NRK Meny
Normal

Mye tryggere midt i krysset

Midtstilte sykkelfelt i gatekryss gir bedre sikkerhet og framkommelighet. Bør brukes mer i norske byer, mener trafikkforskere.

Midtstilt sykkelfelt

Slike sykkelfelt bør bli et langt vanligere syn i Norge, mener TØI. Her fra krysset Monolitveien / Ullernchausseen i Oslo.

Foto: Michael W. J. Sørensen

De fleste syklister og bilister har opplevd den klassiske konflikten: sykkelen skal rett fram i krysset og bilen skal til høyre. Resultatet kan bli kollisjon hvis sykkelen krysser på høyre side av de høyresvingende bilene.

For å unngå sammenstøt mellom sykkel og bil er det innført midtstilte sykkelfelt i noen få norske gatekryss.

Nå har Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkt hva feltene i Oslo betyr for syklistenes sikkerhet og trygghetsfølelse.

Framkommelighet, atferd, tilfredshet og holdninger er også undersøkt. En så omfattende studie er aldri gjennomført noe sted tidligere.

Bedre sikkerhet

Og konklusjonen er helt klar: midtstilte sykkelfelt gir vesentlig bedre trygghetsfølelse og trafikkflyt.

- Dermed blir også sikkerheten bedre for tohjulingene, sier TØI-forsker Michael W. J. Sørensen til NRK.no.

Undersøkelsen viser at flertallet av Oslos tohjulinger føler seg tryggere og mer tilfredse i kryss med midtstilte felt enn de ellers gjør som syklister i byen.

Skummelt

Men det hører med til historien at hver tredje synes det er utrygt og skummelt å bruke midtfeltet. Å sykle med biler på begge sider opplever de som uvant og skremmende.

- For at slike midtfelt skal få ønsket effekt, er det helt avgjørende at tiltaket brukes i langt flere kryss enn i dag. Bare på den måten vil både syklister og bilister venne seg til systemet.

- Alt tyder på at slike løsninger også vil gjøre det mer attraktivt å sykle i byen. Med flere sykler rundt seg vil bilistene bli mer oppmerksomme på dem, noe som kan redusere både hastighet og antall konflikter og sammenstøt. Jo flere som sykler, jo mer prioritet og aksept får de i trafikken, sier Sørensen.

Kompliserte kryss

Midtstilte sykkelfelt er mest aktuelt i store og kompliserte lyskryss i bygater med mye trafikk. Forutsetningen er også at krysset har sykkelfelt og høyresvingsfelt for bilene.

- Oslo har noen kryss med midtstilt felt, men systemet bør innføres mange flere steder og i flere byer, mener Sørensen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Midtstilt sykkelfelt

Mange i Oslo bruker midtfeltet når de skal sykle rett fram. Her krysset Kierschowsgate / Kirkeveien.

Foto: Michael W. J. Sørensen

Undersøkelsen viser at de fleste syklistene faktisk plasserer seg riktig i det midtstilte sykkelfeltet når de skal rett fram.

Men hvis krysset ikke har slike felt, er det bare én av fire som krysser i venstre del av veibanen når de skal rett fram.

17 prosent sykler inn i krysset på høyre side av bilene uansett. Og 7 prosent sykler feilaktig i midtfeltet når de skal til høyre.

- Feil atferd hos syklistene ser ut til å være en avgjørende faktor ved mange konflikter mellom bil og sykkel i veikryss. Men problemet vil bli mindre etter hvert som trafikantene venner seg til oppmerkingen, forteller Sørensen.

LES OGSÅ:

Oppmerking viktig

Oppmerking er i det hele tatt et viktig stikkord hvis kryss med midtstilte felt skal få den ønskede virkningen.

Noen eksperter mener at fargede sykkelfelt øker oppmerksomheten betydelig. Andre mener det motsatte, fordi de frykter at norske bilister kan misforstå oppmerkingen. Estetikk er også brukt som et argument mot fargede felt.

- Når man vil lage optimale løsninger for syklistene og legge forholdene best mulig til rette for økt sykkelbruk, er det et dilemma at man unnlater å gjøre det av hensyn til bilistene, mener Sørensen.

- Tydelig oppmerking av feltet er uansett en forutsetning for riktig bruk. En stor utfordring er slitasjen fra vinterens brøyting på veiene. Hvis oppmerkingen er delvis skrapet bort når sykkelsesongen starter, forsvinner også mye av hensikten, sier trafikkforskeren.

LES OGSÅ:

På fortauet

Sørensen legger til at noen syklister alltid velger fortauet når veien skal krysses. De tør rett og slett ikke å sykle over.

- Men det er faktisk den dårligste løsningen. Sykler hører til på veien i like stor grad som biler, men forholdene må legges bedre til rette for det. Da kan midtstilte sykkelfelt bli et viktig tiltak, sier han.

Ifølge TØI er sykkelkryssing midt i veibanen et anbefalt og langt mer vanlig sikkerhetstiltak i Danmark, Nederland, England, USA, Canada, Australia og New Zealand.

I disse landene har tiltaket redusert mange av de farlige konfliktene som kan oppstå mellom høyresvingende biler og sykler som skal rett fram.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.