshospitalet i København gjennomgikk da 61 tidligere undersøkelser av sædkvaliteten hos menn fra perioden 1938 til 1991, og undersøkelsene omfattet nesten 15 000 menn fra 21 land.

Resultatene viste at antall levende sædceller hadde sunket fra 113 millioner sædceller per milliliter i 1938 til 66 millioner i 1991.

Ifølge britiske forskere var gjennomsnittlig antall spermier per milliliter sæd 62 millioner i 2002.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt 20 millioner sædceller per milliliter som nedre grense for å bli regnet som fullt befruktningsdyktig.

For å finne ut om en mer stillesittende hverdag kan ha påvirket den dalende sædkvaliteten, har forskerne Dr. Audrey Jane Gaskins og Dr. Jorge Chavarro ved Harvard analysert sædprøver fra 189 menn mellom 18 og 22 år.

Undersøkelsene ble gjort i 2009-2010 og alle var fra Rochester i den amerikanske staten New York.

Mer aktiv - bedre sæd

Mennene ble spurt om hvor ofte og hvor hardt de hadde trent ukentlig de siste tre månedene. De ble også spurt hvor mye tid de brukte på å se på TV, DVD-er og film i den samme perioden.

Analysen av svarene viste at de som var mest aktiv, og trente intenst eller moderat mer enn 15 timer ukentlig, hadde 73 prosent flere sædceller enn de som var minst fysisk aktiv.

TV-tittingen hadde en negativ innvirkning på sædmengden.

De som så mest på TV, 20 timer eller mer i løpet av én uke, hadde 44 prosent færre sædceller enn de som så rundt fire timer TV ukentlig.

Ifølge forskningsrapporten så de fysiske aktive mennene ut til å ha et sunnere kosthold enn de som satt stille og så mye på TV. En dansk studie som ble publisert i desember viser også at høyt inntak av mettet fett er assosiert med redusert sædkvalitet.

– Det er mulig at kostholdet sammen med den fysiske aktiviteten fører til bedre sædkvalitet hos fysisk aktive menn sammenlignet med de stillesittende mennene, sier Oliwia Witczak, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som leder en forskningsstudie om menn, overvekt og sædkvalitet.

Høy temperatur kan være årsaken

Witczak påpeker at det er vanskelig å kommentere undersøkelsen, siden det foreløpig bare er sammendraget som er publisert.

– Mangel på trening og en stillesittende livsstil kan påvirke både kroppsmasse og hormonforekomsten hos menn. Sammendraget av undersøkelsen sier ingenting om hva som påvirker sædmengden, bare at stillesitting slår negativt ut.

Men høy temperatur kan være en fellesnevner for både TV-titting og stillesitting. Det kan ha store konsekvenser for sædkvaliteten.

– Det tar tre måneder for en sædcelle å bli produsert. Hvis en mann har feber i løpet av disse tre månedene, har det en veldig negativ påvirkning på sædkvaliteten. Testiklene skal ikke være for varme. For en normal sædcelleproduksjon er temperatur svært viktig, den skal være 1-2 grader celsius lavere enn kroppstemperaturen ellers, forklarer Witczak.

sædceller

Høye temperaturer slår dårlig ut for menns sædceller, og det kan være en medvirkende årsak til at TV-titting og lite mosjon gir færre sædceller.

Foto: Colourbox

Største studie så langt

Selv om undersøkelsen bare har et utvalg på 189 menn, mener Witczak at resultatene kan være representative.

– Undersøkelsen er egentlig ikke så liten, siden spredningen i alder ikke er stor. Dette er den største studien så langt, hvor de har tatt for seg denne type problemstilling og en så ung aldersgruppe.

I undersøkelsen måtte de 189 mennene også svare for andre faktorer som kan påvirke sædkvaliteten, som røyking, stressnivå, kosthold og arvelige forplantningsproblemer.

Over halvparten av mennene hadde en normal vekt for sin høyde, tre av fire var ikke-røykere. Forekomsten av kjente, arvelige forplantningsproblemer var liten.
Undersøkelsen viste at lett mosjon ikke hadde noen innflytelse på antall sædceller.

Forskerne understreker at redusert antall sædceller ikke nødvendigvis betyr at en mann er mindre fruktbar, men ifølge dem viser undersøkelsen at en mer aktiv livsstil påvirker sædkvaliteten.