Mulig å få medisin uten legeresept

Visste du at det går an å få utlevert en fast medisin på apoteket selv om resepten din har gått ut? – Nødekspedering skal ikke misbrukes, mener Apotekforeningen.

resept

Ekspertene kan ikke gi noe eksakt svar på akkurat hvilke medisiner du kan få ut på en såkalt nødekspedisjon.

Foto: Maria Elsness / NRK

Per Kristian Faksvåg

- Apotekene forsøker å begrense bruken av nødekspedisjoner til et minimum, sier Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen.

Foto: Apotekforeningen

Du står på apoteket og skal kjøpe medisinen du bare må ha. Så får du beskjed om at det ikke er mer igjen på resepten, og legekontoret er stengt. Synd for meg, tenker du. Men visste du at apoteket faktisk kan skrive ut en resept for deg – en såkalt nødekspedisjon?

– Det er en skjønnsmessig vurdering som farmasøyten gjør om du skal få en nødekspedisjon eller ikke, sier Jørgen Huse, seksjonssjef i Statens legemiddelverk, til NRK.no.

– Klart medisinsk behov

Apotekforeningen opplyser at apoteket vil tenke på følgende ved en nødekspedisjon:

  • Det må vurderes om det foreligger et klart medisinsk behov hos pasienten for å få rask tilgang til legemiddelet
  • Det er ikke praktisk mulig å skaffe resept fra lege innen pasienten må ta legemiddelet
  • Det kan bare utleveres en liten/begrenset mengde legemiddel.
  • Det stilles krav om særskilt dokumentasjon når farmasøyten foretar nødekspedisjon

Hvilke medisiner?

Så hvilke medisiner kan du egentlig få nødekspedert?

– Det er egentlig ingen klar begrensning på hvilke legemidler du kan få ut på denne måten, men ikke alle legemidler er like viktige medisinsk sett. Hensyn til liv og helse er viktig, sier Huse.

Apotekforeningen har heller ikke noe klart svar på akkurat hvilke medisiner du kan regne med å få ut i siste liten.

– I utgangspunktet tror jeg de fleste farmasøyter er restriktive, og prøver så langt som mulig å unngå bruk av nødekspedisjon. Her må imidlertid den enkelte farmasøyt bruke sitt skjønn ut ifra pasientens situasjon og sykdom, sier Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, til NRK.no.

– Men hvilke legemidler ville du selv ha skrevet ut på denne måten?

– For eksempel insulin ved diabetes, enkelte legemidler innen behandling av hjerte-og karlidelser, anfallsmedisin ved astma og legemidler ved epilepsi. Listen er sikkert lenger. Forutsetningen må være at man ikke får tak i legen, at pasienten vet hva hun bruker av fast medisin og er kjent med legemiddelet, sier Faksvåg videre.

Vil begrense bruken

Apotekforeningen understreker at nødekspedisjon er en unntaksbestemmelse i regelverket.

– Arbeidet med å ekspedere en nødekspedisjon tar ekstra tid for apoteket. Og apotekene forsøker å begrense bruken av nødekspedisjoner til et minimum ved også å henvise pasientene til legevakt eller lignende, avslutter apotekenes mann.

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)